Stående order

Med en stående order riskerar du inte att missa någon av Brås publikationer.

En stående order innebär att förlaget Norstedts Juridik, som vi samarbetar med, bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från tryckeriet. Varje utskick faktureras i efterhand, precis som vid en vanlig beställning, men du behöver inte själv tänka på att hålla reda på vilka publikationer som ges ut. Tänk på att många av våra publikationer inte trycks, dessa hittar som vanligt här på vår webbplats.

Stående order finns för:


Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen till Norstedts Juridiks kundservice:  

Norstedts Juridiks kundservice

106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se