Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

CVE arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter. Vi stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Centret är placerat inom Brå.

CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

CVE har fyra huvuduppgifter:

  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

CVE ska samverka med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.

Centret inrättades 1 januari 2018 vid Brottsförebyggande rådet (Brå) och leds av en chef som är utsedd av regeringen.

Kontakta CVE

CVE, Box 1386, 111 93 Stockholm

08-527 44 200
info@cve.se

Press:

073-412 42 10
press@cve.se

Sidan senast uppdaterad:

Centrets områden

  • Kunskap, som bevakar forskningsområdet, genomför analyser och sammanställer kunskapsmaterial.
  • Stöd och råd, som ger stöd och råd till yrkesverksamma i kommunerna, inklusive samordnare och skolan.
  • Bidrag, som hanterar statsbidrag för förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism.
  • Utbildning tar fram fortbildningar, anordnar konferenser och seminarium, producerar poddar och på andra sätt leder arbetet i att sprida kunskap.
  • Samordning skapar och upprätthåller kontakter med bland annat civilsamhällesorganisationer, församlingar, myndigheter och andra aktörer.