Lyssna på Brås podd

Snacka om brott är en podd från Brottsförebyggande rådet.

51. Polisens arbete med profilering och likabehandling - med fokus på diskriminerande etnisk profilering.

Snacka om brott: avsnitt 51

51. Polisens arbete med profilering och likabehandling - med fokus på diskriminerande etnisk profilering.

51. Polisens arbete med profilering och likabehandling - med fokus på diskriminerande etnisk profilering


Det vilar ett stort ansvar på poliser i yttre tjänst när de ska avgöra vem som ska stoppas och kontrolleras för exempelvis narkotikabrott. Finns det några gemensamma nämnare bland de som polisen kontrollerar? Vad har polisen för vägledning och hur dokumenteras deras arbete med profilering och likabehandling? Vad tänker polisen och Civil Rights Defenders om visitationszoner och hur kan arbetet med profilering och likabehandling utvecklas? Samtalet utgår från en Brå-rapport som publicerades i oktober 2023.

Medverkande: Anna Öström, projektledare, Brås; Tommy Kangasvieri chef på enheten för utveckling av brottsbekämpning, NOA, Polismyndigheten samt Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.
Publicerad: 13 februari 2024.
Relaterad publikation: Polisens arbete med profilering och likabehandling. Med fokus på diskriminerande etnisk profilering.

Rekrytering av barn och unga i kriminella nätverk

Snacka om brott: avsnitt 50

Rekrytering av barn och unga i kriminella nätverk

50. Barn och unga i kriminella nätverk

Det kan gå väldigt snabbt när barn och unga rekryteras in i ett kriminellt nätverk, ibland tar det bara en dag.

I det här poddavsnittet pratar vi bland annat om hur det kan gå till när barn och unga rekryteras till kriminella nätverk, vad som motiverar rekryteringen och på vilket sätt barnen utnyttjas. Vi pratar också om vilken roll narkotikahanteringen har och hur situationen är för flickor och kvinnor i de här nätverken. Och hur kan det gå till för den som vill lämna ett kriminellt nätverk? Vilket stöd behöver de och vilket stöd finns att få? Samtalet utgår från en Brå-rapport som publicerades i november 2023.
Medverkande: Katharina Tollin, projektledare, Brå; Lennart Karlsson, kommissarie, Polismyndigheten Region Stockholm; Charles, samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun samt Linda Lindgren, teamledare för fältande socialsekreterare, Västerås stad.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 11 december 2023

Relaterad publikation: Barn och unga i kriminella nätverk

Bedrägerier mot privatpersoner

Snacka om brott: avsnitt 49

Bedrägerier mot privatpersoner

49. Bedrägerier mot privatpersoner

Bedrägeri är ett av de vanligaste brotten och många privatpersoner luras, ofta på stora summor pengar. Med utgångspunkt i en rapport som Brå publicerade i september 2023, diskuterar vi i det här avsnittet bland annat vilka typer av bedrägerier som är allvarligast och vilka sårbarheter som bedragarna utnyttjar. Vi pratar om hur bankerna arbetar för att förebygga bedrägerier och vi får veta mer om begreppet nudging - vad är det och hur skulle det kunna användas i förebyggande syfte mot bedrägerier?

Medverkande: Niklas Laninge, VD, Nordic Behaviour Group; Helena Wall, Head of Fraud Intelligence and Awareness, Nordea samt Lina Fjelkegård, projektledare, Brå.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 6 oktober 2023.

Relaterad publikation: Bedrägerier mot privatpersoner

Snacka om brott special – från Almedalen 2023

Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få?

Snacka om brott: avsnitt 46

Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få?

Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få?

År 1998 infördes brottet Grov fridskränkning som tar sikte på upprepat våld i nära relation. Utifrån resultaten i en rapport där Brå studerat brottet närmare, diskuteras bland annat vad som karaktäriserar anmälningar om grov fridskränkning mot barn. Hur hanterar rättsväsendet anmälningarna och vilka svårigheter stöter man på i hanteringen av brottet? Vilket stöd och skydd får barnen efter att brottet anmäls? Det här avsnittet av ”Snacka om brott – special” spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023.

Medverkande: Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå; Susanne Sommargren, polisinspektör, Barnahus, Polismyndigheten samt Alexandra Bopp, vice chefsåklagare, Norrorts åklagarkammare, Åklagarmyndigheten.

Moderator: Maria von Bredow, Brå.

Publicerad: 8 september 2023.

Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga?

Snacka om brott: avsnitt 47

Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga?

Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga?

Brott bland barn och unga är en ständigt aktuell fråga som kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande med unga? Både de som redan begår brott och de som riskerar att hamna i brottslighet. Det här avsnittet av ”Snacka om brott – special” spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.

Medverkande: Christina Söderberg, utredare, Brå; Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Sveriges kommuner och regioner; Linnea Lindquist, biträdande rektor, Hammarkullsskolan samt Jonas Söderlund, familjebehandlare, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Moderator: Maria von Bredow, Brå.

Publicerad: 8 september 2023.

Barn som utsätts för brott – hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få?

Snacka om brott: avsnitt 48

Barn som utsätts för brott – hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få?

Barn som utsätts för brott – hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få?

Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Brotten mot barn upptäcks mer sällan och polisanmäls i mindre utsträckning, än brott mot vuxna. Utifrån resultaten i den kartläggning av anmälda brott mot barn mellan 7 och 15 år, som Brå genomfört, diskuteras bland annat vilka mönster som finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd som finns att få? Det här avsnittet av ”Snacka om brott – special” spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.

Medverkande: Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå; Ing-Mari Larsson, socionom/barnrättsombud, Stödcentrum för unga brottsoffer samt Charlotte Qvandt, Barnahus, Polismyndigheten.

Moderator: Maria von Bredow, Brå.

Publicerad: 9 september 2023.

Relaterad publikation: Polisanmälda brott mot barn i åldern 7-15 år

Barn och unga som begår brott

Snacka om brott: avsnitt 45

Barn och unga som begår brott

45. Barn och unga som begår brott - hur förebygger vi kriminalitet och stöttar unga i riskzon att lämna en kriminell livsstil?

Samverkan mellan till exempel skola, socialtjänst, polis, kommun är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förebygga att barn och unga begår brott. Samverkan är också en viktig nyckel för att identifiera och stötta unga som riskerar att hamna i kriminalitet och de som vill lämna en kriminell livsstil. I det här poddavsnittet pratar vi om hur olika typer av samverkan kan fungera, utifrån ett informationsmaterial som Brå varit med och tagit fram; Sociala insatsgrupper (SIG) samt Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Mer information finns på www.bra.se/sig-sspf

Medverkande: Emma Ravald, verksamhetsutvecklare för Barn och unga, Polismyndigheten; Marcus Terfelt, samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun samt Christina Söderberg, utredare, Brå.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 2 mars 2023.

Afrofobiska hatbrott

Snacka om brott: avsnitt 44

Afrofobiska hatbrott

44. Afrofobiska hatbrott

Hatbrott mot afrosvenskar kan ske på en mängd olika platser och tidpunkter. Det påverkar afrosvenskars vardag och riskerar att bidra till en förstärkt känsla av utanförskap. Hatbrott mot afrosvenskar karaktäriseras också av en högre förekomst av våld, jämfört med andra typer av hatbrott. Med utgångspunkt i en rapport som Brå publicerade i slutet av november 2022, diskuteras bland annat hur utsattheten kan ta sig uttryck; vilka gärningspersonerna är; vilka konsekvenser utsattheten kan få samt vad man göra åt den här typen av brott.

I poddavsnittet förekommer citat från personer som intervjuats i Brås studie. Citaten är inlästa av andra personer, än de som intervjuats.

Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare, Brå samt Anna Adeniji, filosofie doktor och konsult i frågor om rasism.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 19 december 2022.

Relaterad publikation: Afrofobiska hatbrott

Nationella trygghetsundersökningen 2022

Snacka om brott: avsnitt 43

Nationella trygghetsundersökningen 2022

43. Nationella trygghetsundersökningen 2022

Vilka typer av brott uppger flest att de utsätts för? Vilka brott är det man oroar sig mest för? Hur står det till med förtroendet för exempelvis polisen och övriga rättsväsendet? Och finns det något samband mellan oro, otrygghet och utsatthet för brott? I det här poddavsnittet pratar vi om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning, som publicerades den 11 oktober 2022.

Medverkande: Johanna Viberg, utredare, Brå.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 11 oktober 2022.

Relaterad publikation: Nationella trygghetsundersökningen 2022

Snacka om brott special – från Almedalen 2022

GVI – kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

Snacka om brott: avsnitt 39

GVI – kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

39. GVI – kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att reducera utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Hur kan gruppens interna tryck användas? GVI bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och civilsamhälle. Kan brottsförebyggande samverkan generera förändrade attityder och beteenden bland skjutande kriminella? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Johanna Johansson, GVI-samordnare polisen, Örebro; Marie-Therese Metzén, utredare, Brå samt Johanna Sollerman, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete på Örebro kommun.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Publicerad: 13 september 2022.

Relaterad information: GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Att köpa sex är olagligt – är arbetet mot prostitution effektivt nog?

Snacka om brott: avsnitt 40

Att köpa sex är olagligt – är arbetet mot prostitution effektivt nog?

Att köpa sex är olagligt – är arbetet mot prostitution effektivt nog?

Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första land i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Men hur arbetar polis och åklagare idag, mot köp av sexuell tjänst? Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och polis? Vilka är personerna i anmälda köp av sexuell tjänst och hur har köpen initierats och genomförts? Finns koppling till människohandel, koppleri eller människoexploatering? Det diskuterar en panel i det här avsnittet av Snacka om brott special. Avsnittet spelades in vid ett seminarium under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Lina Fjelkegård, utredare, Brå; Frida Johansson, enhetschef, nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten samt Simon Häggström, polisinspektör Norrmalmspolisen, Stockholm; specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Publicerad: 13 september 2022.

Relaterad publikation: Köp av sexuella tjänster

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Snacka om brott: avsnitt 41.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas polisen och kommuner av föreslagen kommunlagstiftning? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Greta Berg, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner; Charlotta Gustafsson, utredare, Brå; Malin Wiktoreng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete, vid Länsstyrelsen Västerbotten samt Annica Odelind, polisinspektör vid utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Publicerad: 13 september 2022.

Relaterad information: Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete

Hot, våld och trakasserier mot politiker – ett hot mot demokratin?

Snacka om brott: avsnitt 42

Hot, våld och trakasserier mot politiker – ett hot mot demokratin?

Hot, våld och trakasserier mot politiker – ett hot mot demokratin?

Var fjärde förtroendevald i riksdag, kommun och region uppger att de utsatts för trakasserier, hot eller våld, men få polisanmäler. Vad leder den här utsattheten till? Undviker förtroendevalda att engagera sig eller att uttala sig i olika frågor? Är utsattheten större under ett valår? Hur påverkar dessa händelser vår demokrati och hur arbetar man för att förebygga hot, våld och trakasserier mot politiker? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Anna Frenzel, utredare, Brå; Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare vid Demokratihotande brottslighet på Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten; Anna-Lena Pogulis, projektledare vid Demokratisektionen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Jan Jönsson, gruppledare och socialborgarråd i Stockholms stad.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Publicerad: 13 september 2022.

Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

Snacka om brott: avsnitt 38

Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

38. Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

Många av de barn som utnyttjas genom köp av sexuell handling, även kallat sexköpsbrott mot barn, befinner sig redan i svåra livssituationer. Det kan vara exempelvis missbruk, psykisk ohälsa och tidigare utsatthet för sexuella övergrepp. Hur arbetar polisen och socialtjänsten med att motverka sexuellt utnyttjande av barn? Vad fungerar och vad kan förbättras? Är straffen tillräckliga eller bör de skärpas? Poddavsnittet har utgångspunkt i den Brå-rapport som publicerades i slutet av april 2022.

Medverkande: Kristin Franke Björkman, utredare på Brå, Jenny Selenius, regionkoordinator på ungdomsjouren mot prostitution och människohandel vid Socialförvaltningen i Stockholm och Björn Sellström, kommissarie vid Nationella Operativa Avdelningen, NOA, Polismyndigheten.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

Snacka om brott: avsnitt 37

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

37. Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar rättsväsendet idag?

Det här poddavsnittet tar sin utgångspunkt i Brås rapport om köp av sexuella tjänster. Vilka är det som köper och säljer sex? Hur arbetar exempelvis polisen mot detta? Vilka är utmaningarna i arbetet och vilka är de viktigaste faktorerna för att förhindra att fler hamnar i prostitution?

Medverkande: Lina Fjelkegård, projektledare och utredare, Brå samt Jana De Geer, f d polisinspektör vid Människohandelssektionen i Polisregion Stockholm.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Köp av sexuella tjänster


Ungas våld i parrelationer

Snacka om brott: avsnitt 36

Ungas våld i parrelationer

36. Ungas våld i parrelationer

Det här avsnittet av Brås podd handlar om våld i ungas parrelationer, och om den rapport som Brå publicerade under hösten 2021. Hur kan vi göra för att uppmärksamma den här typen av våld? Hur kan våldet i ungas parrelationer ta sig uttryck? Vilka är det som utsätts och vad vet vi om våldsutövarna? Vilket stöd kan de unga få och framför allt, hur kan man arbeta förebyggande mot den här typen av våld?

Medverkande: Monika Sellgren Karlsson, projektledare och utredare på Brå samt Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg vid det lokala Brottsförebyggande rådet i Umeå, UmeBrå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Våld i ungas parrelationer

Tre poddar om ungdomsrån

Här är tre avsnitt som handlar om ungdomsrån och som utgår från rapporten med samma namn.

Ungdomsrån

Snacka om brott: avsnitt 33

Ungdomsrån

33. Ungdomsrån

Det här avsnittet handlar om ungdomsrån, det vill säga rån mellan unga gärningspersoner och unga brottsutsatta. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån.

Medverkande: Rapportens författare: Anna Öström, projektledare; Sara Jonsson, utredare; Maria von Bredow, utredare; alla vid Brå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare Brå.

Publicerad: 15 december, 2021

Relaterad publikation: Ungdomsrån

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

Snacka om brott: avsnitt 34

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

34. Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

Hör den unga gärningspersonen Abbe berätta om hur han började råna andra unga, och om vändpunkten och hans tips till andra ungdomar som är i samma situation idag. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån.

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

Snacka om brott: avsnitt 35

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

35.Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

Hör Kasper berätta om när han rånades av en annan ung person, vad det har satt för spår och vilken hjälp han har fått för att komma vidare. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån.

Narkotikamarknader

Snacka om brott: avsnitt 32

Narkotikamarknader

32. Narkotikamarknader

I början av september 2021 publicerade Brå en rapport om narkotikamarknader. I det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott pratar vi om köpare och säljare av narkotika. Hur går det till? Vilken skillnad kan det vara på försäljningen som sker via nätet jämfört med den handel som sker på gatan? och hur arbetar polisen mot narkotikabrottsligheten? Vad gör man idag och vad behöver göras mer av?

Medverkande: Li Hammar, utredare vid Brå och en av författarna till rapporten; Lars Sandberg, polisassistent och utredare samt Björn Eriksson, gruppchef vid nationellt IT-brottscentum - utredningar av komplexa cyberbrott vid Polismyndigheten.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare Brå.

Publicerad: 22 november, 2021

Relaterad publikation: Narkotikamarknader

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder i Europa?

Snacka om brott: avsnitt 31

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder i Europa?

31. Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder i Europa?

Efter en lång period med en minskande trend så började det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige att öka i mitten av 00-talet. Brå har gjort en studie av trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder där vi har jämfört Sverige med 22 andra länder i Europa. Hur ligger Sverige till jämfört med de med övriga länder som ingår i Brås studie och varför ser det ut som det gör? Hur arbetar rättsväsendet mot den här typen av allvarliga brott? Det är några av de saker som vi ska prata om i dagens avsnitt av Brås podd Snacka om brott.

Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare Brå; Maria Hävermark, senior åklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm; Håkan Jarborg Eriksson, polismästare och chef vid Utvecklingscentrum Syd på Polismyndigheten.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare Brå.

Publicerad: 1 juli, 2021

Relaterad publikation: Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder

Islamofobiska hatbrott

Snacka om brott: avsnitt 30

Islamofobiska hatbrott

30. Islamofobiska hatbrott

Vad är ett islamofobiskt hatbrott? Vilka är det som drabbas och vilka är gärningspersonerna? Vad kan utsattheten få för konsekvenser för de som drabbas och hur arbetar polisen mot den här typen av brott? Och hur kan vi förebygga islamofobiska hatbrott?

