Publikationer

  1. SIG | 2022 | Samverkan i sociala insatsgrupper

   Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

  2. Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG) | 2022 | Med grund i principerna om Risk - behov - Mottaglighet (RBM)

   Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

  3. SSPF | 2022 | Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

   Detta informationsmaterial vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare.

  4. Tore 2 | 2022:2 | En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje

   I början av 2011 inleddes Tore 2 – en omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats.

  5. Den här boken beskriver hur kartläggningar kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

  6. Tillsammans mot organiserad brottslighet | 2020 | Exemplet Blekinge

   I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och kommuner går samman för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Med det är mindre vanligt med sådana samarbeten mot organiserad och ekonomisk brottslighet. Den här rapporten handlar om ett nätverk för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete i Blekinge. 

  7. Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

  8. The police's work with police-citizen partnerships | 2019 | Field studies from four areas in Sweden. English summary of Brå report 2018:14

   Brå has followed the police-citizen partnership work in four selected areas and evaluated its performance. The purpose of the evaluation is to furnish the police with a picture of the police-citizen partnership work and provide guidance for future development and improvement of this work. 

  9. Polisens arbete med medborgarlöften | 2018:14 | Fallstudier från fyra områden i Sverige

   Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden.

  10. Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete | 2016 | Reviderad utgåva 2016

   Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.