Fakturering

Leverantören ska skicka fakturan på något av följande tre sätt:

  • Som e-faktura enligt Svefaktura-standard (Brå har Visma som VAN-operatör, och Brås elektroniska identitet är organisationsnumret 2021000068.)
  • Som e-faktura enligt Peppol (Brås Peppol-id är 0007:2021000068.)
  • Genom att registrera fakturan manuellt i Brås fakturaportal (för tillgång till portalen, kontakta ekonomi@bra.se).

Sidan senast uppdaterad: