Ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige.

Ansöknings­perioden för 2024 är nu öppen!

När kan jag ansöka?

Sista ansökningsdag är den 2 september.

Hur ansöker jag?

Du söker genom Brås e-tjänst.

Läs mer på sidan Sök ekonomiskt stöd.

Vem kan söka?

Alla organisationer som bedriver brottsförebyggande arbete

Vilka behov av utvärderingar ser Brå på det brottsförebyggande området år 2024?

Brå prioriterar i år utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som berör:

 • Mängdbrott såsom exempelvis skadegörelse, stölder eller bedrägerier.
 • Brott som begås på internet
 • Miljörelaterade brott
 • Välfärdsbrott riktat mot kommuner eller regioner
 • Brottsförebyggande åtgärder i skolor
 • Brottsförebyggande åtgärder utförda av näringsliv
 • Brottsförebyggande åtgärder utförda av civilsamhälle

Beviljade ansökningar 2023

Under 2023 har 17 ansökningar sammanlagt beviljats ungefär 8,68 miljoner kronor för utvärderingar och uppföljningar.

 • Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholms stad har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Intensivteamet.
 • Östra Göinge har beviljats 381 000 kronor för Uppföljning av Östra Göinges brottsförebyggande arbete.
 • Polismyndigheten, polisregion Stockholm, har beviljats 750 000 kronor för utvärdering av Rätt Kurva.
 • Österåkers kommun har beviljats 750 000 kronor för utvärderingen Har droger försvunnit eller flyttat runt hörnet? En utvärdering av 'Stoppa droghandeln'.
 • Karlstads Bostad AB har beviljats 300 000 kronor för utvärdering av Behovsstyrd belysning utifrån inrapportering av brott och otrygghet.
 • Trelleborgs kommun har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Sommargata som brottsförebyggande insats - fallstudie Östergatan i Trelleborg.
 • Katrineholms kommun har beviljats 400 000 kronor för utvärderingenTrygghetsvärdars brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.
 • Borlänge kommun har beviljats 400 000 kronor för Effektutvärdering av Trevligt hus.
 • Trollhättans stad har beviljats 728 297 kronor för att utvärdera Tidigt brottsförebyggande föräldraskapsstöd.
 • Ovanåkers kommun har beviljats 400 000 kronor för att utvärdera Betydelsen av professionella trygghetsvandrare i glesbygd.
 • Titania har beviljats 400 000 kronor för att utvärdera Nyproduktion för ökad trygghet och minskad brottslighet i utsatta områden.
 • AB Stångåstaden har beviljats 400 000 kronor för att utvärdera CPTED-modellen som arbetssätt - kan ett fastighetsbolags trygghetsvärdar skapa effekt över tid?
 • Länsstyrelsen Västernorrland har beviljats 750 000 kronor för utvärdering av Tillsammans mot illegala försändelser.
 • IOGT-NTO har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av föräldrastödsprogrammet IOGT-NTO Föräldrar tillsammans 2.0 Malmö.
 • Karolinska Institutet har beviljats 668 000 kronor för Utvärdering av svenska sexualbrottsprogram för kvinnor.
 • Trollhättans stad har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av trygghetsronder.
 • Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beviljats 750 000 kronor för att utvärdera Idrotten som brottsförebyggande medel i särskilt utsatta områden.

Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Kontakt

Har du frågor om upplägg av er utvärdering/­uppföljning, eller om er ansökan? Kontakta oss så hjälper vi dig på ekostod@bra.se

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en utvärdering (slutrapport) till Brå. Vi har samlat över hundra sådana utvärderingar i vår erfarenhetsbank där du kan ta del av erfarenheter från andras brottsförebyggande arbete.

3 exempel på utvärderingar som finansierats av Brå

I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på anmälda brott samt hur kameraövervakningen används och upplevs av poliser i operativt arbete. Även tryggheten bland boende och näringsidkare berörs. Resultatet visar att kameraövervakningen har haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen.

I mars 2018 påbörjade Järfälla kommun och lokalpolisområde Järfälla en försöksverksamhet med ett så kallat LOV3-förordnande kring stationsområdet i kommundelen Jakobsberg, där det finns problem med narkotikaförsäljning samt oro kopplat till krog/nattliv. Utvärderingen visar att den organisatoriska styrningen mot målbilden om att minska brottsligheten och öka tryggheten försvårades av en bristande kontinuitet i bemanningen av ordningsvakter. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att utveckla strategiska relationer mellan berörda parter. Trots detta ger rapporten kunskaper om ordningsvakters funktion och implementering av LOV3-förordnande.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm. Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för hur miljön upplevs.

Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar och var det är mest effektivt att lägga sina resurser. Under denna session presenteras ett exempel på systematisk uppföljning. Vi får även höra om goda exempel på utvärderingar som utförts. Från konferensen Råd för framtiden i Gävle 2022.