Rapportomslag Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tänka stort och nytt, vara lyhörd och prestigelös, men även kunna ställa krav.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Praktiska verktyg

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till. Den ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen och exempel på samverkan mellan polisen och kommunen på fyra platser i Sverige. Boken riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete, kan ha nytta av boken. Genom samverkan blir vi effektivare och kan nå bättre resultat.

Boken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt. Det är organisationernas förhoppning att den ska bli ett stöd och praktiskt verktyg i samverkansarbetet.

Även på www.bra.se/samverkan beskrivs processens delar steg för steg. Där finns också länkar till fördjupningar av olika avsnitt, liksom praktiska mallar att fylla i.

Fakta om publikationen

Författare: Greta Berg, Charlotta Gustafsson, Marie Johansson Meinke
Redaktör: Synnöve Özer Engström
Publikationsår: 2011

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-66-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-420

Kundkorg

Summa: