Förebyggande utifrån ämne

Här har vi samlat information som utgår från en viss brottstyp eller ämnesområde. På ämnessidorna hittar du också användbara länkar till myndigheter och andra aktörer i samhället. Detta är kunskap du kan ha nytta av när en lokal problembild tas fram.

Arbeta systematiskt

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. 

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?