Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott (SUB) publiceras den 24 oktober 2024. Undersökningen beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.