Kriminalvård

Den officiella kriminalvårdstatistiken ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet i anstalt, häkte och frivård. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet respektive har en pågående fängelseverkställighet, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation, samt antalet personer inskrivna i häkte.

Personer som påbörjat en fängelseverkställighet under året

Antal personer som påbörjat en fängelseverkställighet respektive antal personer med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober för respektive år 2011-2021.

I statistiken redovisas personerna som är föremål för insatser inom kriminalvården efter ålder, kön och huvudbrott. Personer intagna i anstalt (fängelse) indelas även bland annat efter medborgarskap och strafftidens längd. Statistiken ger även viss redovisning av permissioner och avvikelser från anstalt. Statistiken sammanställs av Kriminalvården men presenteras av Brå som statistikansvarig myndigheten för kriminalstatistik.


Häkte

Fängelse
Personer med påbörjad fängelseverkställighet
Personer med pågående fängelseverkställighet 1 oktober

Frivård
Personer med påbörjad frivårdsverkställighet
Personer med påbörjad frivårdsinsats efter huvudbrott och ålder

Sidan senast uppdaterad:

Statistikrapport

Läs mer

Två rapporter

I år publiceras två statistikrapporter om kriminalvård: Fängelse och häkte publiceras 31 maj och Frivård publiceras den 14 juni.