Politikernas trygghetsundersökning
2017

Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2016. I Politikernas trygghetsundersökning (PTU) mäter Brå omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld som förtroendevalda utsätts för, just i egenskap av förtroendevalda.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Politikernas trygghetsundersökning 2017 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2016. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggningar över utsattheten 2012 samt valåret 2014 är det för första gången möjligt att göra jämförelser över tid vad gäller förtroendevaldas utsatthet för brott.

Detta är den fjärde kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevalda under 2016.

Läs mer om undersökningen

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-89-1
URN:NBN:SE:BRA-728

Rapport: 2017:9

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Anna Frenzel

Kundkorg

Summa: