Konferenser

Brå arrangerar två större konferenser varje år, liksom ett antal seminarier, utbildningar och andra event.

Råd för framtiden

Brås nationella konferens om brottsförebyggande arbete samlar årligen omkring 600 lokala brottsförebyggare från hela landet. Konferensen arrangeras varje år i en ny värdstad, där forskare, praktiker och politiker under två dagar kan mötas och beskriva sin syn på och erfarenheter av det brottsförebyggande arbetets möjligheter och utmaningar.

www.bra.se/rff

Stockholm Criminology Symposium

The Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brå har etablerats som en av världens tre stora årliga internationella konferenser i kriminologi. I samband med symposiet delas the Stockholm Prize in Criminology ut till forskare som har utmärkt sig inom kriminologin. Symposiet ger beslutsfattare, praktiker samt kriminologer från hela världen tillfälle att diskutera strategier och utbyta metoder och åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

www.criminologysymposium.com

Sidan senast uppdaterad: