Statistiska undersökningar

På den här sidan presenteras Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

I den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) får drygt 200 000 personer möjlighet att svara på frågor om utsatthet för brott, otrygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakter med rättsväsendet.

Hatbrottsstatistikens resultat redovisas vartannat år och utgörs av polisanmälningar som Brå efter en särskild granskning har bedömt innehålla hatbrottsmotiv.

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

Politikernas trygghetsundersökning beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda.

Om statistiken

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) utkommer årligen.

Hatbrottsstatistiken över anmälda brott utkommer vartannat år.

Skolundersökningen om brott (SUB) utkommer vartannat år.

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) utkommer i regel vartannat år.

Beställningar

Här kan du läsa om vad som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register.