Publiceringsplan

  • Preliminär månadsstatistik över anmälda brott publiceras 7—13 dagar efter månadens utgång.
  • Slutlig årsstatistik över anmälda brott, konstaterade fall av dödligt våld, handlagda brott, handlagda brottsmisstankar samt misstänkta personer publiceras cirka 3 månader efter årets utgång.
  • Årsstatistik över personer lagförda för brott samt kriminalvård publiceras cirka 5 månader efter årets utgång. Årsstatistiken över återfall i brott publiceras cirka 5 månader efter buffertperiodens utgång.
  • Årsstatistik om utsatthet för brott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) publiceras cirka 10 månader efter årets utgång.
  • Övriga återkommande statistiska undersökningar: Politikernas trygghetsundersökning (PTU) utkommer i regel vartannat år. Skolundersökningen om brott (SUB) utkommer vartannat år.

Notera att det är nya publiceringsdatum för månadsstatistiken över anmälda brott under hösten 2020.

Kommande publicering

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga eftersom domen först ska vinna laga kraft.