Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Tredje upplagan

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Boken beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till. Den ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis, kommun och länsstyrelse som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även övriga anställda, liksom förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete, kan ha nytta av boken. Genom samverkan blir vi effektivare och kan nå bättre resultat.

Boken har tagits fram gemensamt av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. Det är organisationernas förhoppning att den ska bli ett praktiskt stöd i samverkansarbetet.

Även på www.bra.se/samverkan beskrivs processens delar steg för steg. Där finns också länkar till fördjupningar av olika avsnitt, liksom praktiska mallar att fylla i.

Film

Med samverkan i centrum – En film om att arbeta kunskapsbaserat

Med samverkan i centrum handlar om hur man, i samverkan, kan arbeta kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet. Filmen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten.

Fakta om publikationen

Författare: Greta Berg, Charlotta Gustafsson och Roger Karlsson

© Brottsförebyggande rådet 2024

ISBN 978-91-88599-31-5

urn:nbn:se:bra-918

Tips på andra rapporter