Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG)

Med grund i principerna om Risk - behov - Mottaglighet (RBM)

Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

Eftersom socialtjänsten har ett uttalat samordnaransvar för SIG riktar sig vägledningen till socialtjänsten både vad gäller den strategiska ledningen och implementeringen och själva utförandet av arbetssättet. Den vänder sig också till samordnare som arbetar med SIG i enskilda ärenden (SIG-samordnare).

Vägledningen har tagits fram på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) och är författad av Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och Johanna Sollerman, Brottsförebyggande strateg i Örebro kommun, tidigare samordnare och arbetsledare för Örebro kommuns arbete med sociala insatsgrupper.

Fakta om publikationen

Författare: Henrik Andershed och Johanna Sollerman

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1045

Tips på andra rapporter