Kriminalvård

Den officiella kriminalvårdstatistiken ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet i anstalt, häkte och frivård. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet respektive har en pågående fängelseverkställighet, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation, samt antalet personer inskrivna i häkte.

Personer som påbörjat en fängelseverkställighet under året

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Antal som påbörjat en fängelseverkställighet under året","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["9463","9500","8975","8943","8581","8495","8423","8930","9172","8964"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Antal med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["5148","4852","4377","4319","4290","4230","4150","4390","4834","5449"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antal personer som påbörjat en fängelseverkställighet respektive antal personer med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober för respektive år 2011-2020.

I statistiken redovisas personerna som är föremål för insatser inom kriminalvården efter ålder, kön och huvudbrott. Personer intagna i anstalt (fängelse) indelas även bland annat efter medborgarskap och strafftidens längd. Statistiken ger även viss redovisning av permissioner och avvikelser från anstalt. Statistiken sammanställs av Kriminalvården men presenteras av Brå som statistikansvarig myndigheten för kriminalstatistik.

 
Årsvis
Personer dömda till fängelse, som intagits på anstalt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Personer dömda till fängelse, strafftidens längd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad:

Nytt datum för publicering

Publiceringsdatumet för kriminalvårds­statistiken för 2020 har tidigarelagts från den 31 maj till den 27 maj.