Stående order

Med en stående order riskerar du inte att missa någon av Brås publikationer.

En stående order innebär att förlaget Norstedts Juridik, som vi samarbetar med, bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från tryckeriet. Varje utskick faktureras i efterhand, precis som vid en vanlig beställning, men du behöver inte själv tänka på att hålla reda på vilka publikationer som ges ut. Med en stående order får du samtliga publikationer från Brå som kommer ut i en tryckt upplaga. Tänk på att många av våra publikationer inte trycks, dessa hittar som vanligt här på vår webbplats.

Kontakta Norstedts Juridiks kundservice för att upprätta eller säga upp en stående order:  

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm
Telefon: 08-657 95 00

E-post: order@forlagssystem.se

Webbplats: www.nj.se/offentliga-publikationer