Medverkande: Lisa Wallin, utredare, Brå; Anne Asp, regionalt införandeansvarig för demokrati och hatbrottfrågor vid Polismyndigheten

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Publicerad: 28 juni, 2021

Relaterad publikation: Islamofobiska hatbrott

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

Snacka om brott: avsnitt 29

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

29. Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

De brott som i högst utsträckning kan kopplas till framtida kriminalitet kallas för strategiska brott. Vilka är de strategiska brotten bland unga som kan leda till en fortsatt brottskarriär? Hur skiljer sig de strategiska brotten mellan flickor och pojkar? Hur fångar vi upp ungdomar när de begår sina första brott och vilket stöd kan de få för att inte fortsätta med kriminalitet? Samtalet tar sin utgångspunkt i Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv.

Medverkande: Olle Westlund, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå; Peter Lind, gruppchef, Yttre ungdomsgruppen Stockholm City; Andreas Wetterberg, enhetschef, Resursenheten förebyggande, Göteborg Nordost

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Publicerad: 24 juni, 2021

Relaterad publikation: Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet

Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

Snacka om brott: avsnitt 28

Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

28. Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

Har pandemin haft några konsekvenser på den anmälda brottsligheten under 2020? I så fall, på vilket sätt? Och hur har polis, åklagare och domstolar utvecklat sin produktion och möjligheterna att utreda och lagföra brott?

Medverkande: Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

Publicerad: 23 april, 2021

Relaterad publikation: Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Snacka om brott: avsnitt 27

Nationella trygghetsundersökningen 2020

27. Nationella trygghetsundersökningen 2020

Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.

Medverkande: Maria Molin, projektledare, Brå; Sofie Lifvin, utredare, Brå; Anita Heber, kriminolog, Stockholms universitet; Manuel Firpo, biträdande lokalpolisområdeschef, Södermalm

Programledare: Willy Silberstein

Publicerad: 21 december, 2020

Relaterad publikation: NTU 2020

Hatbrott

Snacka om brott: avsnitt 26

Hatbrott

26. Hatbrott

Vad är egentligen ett hatbrott? Hur stort problem är det i samhället och hur jobbar polisen med hatbrott? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Nina Forselius, utredare Brå; Eva Sund, verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning (NOA); Cornelia Johansson, projektsamordnare Brottsofferjouren Sverige

Programledare: Willy Silberstein

Publicerad: 25 juni, 2020

Relaterad publikation: Hatbrott 2018

Dödligt våld i kriminella miljöer

Snacka om brott: avsnitt 25

Dödligt våld i kriminella miljöer

25. Dödligt våld i kriminella miljöer

Hur stort är problemet med dödligt våld i kriminella miljöer? Hur ser en typisk gärningsperson ut, och vad kan polisen och samhället i övrigt göra? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Jonas Öberg, utredare Brå; Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning (NOA); Torbjörn Forkby, professor vid Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet

Programledare: Willy Silberstein

Publicerad: 22 juni, 2020

Relaterad publikation: Dödligt våld i den kriminella miljön (2005–2017)

Hot och hat mot förtroendevalda

Snacka om brott: avsnitt 24

Hot och hat mot förtroendevalda

24. Hot och hat mot förtroendevalda

Hur stort är problemet med hot och hat mot förtroendevalda? Hur skadligt är det för demokratin? Vilka är mest utsatta? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Mona Sahlin, tidigare socialdemokratisk partiledare; Anna Frenzel, utredare Brå; Daniel Lindvall, huvudsekreterare för kommittén Det demokratiska samtalet; Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda, SKR; Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker och tidigare demokratiminister
Programledare: Willy Silberstein

Publicerad: 16 juni, 2020

Relaterade publikationer: Politikernas trygghetsundersökning

Snacka om brott special från Almedalen 2019

Hur kan vi genom att arbeta brottsförebyggande skapa tryggare platser och samhällen?

Snacka om brott: avsnitt 23

Hur kan vi genom att arbeta brottsförebyggande skapa tryggare platser och samhällen?

23. Hur kan vi genom att arbeta brottsförebyggande skapa tryggare platser och samhällen?

Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan vi skapa trygghet för de människor som bor och vistas i ett område. Hur gör vi detta på bästa sätt? Och vilka av samhällets aktörer behöver vara involverade? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå; Maria Eggertsen Teder, arkitekt på Boverket, Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket; Bodil Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande i Sundsvall (S) och Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall.

Moderator: Willy Silberstein

Publicerad: 17 september, 2019

Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete?

Snacka om brott: avsnitt 22

Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete?

22. Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete?

Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå och Rolf Öström, moderat ordförande i socialnämnden vid Region Gotland.

Moderator: Willy Silberstein

Publicerad: 17 september, 2019

Dödligt våld - speglar media verkligheten?

Snacka om brott: avsnitt 21

Dödligt våld - speglar media verkligheten?

21. Dödligt våld - speglar media verkligheten?

I vilken mån är Sverige ett säkert och tryggt land, eller ett land som plågas av ökande våld och osäkerhet? Hur skildras olika typer av dödligt våld i media - var ligger fokus? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Jonas Öberg, utredare på Brå; Jonas Andersson Schwartz, universitetslektor vid instutionen för media- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola och Johanna Bäckström Lerneby, redaktör på Aftonbladet.

Moderator: Willy Silberstein

Publicerad: 17 september, 2019

Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

Snacka om brott: avsnitt 20

Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

20. Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

En stor del av dödligt skjutvapenvåld är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden. Flertalet fall rör kriminella konflikter. Har våldet intensifierats? Gör den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer att våldsuövningen eskalerar och konflikterna närmast blir självgående? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå; Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå och Boel Håkansson, kommisarie och verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen på Polisen

Moderator: Willy Silberstein

Vad säger statistiken om brottsligheten?

Snacka om brott: avsnitt 19

Vad säger statistiken om brottsligheten?

19. Vad säger statistiken om brottsligheten?

Hur kan vi veta vilka brott som begås och i vilken omfattning? Vad säger statistiken och vad ger den inte svar på? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brå

Moderator: Willy Silberstein

Ungdomsbrottslighet

Snacka om brott: avsnitt 18

Ungdomsbrottslighet

18. Ungdomsbrottslighet

Hur ser ungdomsbrottsligheten ut i Sverige? Vilken typ av brott är vanligast och finns det någon skillnad mellan tjejer och killar? Vad kan ungdomsbrottsligheten få för konsekvenser för den som utsätts och hur kan vi förebygga brott som begås av unga mot andra unga?

Medverkande: Anna Frenzel, utredare Brå, Sofia Axell, utredare Brå samt Mathias Henriksson, inspektör vid Citypolisens ungdomsutredningsgrupper i Stockholm.
Samtalsledare: Monica Landergård
Publicerad: 21 mars, 2019

Relaterade publikationer: Skolundersökningen om brott, Brott i nära relationer bland unga

Snacka om brott special från Almedalen 2018

Våldsbejakande extremism: att förebygga tillsammans, hur gör vi?

Snacka om brott: avsnitt 17

Våldsbejakande extremism: att förebygga tillsammans, hur gör vi?

17. Våldsbejakande extremism: att förebygga tillsammans, hur gör vi?

Våldsbejakande extremism - hur kan vi förebygga den och ser utmaningarna ut? Vad kan vi lära av Danmark? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott Special, av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.

Medverkande: Anna Lekvall, Tf chef för Center mot våldsbejakande extremism, Brottsförebyggande rådet; Karin Ingemann, Chef, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Danmark; Greta Berg, Expert, Sveriges Kommuner och Landsting; Marcus Hjelm, Samordnare mot våldsbejakande extremism, Borlänge kommun; Magnus Ranstorp, Docent och terrorismforskare, Försvarshögskolan/CATS
Moderator: Willy Silberstein
Publicerad: 15 oktober, 2018

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

Snacka om brott: avsnitt 16

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

16. Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

Resecentrum och stationsmiljöer är platser där många människor passerar och möts dagligen. Hur kan vi arbeta kunskapsbaserat för att öka tryggheten och förebygga de problem som kan uppstå i de här miljöerna? De diskuteras i det här avsnittet av en panel i Almedalen 2018.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef, Brå; Emma Stenholm, trygghet- och säkerhetschef, MTR; Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB; Ulf Lundgren, kommunpolis, Uppsala
Moderator: Willy Silberstein
Publicerad: 3 oktober, 2018

 (O)trygghet i socialt utsatta områden - lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

Snacka om brott: avsnitt 15

(O)trygghet i socialt utsatta områden - lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

15. (O)trygghet i socialt utsatta områden - lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

Hur ser utvecklingen ut över tid när det gäller utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden, jämfört med andra urbana områden? Hur arbetar polisen och vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel i Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen.

Medverkande: Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brottsförebyggande rådet; Gunnar Appelgren, kommissarie, Polisregion Stockholm
Moderatorer: Marianne Rundström och Staffan Dopping.
Publicerad: 3 oktober, 2018

Relevant publikation: Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Snacka om brott: avsnitt 14

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

14. Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade vid i Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen, som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.

Medverkande: Pelle Ullholm, sakkunnig, RFSU; Amanda Netscher, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län; Andreas Welin, insatschef, Polisen; Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk live
Moderator: Karin Svanberg
Publicerad: 3 oktober, 2018

Hot och våld mot förtroendevalda - ett hot mot demokratin

Snacka om brott: avsnitt 13

Hot och våld mot förtroendevalda - ett hot mot demokratin

13. Hot och våld mot förtroendevalda - ett hot mot demokratin

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att stärka demokratin. Men deras risk för att utsättas för brott ökar när de exponerar sig i till exempel sociala medier. Hur arbetar man förebyggande och vilka verktyg finns när utsattheten är ett faktum? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel i Almedalen 2018.

Medverkande: Anna Frenzel, utredare, Brå; Agneta Blom, universitetslektor, Örebro universitet; Niklas Åström, säkerhetschef, Sveriges riksdag, Lilly Bäcklund, representant (S), SKL
Moderator: Willy Silberstein
Publicerad: 3 oktober, 2018

Relevant publikation: Politikernas trygghetsundersökning

Så kan forskning och kunskap öka tryggheten och minska brottsligheten

Snacka om brott: avsnitt 12

Så kan forskning och kunskap öka tryggheten och minska brottsligheten

12. Så kan forskning och kunskap öka tryggheten och minska brottsligheten

Brottsligheten förändras – vilka utmaningar följer en ändrad kriminalitet? Kan forskning och kunskapsspridning öka trygghet och minska brottslighet? Brås generaldirektör svarar på frågor i Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen.

Medverkande: Erik Wennerström, generaldirektör, Brå
Moderatorer: Marianne Rundström, Staffan Dopping
Publicerad: 3 oktober, 2018

Dödligt våld - ett livsviktigt förebyggande

Snacka om brott: avsnitt 11

Dödligt våld - ett livsviktigt förebyggande

11. Dödligt våld - ett livsviktigt förebyggande

Dödligt våld sker ofta i hemmet mellan personer som känner varandra och utan vittnen, något som påverkar möjligheten till insyn och ingripande i ett akut skede. I det här avsnittet diskuterar en panel i Almedalen 2018 tre aspekter av ämnet: psykisk sjukdom och alkoholmissbruk, arbete mot våld i nära relation samt polisens utmaningar gällande skjutvapenvåld.

Medverkande: Nina Forselius, utredare och statistiker, Brå; Shilan Caman, forskare och verksamhetsutvecklare, Karolinska institutet och Rättmedicinalverket; Sven Granath, analytiker vid Polisen och gästforskare vid Stockholms universitet; Gunnar Appelgren, poliskommissarie, samordnare Mareld
Moderator: Willy Silberstein
Publicerad: 3 oktober, 2018

Relevant publikation: Konstaterade fall av dödligt våld

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Snacka om brott: avsnitt 10

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

10. Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Trots en åldrande befolkning har kunskapen om äldres utsatthet varit begränsad. Brå har nyligen publicerat en studie som kartlägger utsatthet, otrygghet och oro för brott bland äldre. I det här avsnittet diskuterar en panel i Almedalen 2018 olika åtgärdsförslag utifrån studien. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen, som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare Brå; Christina Tallberg, ordförande PRO; Lisa Lindell, strateg för kvalitet och utveckling, Region Gotland; Anders Larsson, polis och utredare av åldringsbrott.
Moderator: Willy Silberstein
Publicerad: 3 oktober, 2018

Relevant publikation: Brott mot äldre

Hot mot förtroendevalda

Snacka om brott: avsnitt 9

Hot mot förtroendevalda

9. Hot mot förtroendevalda

Detta avsnitt handlar om hot, trakasserier och våld mot våra förtroendevalda politiker. Hur vanligt är det och vad kan det få för konsekvenser för deras politiska uppdrag? Hur kan man förebygga och motverka att våra politiker utsätts för hot och trakasserier? Och hur kan man stötta de politiker som drabbas?

