Personer lagförda för brott

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats av åklagare och domstol under ett kalenderår, det vill säga fällande domslut, godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser.

Lagföringsbeslut

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp, åren 2012-2022.

Ordningsbot som utfärdas av polis och tull ingår inte i statistiken utan redovisas separat. En person kan lagföras vid flera tillfällen under ett kalenderår och räknas då flera gånger i statistiken (lagföringsbeslut). Med lagföringsbeslut avses beslut i domstol mot en person, så kallat domslut, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Regioner istället för län

Från och med 2015 är områdesindelningen i lagföringsstatistiken ändrad från län till region.

Läs mer om förändringar i statistiken


Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd
Tabeller för alla i hela landet finns från år 1995. Tabeller för alla på länsnivå finns från år 2000, tabeller för kvinnor i hela landet finns från år 1995, för ungdomar för hela landet från år 1999 och för män för hela landet från år 2009.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och ålder
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1996 och för män från 2009.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och ålder
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1996 och för män från 2009.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och tidigare belastning
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och tidigare belastning
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och region
Tabeller till och med år 2014 redovisar huvudbrott och län.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och region
Tabeller till och med år 2014 redovisar huvudpåföljd och län.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott, totalt samt andel kvinnor, män, ungdomar och utvisningsbeslut
Samtliga domslut. Årsvis
Domslut efter huvudbrott och tingsrätt
Domslut efter huvudpåföljd och tingsrätt
Domslut i tingsrätt efter påföljd och påföljdskombinationer
Tabellen för Domslut i tingsrätt efter påföljd och påföljdskombinationer ses förnärvarande över och är därför inte tillgänglig. För mer information kontakta statistik@bra.se.

Domslut med påföljd fängelse. Årsvis
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens längd i månader
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1995 och för män från år 2009.
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens längd i år
Domslut med påföljd fängelse efter ålder och fängelsetidens längd
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och tidigare belastning
Domslut med påföljd sluten ungdomsvård. Årsvis
Domslut med påföljden sluten ungdomsvård efter brott och strafftidens längd
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden. Årsvis
Meddelade åtalsunderlåtelser, efter huvudbrott och beslutsgrund
Tabellerna finns för alla från år 1995. Tabeller för alla på åklagarnivå finns från år 2009, och för kvinnor hela landet samt män hela landet från år 2009.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden efter åklagarkammare och huvudbrott
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden efter åklagarkammare och huvudpåföljd
Godkända ordningsbotsförelägganden. Årsvis
Godkända ordningsbotsförelägganden, efter ålder och typ av överträdelse
Lagförda brott
Med lagförda brott avses samtliga brott som enskilda individer lagförts för. Dessa bygger på antal brott i lagföringsbeslut vilket innebär att om samma brott begicks av tre personer tillsammans så räknas de som tre lagförda brott.

Samtliga lagförda brott. Årsvis
Lagförda brott efter brott, lagföringstyp och kön
Lagförda brott i domstol. Årsvis
Lagförda brott efter brott och brottstidpunkt
Beslutade påföljder
Med påföljder avses samtliga påföljder som utdömts i tingsrätt inklusive samtliga påföljder som godkänts genom strafföreläggande.

Bötespåföljder. Årsvis
Bötespåföljder efter huvudbrott och böternas art och storlek
Lagföringsbeslut efter lagföringstyp fr.o.m. 1975. Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter lagföringstyp fr.o.m 1995 Excel, 25 kB.
Lagföringsbeslut mot män efter lagföringstyp fr.o.m 1995 Excel, 25 kB.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd fr.o.m. år 1975. Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott fr.o.m. år 1975. Excel, 54 kB.
Antal lagföringsbeslut efter kön och antal per 100 000 invånare fr.o.m. 1975. Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut efter ålder och antal beslut per 100 000 invånare fr.o.m. 1975. Excel, 31 kB.
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter ålder och antal beslut per 100 000 invånare fr.o.m 1995 Excel, 27 kB.
Lagföringsbeslut mot män efter ålder och antal beslut per 100 000 invånare fr.o.m 1995 Excel, 27 kB.
Domslut med påföljd fängelse fr.o.m. 1975. Excel, 29 kB.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott de senaste tio åren. Excel, 58 kB.
Domslut efter tingsrätt de senaste tio åren. Excel, 25 kB.
Lagföringsbeslut efter region de senaste tio åren. Excel, 23 kB.
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter region fr.o.m. 2009 Excel, 23 kB.
Lagföringsbeslut mot män efter region fr.o.m. 2009 Excel, 23 kB.

Sidan senast uppdaterad:

Statistikrapport

Läs mer