Handlagda brottsmisstankar

I statistiken över handlagda brottsmisstankar redovisas brottsmisstankar gällande personer som varit minst skäligen misstänkta för brott och där ett beslut för brottsmisstanken fattas under redovisningsåret som innebär att handläggningen av brottsmisstanken är avslutad. Beslutet kan vara ett lagföringsbeslut eller ett nedläggningsbeslut.

Handlagda brottsmisstankar

Antal handlagda brottsmisstankar, 2014–2023. Uppgifterna för åren 2013–2016 korrigerades 2018−06−14.

Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar brottsmisstankar gällande straffmyndiga personer, det vill säga personer som är 15 år eller äldre. Flera brottsmisstankar som handlagts under samma redovisningsperiod kan gälla en och samma person. I statistiken räknas dock varje enskild brottsmisstanke för sig.

Revidering av statistiken

Som ett led i att målgruppsanpassa och kvalitetssäkra produkterna i brottsstatistiken publicerar Brå från och med helåret 2016 ny statistik över Handlagda brottsmisstankar. Den nya statistiken är en revidering av de uppgifter om brottsdeltaganden som ingick i den tidigare statistiken över misstänkta personer.

Läs mer om den nya statistiken

I samband med publiceringen av den officiella statistiken över handlagda brottsmisstankar 2017 har tidigare publicerad statistik för 2013-2016 korrigerats. För mer information se rapporten: Korrigering av statistik 2013-2016 Pdf, 2 MB.

Handlagda brottsmisstankar efter typ av handläggning, antal och andel lagförda brottsmisstankar, brottstyp och kön. (tabell 260).
Statistiken finns för hela landet från och med 2007 och för regionerna från och med 2015.
Handlagda brottsmisstankar efter typ av handläggning, antal och andel lagförda brottsmisstankar, brottstyp, kön och ålder. (tabell 260a).
Statistiken finns för brottsmisstankar efter ålder (15-17 år, 18-20 år, 21 år eller äldre) i regionerna och i hela landet. Statistiken finns från 2015.

Sidan senast uppdaterad:

Statistikrapport

Läs mer

Publiceringsplan

Statistiken över handlagda brottsmisstankar publiceras årligen, vid slutet av mars.