Ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige.

Ansöknings­perioden för 2023 är nu stängd!

När kan jag ansöka?

Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2024.

Vem kan söka?

Alla organisationer som bedriver brottsförebyggande arbete

Vilka behov av utvärderingar ser Brå på det brottsförebyggande området år 2023?

Brå prioriterar i år utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som berör:

 • Ekonomisk brottslighet
 • Mängdbrott såsom skadegörelse, stölder, bedrägerier osv.
 • Brott som begås på internet
 • Grovt våld
 • Sexualbrott
 • Miljöbrott
 • Brottsbelastade platser

Beviljade ansökningar 2022

Under 2022 har sammanlagt tretton ansökningar sammanlagt beviljats ungefär 4,1 miljoner kronor för utvärderingar och uppföljningar.

 • MST Sverige Framtid Stockholm har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av En systematisk översikt och uppföljning av ungdomar som fått MST som insats
 • Polismyndigheten, polisregion Stockholm, Regionkansliet har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Kartläggning av krogpersonalens agerande mot narkotika
 • Katrineholms kommun har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av SSPF implementering i Katrineholms kommun
 • Länsstyrelsen Skåne har beviljats 255 500 kronor för utvärdering av Insats till transportföretag, gällande minskat inflöde av narkotika
 • Länsstyrelsen Jämtland och Lässtyrelsen Halland har beviljats 210 000 kronor för utvärdering av Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats. Del 2
 • Familjebostäder i Göteborg AB har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av Från fulaste torget till en attraktiv destination– Opaltorget i Tynnered
 • Länsstyrelsen i Västerbotten har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Kapabla väktare på landsbygden
 • Norrköpings kommun har beviljats 400 000 kronor för Utvärdering av uppsökande teamet och öppenvårdsinsatsen Hemmaplan
 • Norrmalms stadsdelsförvaltning har beviljats 250 000 kronor för Utvärderingar av platssamverkan Sveavägens systematiska arbete mot brottslighet
 • Järfällahus AB har beviljats 250 000 kronor för Effektutvärdering av Järfällahus ronderingsrutiner
 • Karlshamnsbostäder har beviljats 250 000 kronor för Karlshamsbostäder – utvärdering av brottsförebyggande insats
 • Akademiska barnsjukhuset har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av BarnSäkert – förebyggande samverkan minska för att minska risken av våld mot barn
 • Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö, Region Kronoberg har beviljats 400 000 kronor för utvärdering av Behandling av aggression hos våldsbrottsdömda kriminalvårdsklienter med stöd av Virtual Reality

Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en utvärdering (slutrapport) till Brå. Vi har samlat över hundra sådana utvärderingar i vår erfarenhetsbank där du kan ta del av erfarenheter från andras brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Har du frågor om upplägg av er utvärdering/­uppföljning, eller om er ansökan? Kontakta oss så hjälper vi dig på ekostod@bra.se

3 exempel på utvärderingar som finansierats av Brå

I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på anmälda brott samt hur kameraövervakningen används och upplevs av poliser i operativt arbete. Även tryggheten bland boende och näringsidkare berörs. Resultatet visar att kameraövervakningen har haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen.

I mars 2018 påbörjade Järfälla kommun och lokalpolisområde Järfälla en försöksverksamhet med ett så kallat LOV3-förordnande kring stationsområdet i kommundelen Jakobsberg, där det finns problem med narkotikaförsäljning samt oro kopplat till krog/nattliv. Utvärderingen visar att den organisatoriska styrningen mot målbilden om att minska brottsligheten och öka tryggheten försvårades av en bristande kontinuitet i bemanningen av ordningsvakter. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att utveckla strategiska relationer mellan berörda parter. Trots detta ger rapporten kunskaper om ordningsvakters funktion och implementering av LOV3-förordnande.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm. Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för hur miljön upplevs.

Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar och var det är mest effektivt att lägga sina resurser. Under denna session presenteras ett exempel på systematisk uppföljning. Vi får även höra om goda exempel på utvärderingar som utförts. Från konferensen Råd för framtiden i Gävle 2022.