Medverkande: Anna Frenzel, utredare på Brå, Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef på Riksdagen och Kjell-Åke Eriksson, f d projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 23 maj, 2018

Relevant publikation: Politikernas trygghetsundersökning

Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

Snacka om brott: avsnitt 8

Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

8. Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

Trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök är exempel på otillåten påverkan som många myndighetsanställda utsätts för i sitt arbete. Vad kan chefer, HR, säkerhetsfunktioner och medarbetare göra för att förebygga och hantera påverkansförsök?

Medverkande: Johanna Skinnari, projektledare, Brå samt Ulf Rumar, säkerhetsexpert, Kriminalvården.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 24 april, 2017

Relevanta publikationer: Att förebygga och hantera påverkansförsök; Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Våld i nära relationer

Snacka om brott: avsnitt 7

Våld i nära relationer

7. Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla? I Västra Götaland ska man starta ett projekt för att för bättra samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvård inom just våld i nära relationer.

Medverkande: Anna Frenzel och Olle Westlund, utredare på Brå. Anna Lindström, polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 2 september, 2016

Relevanta publikationer: Brott i nära relationer; Målsägandes medverkan i rättsprocessen

Bedrägerier

Snacka om brott: avsnitt 6

Bedrägerier

6. Bedrägerier

I vår moderna, digitaliserade värld har det uppstått mängder av nya bedrägerimetoder. Hänger polisen och rättsväsendet med i den här utvecklingen?

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå. Jan Olsson, förundersökningsledare på Polisens nationella bedrägericenter.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 29 juni, 2016

Relevant publikation: Bedrägeribrottsligheten i Sverige

Förebygga brott i utsatta områden

Snacka om brott: avsnitt 5

Förebygga brott i utsatta områden

5. Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 december, 2015

Nätkränkningar

Snacka om brott: avsnitt 4

Nätkränkningar

4. Nätkränkningar

Vilka är det som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Och varför leder så få anmälningar till åtal?

Medverkande: Kerstin Nelander Hedqvist och Frida Andersson, utredare på Brå samt Ulrika Sundling, kommissarie vid Polismyndigheten.
Programledare:
Johannes Rosenberg
Publicerad
: 30 juni, 2015

Relevant publikation: Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

De som är mest oroliga för brott är de som är minst utsatta

Snacka om brott: avsnitt 3

De som är mest oroliga för brott är de som är minst utsatta

3. De som är mest oroliga för brott är de som är minst utsatta

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ger en bild av utsattheten för brott, även de som inte anmäls. Dessutom visar den hur förtroendet för rättsväsendet förändras genom åren.

Medverkande: Åsa Irlander Strid och Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Leif Hemmingsson, poliskommissarie i Sundsvall.
Programledare:
Johannes Rosenberg
Publicerad
: 30 april, 2015

Relevant publikation: Nationella trygghetsundersökningen 2015

Hur många brott är möjliga att klara upp?

Snacka om brott: avsnitt 2

Hur många brott är möjliga att klara upp?

2. Hur många brott är möjliga att klara upp?

Tillsammans med City-polisen i Stockholm har Brå genomfört ett försöksprojekt för att undersöka möjligheten att klara upp fler mängdbrott.

Medverkande: Anna Eksten, utredare på Brå. Jakob Svensk, polisassistent på Norrmalmsenheten i Stockholm.
Programledare:
Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 april, 2015

Relevanta publikationer: Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott; Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Tid för brott

Snacka om brott: avsnitt 1

Tid för brott

1. Tid för brott

När sker olika brott? Och vad kan Polisen och rättsväsendet ha för nytta av att veta det?

Medverkande: Johanna Olseryd, utredare på Brå. Josef Wiklund, enhetschef vid den brottsförebyggande ungdomsenheten i Sundsvalls närpolisområde.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 9 mars, 2015.

Relevant publikation: Tid för brott