Teckenspråk

Här får du en kort information om vad Brå gör och vilka tjänster du kan hitta på vår webbplats.
Här kan du läsa texten som tolkas:
Hej!
Du har kommit till Brottsförebyggande rådet, som ofta förkortas Brå.

Brå är en myndighet som arbetar för regeringen med sådant som har med brott och straff att göra. Vi forskar om brott, utvärderar olika kriminalpolitiska åtgärder och samarbetar med polis och kommuner i deras brottsförebyggande arbete. Brå ansvarar också för statistiken om brott och brottslingar i Sverige, den så kallade officiella kriminalstatistiken. Och det är ofta i detta sammanhang som folk har hört talas om Brå. Till exempel när medierna rapportera om brottsligheten ökar eller minskar och hur många anmälda brott av misshandel som skedde förra året.

I Sverige anmäls ungefär 1,2 miljoner brott varje år till polis, tull och åklagare. Hälften av de anmälda brotten består av olika typer av stöld och inbrott. Du kan läsa mer om olika brottstyper och deras utveckling på vår webbplats under rubriken Brottslighet.
Med hjälp av statistiken om brott och brottslingar kan man skaffa sig en bild av hur den faktiska brottsligheten ser ut. Men kriminalstatistiken redovisar bara brott som anmäls till polis, tull eller åklagare. Brott som aldrig anmäls kommer därför inte med i statistiken. Detta bör man tänka på när man tolkar statistiken. Du hittar statistiken om brott och brottslingar under rubriken Statistik på vår webbplats. Där kan du också få hjälp på hur du tolkar statistiken.

Brå fungerar alltså som ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som Polisen, åklagarna, domstolarna och Kriminalvården. Du kan däremot inte anmäla ett brott till Brå. Om du har blivit utsatt för ett brott ska du kontakta den lokala polismyndigheten (www.polisen.se). Och om du vill få mer information om dina rättigheter som brottsoffer kan du kontakta Brottsoffermyndigheten (www.brottsoffermyndigheten.se) eller Brottsofferjourernas Riksförbund (www.boj.se).

Om du vill veta mer om vad Brå gör är du välkommen att kontakta oss. Du kan skicka ett brev till den här adressen:

Brottsförebyggande rådet
Box 1386
S-111 93 Stockholm
Du kan också skicka e-post till info@bra.se

Många av våra publikationer kan du beställa i alternativa format. Läs mer om alternativa format eller kontakta oss på tillgangligt@bra.se.