Statistiken kring Personer lagförda (dömda m m) för narkotikabrott

Narkotikastatistiken redovisar uppgifter om de personer som lagförts för narkotikabrott under ett kalenderår. Statistken publicerades åren 1998–2009.

Lagföringsbeslut avseende narkotikabrott

Med narkotikabrott avses beslut i domstol mot person, så kallat domslut, samt lagföringsbeslut som fattats av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Med narkotikabrott avses brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) och 6 § lag (2000:1225) om straff för smuggling.

Övergripande tabeller - Slutlig statistik

pil upp
pil ned

Samtliga lagföringsbeslut avseende narkotikabrott. Årsvis
Lagföringsbeslut där narkotikabrott ingår efter län, beslutstyp och åtalsunderlåtelseskäl
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut. Årsvis
Godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott ingår, efter typ av preparat och ålder
Tabeller för alla respektive kvinnor finns från år 1998. Tabeller för män finns från år 2003.
Godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott ingår, efter ålder och typ av gärning
Tabeller för alla respektive kvinnor finns från år 1998. Tabeller för män finns från år 2003.
Godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott ingår, efter typ av preparat och region
Redovisning av varje kombination av preparat i alla lagföringar där narkotikabrott ingår
Samtliga domslut avseende narkotikabrott. Årsvis
Domslut där huvudbrottet är narkotikabrott, efter typ av gärning och huvudpåföljd
Tabeller för alla respektive kvinnor finns från år 1998. Tabeller för män finns från år 2009.
Domslut med påföljden fängelse där huvudbrottet är narkotikabrott, efter typ av gärning och fängelsetidens längd i månader
Tabeller finns fram till år 2006.
Unika narkotikapreparat i lagföringsbeslut. Årsvis
Redovisning av varje unikt preparat i alla lagföringar där narkotikabrott ingår