Om Brottsförebyggande rådet

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Sprider kunskap om brottslighet

En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Brås verksamhet startade 1974 och leds av generaldirektören Mattias Larsson.

Björn Borschos

Björn Borschos. Foto: Liselotte van der Meijs

Brå producerar den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Center mot våldsbejakande extremism är placerat inom Brå.

Brås målgrupper är främst regeringen, rättsväsendets myndigheter och brottsförebyggande aktörer, men även allmänheten.

Brå arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering för att myndighetens verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Några av Brås ansvarsområden

  • Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor
  • Ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott
  • Utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningpersoner
  • Genomföra den årliga nationella trygghetsundersökningen
  • Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter
  • Initiera, stödja och informera om brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer
  • Stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

Organisationsnummer

Brottsförebyggande rådets organisationsnummer är 202100-0068.

Sidan senast uppdaterad:

Snacka om brott är en serie podd­sändningar från Brottsföre­byggande rådet.

Jobba på Brå

Brås lokaler ligger mitt i centrala Stockholm. Där arbetar cirka 160 personer med olika kompetens – allt från samhällsvetare såsom kriminologer till statistiker och systemutvecklare.

CVE

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå.