Verktyg och mallar

Här hittar du mallar och andra hjälpmedel som kan fungera som stöd i samverkansarbetet. Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda filen.

Tabell: Pröva hypoteser om orsaker (Excel)

Ladda ner som mall Excel, 26 kB.

Tabell: Mall för prioriteringar (Excel)

Ladda ner som mall Excel, 13 kB.

Tabell: Exempel på medborgardialoger (Excel)

Ladda ner som mall Excel, 14 kB.

Mall för att pröva orsaker (pdf)

Ladda ner som mall Pdf, 468 kB.

Mall för att identifiera och sortera orsaker (pdf)

Ladda ner som mall Pdf, 499 kB.

Matris för orsaksanalys (pdf)

Ladda ner som mall Pdf, 492 kB.

Checklista för genomförande av orsaksanalys (pdf)

Ladda ner som mall Pdf, 501 kB.

Mall för att pröva åtgärderna (Excel)

Ladda ner som mall Excel, 14 kB.

Mall för målformulering enligt SMART (Excel)

Ladda ner mall för målformulering Excel, 13 kB.

Stödfrågor för att granska samverkansprocessen (pdf)

Ladda ner som mall Pdf, 109 kB.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan