SSPF

Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

Detta informationsmaterial vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare.

Materialet har tagits fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samtliga verkar för att stödja kommuner som arbetar med SSPF.

Materialet berör främst det individbaserade arbetet och innehåller:

  • centrala komponenter i arbetet med SSPF
  • framgångsfaktorer för kontinuitet och effektivitet
  • råd inför att starta SSPF eller utveckla en redan befintlig
  • en kortfattad beskrivning av hur SSPF-arbetet lokalt går till.

Fakta om publikationen

Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1047

Tips på andra rapporter