Initiera samverkan

Det första steget i processen berör framför allt ledningen för polis och kommun. De ska fatta beslut om att samverka och skapa struktur och förutsättningar för samverkansarbetet. Beslutet kan också handla om att förnya samverkan.

Målet med Steg 1 är att besluta om samverkan och att säkerställa att det finns organisatorisk kapacitet för arbetet. Beslutet om samverkan kan formuleras i en första övergripande överenskommelse.

Film

Med samverkan i centrum – En film om att arbeta kunskapsbaserat

Med samverkan i centrum handlar om hur man, i samverkan, kan arbeta kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet. Filmen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Steg 1 är klart när följande är genomfört:

  • Polisledningen och kommunstyrelsen har fattat ett gemensamt beslut om att inleda samverkan.
  • Organisationernas förutsättningar för samverkan, ansvarsområden, roller och uppdrag har uppmärksammats.
  • Polis och kommun har skapat en gemensam samverkansorganisation och utsett ansvariga för arbetet.
  • Kommunikationsansvarig är utsedd och kommunikationsplan är påbörjad.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan