Personer lagförda för brott

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats av åklagare och domstol under ett kalenderår, det vill säga fällande domslut, godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser.

Lagföringsbeslut

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga beslut","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["136331","130134","116657","109926","106750","98443","97058","101185","104355","109419","112136 "],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Domslut","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["73680","71110","64391","60662","59344","56659","57372","60565","62708","68996","74581"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"},{"label": "Strafförelägganden","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["38517","37272","34670","32476","31461","29310","29107","30380","31274","29477","26901"],"borderColor": "rgba(60, 179, 113, 1)","backgroundColor": "rgba(60, 179, 113, 1)"},{"label": "Åtalsunderlåtelser","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["24134","21752","17596","16788","15945","12474","10579","10240","10373","10946","10654"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1"}]}

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp, åren 2011-2021.

Ordningsbot som utfärdas av polis och tull ingår inte i statistiken utan redovisas separat. En person kan lagföras vid flera tillfällen under ett kalenderår och räknas då flera gånger i statistiken (lagföringsbeslut). Med lagföringsbeslut avses beslut i domstol mot en person, så kallat domslut, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Regioner istället för län

Från och med 2015 är områdesindelningen i lagföringsstatistiken ändrad från län till region.

Läs mer om förändringar i statistiken

I oktober 2021 återpublicerades statistiken över Personer lagförda för brott. I samband med denna återpublicering har tidigare publicerad statistik för 2020 korrigerats. För mer information se kvalitetsdeklaration för personer lagförda för brott 2020 Pdf, 355 kB.

 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd
Tabeller för alla i hela landet finns från år 1995. Tabeller för alla på länsnivå finns från år 2000, tabeller för kvinnor i hela landet finns från år 1995, för ungdomar för hela landet från år 1999 och för män för hela landet från år 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och ålder
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1996 och för män från 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och ålder
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1996 och för män från 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och tidigare belastning
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och tidigare belastning
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och län
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och län
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott, totalt samt andel kvinnor, män, ungdomar och utvisningsbeslut
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Samtliga domslut. Årsvis
Domslut efter huvudbrott och tingsrätt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut efter huvudpåföljd och tingsrätt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut i tingsrätt efter påföljd och påföljdskombinationer
Tabellen för Domslut i tingsrätt efter påföljd och påföljdskombinationer ses förnärvarande över och är därför inte tillgänglig. För mer information kontakta statistik@bra.se.
Domslut med påföljd fängelse. Årsvis
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens längd i månader
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1995 och för män från år 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens längd i år
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse efter ålder och fängelsetidens längd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och tidigare belastning
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd sluten ungdomsvård. Årsvis
Domslut med påföljden sluten ungdomsvård efter brott och strafftidens längd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden. Årsvis
Meddelade åtalsunderlåtelser, efter huvudbrott och beslutsgrund
Tabellerna finns för alla från år 1995. Tabeller för alla på åklagarnivå finns från år 2009, och för kvinnor hela landet samt män hela landet från år 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden efter åklagarkammare och huvudbrott
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden efter åklagarkammare och huvudpåföljd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Godkända ordningsbotsförelägganden. Årsvis
Godkända ordningsbotsförelägganden, efter ålder och typ av överträdelse
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagförda brott
Med lagförda brott avses samtliga brott som enskilda individer lagförts för. Dessa bygger på antal brott i lagföringsbeslut vilket innebär att om samma brott begicks av tre personer tillsammans så räknas de som tre lagförda brott.
Samtliga lagförda brott. Årsvis
Lagförda brott efter brott, lagföringstyp och kön
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagförda brott i domstol. Årsvis
Lagförda brott efter brott och brottstidpunkt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Beslutade påföljder
Med påföljder avses samtliga påföljder som utdömts i tingsrätt inklusive samtliga påföljder som godkänts genom strafföreläggande.

Bötespåföljder. Årsvis
Bötespåföljder efter huvudbrott och böternas art och storlek
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: