ECPA 2010: Brott i hemmet

Här kan du läsa om 2010 års vinnare i ECPA-finalen samt den svenska deltävlingen. Temat för tävlingen detta år var Hemmiljö och brott – förverkligandet av det säkra hemmet.

ECPA 2010 gick till det polska projektet Safe Senior fokuserar på äldre personers trygghet och säkerhet. Bedrägerier mot äldre beskrivs i projektet som ett problem.

I Polen har en typ av bedrägeribrott mot äldre som kallas "barnbarns-bedrägerier" blivit ett problem. Strategin vid brotten kan något förenklat beskrivas som att bedragaren ringer till den äldre via telefon och utger sig för att vara någon närstående, till exempel ett barnbarn, som behöver ett lån som en vän ska komma att hämta. Den äldre kan sedan bli bestulen på flera sätt. Det kan ske exempelvis genom att den äldre ger pengar direkt eller indirekt till fel person eller via inbrott där pengar som lagts i ett kuvert i hemmet blir stulna.

Ett av projektets mål är att öka säkerheten för äldre och få dem att känna sig tryggare samt aktivera fler äldre i grannsamverkan. Man har arrangerat informationsmöten och workshops där deltagarna fått ficklarm som är kopplade till polisen. En viktig insats har också varit att öka förtroendet för just polisen bland de äldre.

Det är första gången Polen vinner ECPA. I juryns motivering står bland annat att man hoppas att priset ska främja det brottsförebyggande arbetet i landet. Företrädare för projektet fick utöver äran även ta emot 20 000 euro i vinstpengar vid en ceremoni i Bryssel. Temat för årets tävling var "Brott i hemmiljö — förverkligandet av det säkra hemmet".

De svenska bidragen i ECPA 2010 Pdf, 983 kB.

Svenska vinnaren

Svenska bostäders trygghetsarbete i Järva vann den svenska uttagningen i ECPA 2010.

Svenska Bostäder har kartlagt hur brottslighet och otrygghetsproblem upplevs bland hyresgäster i Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta/Hjulsta. Med hjälp av polisstatistik och över 3 000 enkäter med detaljerade frågor till de boende, har projektet identifierat vilka brottstyper och vilka platser som de boende upplever som otrygga. Nära hälften av de boende kände sig otrygga om de gick ut ensamma en sen kväll och en fjärdedel uppgav att de inte gick ut alls. Omkring 40 procent uppgav att de var oroliga för att utsättas för våldsbrott.

Kartläggningarna har legat till grund för ett systematiskt trygghetsarbete där miljön förbättrats i garage, trappuppångar, källare, tvättstugor och centrum. Uppföljande undersökningar visar att fler känner sig tryggare i området samtidigt som utsattheten för brott har halverats mellan 2006 och 2009. Svenska Bostäders trygghetsarbete i Järva har nu övergått från projekt till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Värdeskåp minskar bostadsinbrotten

Svenska Bostäder anställde två trygghetskontrollanter som använde checklistor för att gå igenom miljön utifrån vad som framkommit i kartläggningarna. Det har lett till att en hel del trygghetsproblem har åtgärdats i de allmänna utrymmena. I centrummiljöer, exempelvis Husby centrum, har belysningen förbättrats och man har utarbetat särskilda rutiner för att förebygga rån. För att minska lägenhetsinbrotten installerade man också 150 värdeskåp på prov i lägenheter — ett försök som föll väl ut med mycket få inbrott.

Värdeskåp är i dag ett tillval för samtliga av Svenska Bostäders hyresgäster.
Vid en inventering av garagen visade det sig att nästan en fjärdedel av bilarna tillhörde personer som inte var skrivna i området. För att minska brottsligheten där bytte man ut låsen och skrev nya parkeringsavtal för att förhindra olagliga andrahandsuthyrningar. Dessutom har samtliga bilar försetts med rattkrycka som bostadsbolaget lånar ut. Under perioden har de anmälda bilbrotten minskat kraftigt i området. 

Samarbete med kvinnojour

Men Svenska Bostäder har inte enbart arbetat med att åtgärda problem i den yttre miljön, man har även försökt förbättra tryggheten för kvinnor och barn i sina egna hem. Ett samarbete inleddes med en stor kvinnojour, Alla kvinnors hus, för att förebygga våld i hemmet. Det har resulterat i att man satt upp information till kvinnor i samtliga tvättstugor och trappuppgångar och att kvinnojouren hjälper till med att utbilda Svenska Bostäders personal.

Svenska Bostäder äger omkring 30 000 lägenheter i Stockholms stad, varav
5 400 finns i Järva. Ett noggrant kartläggningsarbete inleddes år 2006

Över 3 000 enkäter skickades ut till boende i Akalla, Husby, Rinkeby
och Tensta/Hjulsta. I enkäterna fick boende besvara frågor om utsatthet
för brott, anmälningsbenägenhet, trygghet, service och trivsel. På
detaljerade lokala kartor kunde personerna kryssa för platser som de
upplevde som otrygga. Resultaten från enkätundersökningarna jämfördes
med polisanmäld brottslighet och demografiska beskrivningar av området.

I kartläggningarna framkom bland annat följande:

  • 63 procent upplevde att brottslighet var ett stort problem i bostadsområdet.
  • 45 procent av de boende kände sig otrygga om de gick ut ensamma en sen kväll
  • 25 procent uppgav att de inte gick ut alls
  • 40 procent uppgav att de var oroliga för att utsättas för våldsbrott.

Sidan senast uppdaterad: