Misstänkta personer

Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet under referensåret och där misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre grad.

Misstänkta personer

Antal misstänkta personer. Uppgifterna för åren 2013–2016 korrigerades 2018-06-14. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta personer – ny statistik

I statistiken över misstänkta personer redovisas personer som registrerats som minst skäligen misstänkt för brott och där det fattats ett beslut, under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottsmisstanken är avslutad. Beslutet kan vara ett lagföringsbeslut eller ett nedläggningsbeslut.

Statistiken omfattar straffmyndiga personer, det vill säga personer som är 15 år eller äldre. En person kan vara misstänkt för flera brott under redovisningsåret. I statistiken redovisas dock en person bara en gång per brottstyp som han eller hon misstänks för under året.

Från 1 januari 2015 är Polismyndigheten en myndighet indelad i sju regioner istället för tidigare 21 länspolismyndigheter. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från polisregionerna.

I samband med publiceringen av den officiella statistiken över misstänkta personer 2017 har tidigare publicerad statistik för 2013-2016 korrigerats. För mer information se rapporten: Korrigering av statistik 2013-2016 Pdf, 2 MB.


Misstänkta personer efter brottstyp, ålder och kön (tabell 220-222)
Statistiken finns för hela landet från och med 2007 och för regionerna från och med 2015.
Misstänkta personer med lagföringsbeslut, efter brottstyp och kön. (tabell 230a)
Statistiken finns för hela landet från och med 2007 och för regionerna från och med 2015.
Misstänkta personer med lagföringsbeslut, efter brottstyp, ålder och kön. (tabell 230b och 231-232)
Statistiken finns för hela landet från och med 2007 och för regionerna från och med 2015.
Misstänkta personer efter antal brott de misstänks för under året, brottskategori och kön. (tabell 240)
Statistiken finns för hela landet från och med 2007
Misstänkta personer efter antal brott de misstänks för under året, ålder och kön. (tabell 250)
Statistiken finns för hela landet från och med 2007

Revidering av statistiken

Från och med helåret 2016 publiceras ny statistik över misstänkta personer. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna.

Läs mer om den nya statistiken

Misstänkta personer – tidigare statistik, t.o.m. 2015

I statistiken över misstänkta personer redovisas de personer som efter avslutad utredning av polis, tull eller åklagare bedömts vara skäligen misstänkta för brott under ett kalenderår.

Statistiken omfattar bara straffmyndiga personer, det vill säga personer som är 15 år eller äldre. En person kan vara misstänkt för flera brott under ett kalenderår. I statistiken redovisas dock en person bara en gång per brottstyp som han eller hon misstänks för under året.


Personer misstänkta för brott efter brottstyp och ålder
Tabeller som visar årlig statistik över personer misstänkta för brott efter brottstyp och ålder vid brottet, i hela landet samt i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014. Tabeller med redovisning gällande enbart kvinnor respektive män finns endast för hela landet. (Fr.o.m. år 1995.)
Brottsdeltaganden efter brottstyp och ålder
Tabeller som visar årlig statistik över brottsdeltaganden (antal brott som varje misstänkt person misstänkts för), efter brottstyp och ålder vid brottet, samt i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014. Tabeller med redovisning gällande enbart kvinnor respektive män finns endast för hela landet. (Fr.o.m. år 1995.)
Misstänkta personer efter antal brott, kön och ålder
Tabeller som visar årlig statistik över personer misstänkta för brott efter kön, ålder och antal brott de misstänkts för, i hela landet. (Fr.o.m. år 1995.)

Sidan senast uppdaterad:

Statistikrapport

Läs mer

Kommande statistik

Statistiken över misstänkta personer publiceras årligen, vid slutet av mars.