Omslag till rapporten Gå på pengarna, föreställande en äldre lyxbil

Gå på pengarna

Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området tillgångsinriktad brottsbekämpning.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Tillgångsinriktad brottsbekämpning

Tillgångsinriktad brottsbekämpning är ett samlingsbegrep för alla former av insatser mot egendom som härrör från kriminell verksamhet. Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Om drivkraften för den ekonomisk och organiserade brottsligheten är pengar – och det som kan köpas för pengar – bör bekämpningen av brottsligheten ha samma fokus. För att denna strategi ska bli framgångsrik behövs ändamålsenliga verktyg.

Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området där flera centrala aktörer bidrar till att sprida kunskap om hur man arbetar med dessa frågor. Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket ingår idag som naturliga samarbetspartner i Polisens och andra brottsbekämpande myndigheters arbete.

Tillgångsutredare har blivit en ny yrkesgrupp vid sidan av poliser, åklagare och skatterevisorer. Att gå på pengarna har blivit ett allt viktigare kriminalpolitiskt spår.

Följande myndigheter har deltagit i arbetet med antologin:

Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden, Tullverket, Brottsförebyggande rådet samt Lunds universitet.

Fakta om publikationen

Författare: Ann-Marie Ahlqvist, Patricia Arnolds, Maria Becht,
Camilla Brage, Cecilia Faudot Karlsson, Stefan Holm, Lars Korsell,
Stefan Lind, Anders Lindberg, Marcus Nordlund, Lotta Rytter Dufwa,
Erik Sandstedt, Johanna Skinnari, Johan Tegle, Anders Tegsten,
Jan Tibbling, Daniel Vesterhav, Peter Waldau, Pierre Westén,
Helen Örnemark Hansen

Redaktör: Helen Örnemark Hansen


Publikationsår: 2014
Antal sidor: 174

Rapport: 2014:10
ISBN 978-91-87335-25-9
URN:NBN:SE:BRA-548

Kundkorg

Summa: