Publiceringsplan

Kommande publicering

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga eftersom domen först ska vinna laga kraft.

Nytt datum för viss statistik

Publiceringsdatumet för vissa statistikprodukter har tidigarelagts från den 31 maj till den 27 maj. Ändringen gäller följande statistik: