SIG

Samverkan i sociala insatsgrupper

Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

I materialet redovisas faktorer som visat sig vara framgångsrika inför starten av SIG och för att samverkan ska bli effektiv och hållbar. I materialet finns också en översiktlig beskrivning av centrala komponenter i SIG enligt RBM-modellen och en redovisning av hur ett kunskapsbaserat arbete läggs upp steg för steg enligt SIG:RBM.

Materialet har tagits fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som alla verkar för att stödja kommuner som arbetar med sociala insatsgrupper.

Fakta om publikationen

Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1046

Tips på andra rapporter