Gör medarbetardialoger

Statistiken behöver kompletteras med annan information som förtydligar de lokala sammanhangen. Genom medarbetardialoger kan kunskap om brottslighet, utsatthet och trygghet breddas. Kommunens tjänstemän och polisen har många gånger särskild kunskap om lokalsamhället.

Medarbetardialoger fördjupar den allmänna lägesbilden med medarbetarnas kunskap och erfarenhet och är ett sätt att ta tillvara de anställdas kompetens och förmåga att utveckla och förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta förutsätter att dialogen ger individerna möjlighet att påverka lägesbilden, vara med och påverka vilka aktiviteter som ska genomföras och hur. Rätt utförda medarbetardialoger kan leda till ökad kunskap om läget, till utvecklingsmöjligheter, delaktighet och ansvar. Medarbetardialogen har en avgörande betydelse för att förankra arbetet med medborgarlöften.

Syftet med medarbetardialog

  • Fördjupa kunskapen om den lokala lägesbilden.
  • Öka effektiviteten genom att medarbetaren kan påverka sitt arbete i högre grad än tidigare.
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Metodstöd

Ta hjälp av polisens metod­stöd för medborgarlöften. Där finns också mallar för löftena.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan