Press

Om du är journalist kan Brås presstjänst hjälpa dig att hitta rätt person att prata med eller intervjua.

Brås presstjänst ger dig aktuell information om nya rapporter, statistik eller projekt. Pressekreterare är Monica Landergård, tel. 072-99 58 500, eller e-post press@bra.se.

Frågor gällande statistik besvaras även av statistik@bra.se.

Under perioden 2/7 – 13/8 är Brås presstjänst bemannad vardagar kl 9-15.

Pressmeddelanden

 • Kvinnor i utsatta områden mer otrygga och oroliga för brott


  29 juni, 2018
  Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden och mest otrygga är kvinnorna. Brottsligheten är högre i de socialt utsatta områdena men det är små skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.
 • Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation


  15 juni, 2018
  Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Slutlig brottsstatistik 2017


  14 juni, 2018
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017. 
 • Pris till forskning om praktiskt polisarbete


  11 juni, 2018
  Forskning om hur polisen kan uppnå konkreta resultat genom så kallat problemorienterat polisarbete, har bidragit till att professor Herman Goldstein, tilldelas The Stockholm Prize in Criminology. På onsdag den 13 juni delas priset ut av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott


  31 maj, 2018
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. 
 • Kvinnliga politiker marginellt mer utsatta – annat spelar in


  24 maj, 2018
  Kvinnliga politiker tycks marginellt mer utsatta än manliga. Även andra grupper såsom yngre och personer med utländsk bakgrund tycks något mer utsatta. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas – det visar en kortanalys baserad på vad politikerna själva uppger, som Brottsföre­byggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Råd för framtiden hetare än någonsin


  17 april, 2018
  Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet. 
 • Allvarligare konsekvenser för äldre som utsätts för brott


  16 april, 2018
  Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Brottsförebyggande arbete behöver prioriteras


  04 april, 2018
  Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige.
 • Slutlig brottsstatistik 2017


  27 mars, 2018
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.
 • Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken


  20 mars, 2018
  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella


  15 mars, 2018
  Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskörning och bilbränder uppfattas som ineffektiva. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
 • Trakasserier och hot mot elitidrotten


  13 mars, 2018
  Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå).
 • Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk


  07 mars, 2018
  I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Oron för brottsligheten ökar


  16 januari, 2018
  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade effekter


  15 december, 2017
  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat


  14 december, 2017
  Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Pris till förebyggande arbete mot brott på nätet


  28 november, 2017
  Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

 • Fler privatpersoner utsätts för brott


  15 november, 2017
  Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot


  09 november, 2017
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.
 • Brå medverkar i Almedalen


  29 juni, 2017
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.
 • Föräldrar viktiga för att förebygga brott och minska våldsamt beteende


  19 juni, 2017
  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag den 20 juni delas priset ut av HKH Drottning Silvia. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.
 • Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga


  01 juni, 2017
  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott


  31 maj, 2017
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
 • Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016


  30 mars, 2017
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.
 • Slutlig brottsstatistik 2016


  30 mars, 2017
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.
 • Ny satsning på brottsförebyggande arbete


  20 mars, 2017
  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.
 • Stora och tunga brottmål ökar


  01 mars, 2017
  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.
 • Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå


  28 februari, 2017
  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.
 • Många häktade i Sverige hålls isolerade


  25 januari, 2017
  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.
 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning


  19 januari, 2017
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
 • Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår


  10 januari, 2017
  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
 • Mobbade elever är också mer utsatta för brott


  20 december, 2016
  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor


  03 november, 2016
  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre


  26 oktober, 2016
  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.
 • Polis och åklagare behöver höja it-förmågan


  30 september, 2016
  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.
 • Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå


  29 september, 2016
  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med
  hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till
  stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och
  klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten
  Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 • Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter


  08 september, 2016
  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
 • Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige


  23 augusti, 2016
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.
 • Brå medverkar i Almedalen


  27 juni, 2016
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat avhoppare från kriminella gäng, bedrägerier, skjutvapenvåld och socialt utsatta områden. Alla Brå-seminarier äger rum i Högskolan på Cramérgatan.
 • Kan föräldrar och kamrater påverka framtida brottslighet?


  14 juni, 2016
  Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cathy Spatz Widom, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology. I morgon, den 15 juni, tar de emot priset. Årets prissumma uppgår till 1,5 miljoner kronor.
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott


  31 maj, 2016
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
 • Vanligt med utvisning vid allvarliga brott


  18 maj, 2016
  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng


  13 maj, 2016
  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.
 • Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga


  21 april, 2016
  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.
 • Utökad satsning på brottsförebyggande arbete


  11 april, 2016
  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.
 • Bättre stöd viktigt för målsägandes medverkan i rättsprocessen


  01 april, 2016
  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag.
 • Slutlig brottsstatistik 2015


  31 mars, 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.
 • Konstaterade fall av dödligt våld 2015


  31 mars, 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.
 • Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier


  16 mars, 2016
  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.
 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning


  19 januari, 2016
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
 • Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen


  12 januari, 2016
  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
 • Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre


  21 december, 2015
  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Fler politiker utsätts för trakasserier, hot och våld under valår


  17 december, 2015
  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar


  10 december, 2015
  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Fler skjutningar i landet


  18 november, 2015
  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.
 • Intagna i fängelse har för lite att göra


  16 november, 2015
  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Allt färre utsätts för misshandel


  04 november, 2015
  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering


  22 oktober, 2015
  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
 • Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna


  06 oktober, 2015
  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten


  30 september, 2015
  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Polisanmälda hatbrott ökar


  05 augusti, 2015
  Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Tillfället gör tjuven – Hur kan man förebygga att brott begås?


  08 juni, 2015
  Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockholm Prize in Criminology .
 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik


  28 maj, 2015
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
 • Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier


  29 april, 2015
  Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 • Handlagda brott ersätter Uppklarade brott


  22 april, 2015
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.
 • Slutlig brottsstatistik 2014


  31 mars, 2015
  I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april.

 • Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende


  30 mars, 2015
  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar


  24 mars, 2015
  Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Trygghet – en rättighet för alla?


  24 mars, 2015
  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Brott utreds snabbare


  16 mars, 2015
  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade


  27 februari, 2015
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning


  10 februari, 2015
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner.
 • Nätkränkningar - få anmälningar leder till åtal


  02 februari, 2015
  Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning


  15 januari, 2015
  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Förtroendet för rättsväsendet ökar


  13 januari, 2015
  Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
 • Lagändring om barn som begår brott gav inte avsedda effekter


  17 december, 2014
  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Kvinnor mer utsatta för hot och trakasserier


  11 november, 2014
 • Brottsförebyggande pris till Sveriges Kvinnolobby


  29 oktober, 2014
 • Varför ledde regeringens satsning inte till fler uppklarade brott?


  01 oktober, 2014
 • Pressinbjudan: Varför ledde inte satsningen på fler poliser till högre brottsuppklaring?


  29 september, 2014
 • Flest villainbrott under höst och vinter


  01 september, 2014
 • Anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning minskar


  21 augusti, 2014
 • Straff och kriminalvård – vad fungerar?


  09 juni, 2014
 • Lagföring och kriminalvård – slutlig statistik 2013


  28 maj, 2014
 • Föräldrars stöd viktigt i rättsprocess med unga misstänkta


  28 maj, 2014
 • Färre utsätts för misshandel


  23 maj, 2014
 • Myndigheter i samverkan mot kriminella tillgångar


  21 maj, 2014
 • Politiker ofta utsatta för hot och trakasserier i sociala medier


  15 maj, 2014
 • Brott i nära relation – lika mellan könen men grövre mot kvinnor


  09 maj, 2014
 • Slutlig brottsstatistik 2013


  31 mars, 2014
 • Misshandelsbrott utreds snabbare


  20 mars, 2014
  Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper.

 • Strafflängden för grov misshandel har ökat


  14 mars, 2014
  Sedan straffen för allvarliga våldsbrott skärptes 2010, har längden på utdömda straff för grov misshandel ökat med i snitt två månader.

 • Korruption hos myndigheter - ovanligt men allvarligt


  24 januari, 2014
  Korruption hos myndigheter är inte så vanlig, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället.

 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning


  21 januari, 2014
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
 • Tryggheten ökar, men var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen


  13 januari, 2014
  Andelen otrygga har minskat från 21 till 15 procent de senaste sju åren. Dock känner sig nära var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på
  kvällen.

 • Bedrägerier – en ny typ av vardagsbrottslighet


  12 december, 2013
  Cykel- och bilstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna visar en ny kortanalys från Brå.
 • Relationsvåldscentrum i Stockholm vann europeiskt pris


  12 december, 2013
  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa. Prissumman på 10 000 euro, delades ut i Vilnius, Litauen, som är ordförandeland i EU.
 • Relationsvåldscentrum i Stockholm prisas


  11 november, 2013
  Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm vann idag den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.
 • Organiserad brottslighet behöver förebyggas lokalt


  11 november, 2013
  Att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet är inte bara en nationell eller regional fråga. All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Det är ett av ämnena på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå med start idag.
 • Personer med utrikesfödda föräldrar mer utsatta för brott


  05 november, 2013
  Utsattheten för brott har minskat över de senaste sju åren. För vissa grupper som ensamstående föräldrar, personer som bor i lägenhet och personer med utrikes födda föräldrar är utsattheten dock fortfarande hög.
 • Goda erfarenheter av kameror på Medborgarplatsen och Stureplan


  07 augusti, 2013
  Polisen är i huvudsak nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras.
 • Färre anmälda brott första halvåret


  11 juli, 2013
  Antalet anmälda brott minskade med 2 procent under det första halvåret 2013 jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Upphandling riskområde för korruption


  02 juli, 2013
  Tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling är en riskgrupp för korruption.
 • Anmälningar om hatbrott minskar


  27 juni, 2013
  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv har minskat med sex procent sedan 2008.
 • Få anmälda fall av grooming leder till åtal


  19 juni, 2013
  Avgörande för om någon ska kunna lagföras för brottet kontakt med barn i sexuellt syfte (även kallat grooming), är tidpunkten för polisanmälan. Men som lagbestämmelsen är utformad i dag så fungerar den inte för att skydda barn mot sexuella kontakter.
 • Tidiga insatser mot ungas brottslighet lönar sig


  10 juni, 2013
  På tisdagen tar professor David P. Farrington emot ett av världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology, för sin brottsförebyggande forskning.
 • Trots satsning – begränsat tillskott av arbetskraft inom polisen


  31 maj, 2013
  Satsningen på 20 000 poliser har inte gett det stora tillskott av arbetskraft som man kunnat tro. Det visar Brås nya utvärdering.
 • Allt färre döms till fängelse


  30 maj, 2013
  Under 2012 fattades 130 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med året innan.
 • Flest otrygga och utsatta för brott i storstadslänen


  12 april, 2013
  Stockholm, Västra Götaland och Skåne har över tid haft en större andel personer som utsatts för brott och som upplevt otrygghet jämfört med övriga landet.
 • Färre fall av dödligt våld 2012


  27 mars, 2013
  Under 2012 kunde 68 fall av dödligt våld konstateras. Det är en minskning med 13 fall jämfört med föregående år.
 • Samverkan för våldsutsatta kvinnor kan förbättras


  27 mars, 2013
  Den fysiska miljön och bemötandet får högt betyg av de kvinnor som har kontakt med koncept Karin i Malmö; ändå deltar inte så många som önskvärt i polisutredningarna
 • Handläggningstiderna minskar i rättsväsendet


  25 mars, 2013
  Rättsväsendets handläggningstider för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning minskade med 17 procent mellan 2008 och 2010.
 • Kvinnor utsätts oftare än män för hot och trakasserier


  08 mars, 2013
  Svenskarna är överlag trygga, men många kvinnor känner sig otrygga när de är ute på kvällen, och kvinnliga politiker utsätts oftare än sina manliga kolleger för upprepade trakasserier.
 • Brottsligheten bland ungdomar har minskat


  26 februari, 2013
  Ungdomar i nionde klass begår allt färre brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse.
 • Brå följer upp utvecklingen av hot mot politiker


  20 februari, 2013
  Nu startar Brå årets undersökning om brott mot landets förtroendevalda. Kartläggningen, Politikernas trygghetsundersökning (PTU), presenterades för första gången förra året.
 • Något färre anmälda brott under 2012


  17 januari, 2013
  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2012, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan.
 • Tryggheten ökar men skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår


  15 januari, 2013
  Utsatthet och upplevd trygghet skiljer sig åt mellan könen, men  allt fler ändå uppger att de känner sig trygga när de går ut sent på kvällen. Det visar undersökningen NTU 2012.
 • Brottsutvecklingen i Sverige — ny rapport från Brå


  14 december, 2012
  Anmälningar om villainbrott och misshandel ökar, medan färre kör alkoholpåverkade. Det är en del av innehållet i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.
 • En av sex politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld


  10 december, 2012
  Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Det visar en unik studie från Brå.
 • Allt fler polisanmäler när de utsatts för brott


  06 november, 2012
  Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg.
 • Grannsamverkan i Halland prisas


  25 oktober, 2012
  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann idag den svenska
  brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
 • Samverkan för att förebygga återfall i brott


  22 oktober, 2012
  En effektiv och individanpassad samverkan är nödvändig i det återfallsförebyggande arbetet.
 • Unik kartläggning av utpressning mot företag


  25 september, 2012
  Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella.
 • Personuppklarade brott något färre


  20 september, 2012
  Under första halvåret 2012 personuppklarade polis och åklagare 125 000 brott vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma period förra året.
 • Något fler anmälda brott första halvåret


  12 juli, 2012
  Antalet anmälda brott ökade med 1 procent under det första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Kulturföremål försvinner illegalt ur landet


  03 juli, 2012
  Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket.
 • Identifierade hatbrott ökade 2011 men har minskat sedan 2008


  28 juni, 2012
  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrott ökade med 7 procent under 2011 jämfört med året innan, till drygt 5 490. Mest ökade hatbrott med antireligiösa motiv, 18 procent.
 • Mobbare löper högre risk att begå brott


  12 juni, 2012
  Risken att utveckla depression och framför allt att begå brott senare i livet är signifikant högre för den ungdom som mobbar, och den som blir mobbad löper ökad risk att bli deprimerad.
 • Internationell forskning om brottsoffer prisas


  11 juni, 2012
  På tisdagen mottar professor Jan van Dijk  världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology.
 • Två av fem återfaller i brott


  31 maj, 2012
  Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare.
 • Brottslighet och trygghet i storstäder kartlagd


  24 maj, 2012
  Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet.
 • Platsen viktig vid arbete mot våld i skolan


  24 april, 2012
  En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna.
 • Stora variationer av utpressning


  12 april, 2012
  Utpressning är vanligare bland personer som är bekanta än bland dem som inte känner varandra, visar en ny rapport från Brå.
 • Polisens arbete med hedersvåld behöver förbättras


  04 april, 2012
  Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brå tagit fram i samarbete med Polisen.
 • Färre personer misstänktes för brott 2011


  30 mars, 2012
  Under 2011 registrerades 122 000 personer som skäligen misstänkta för brott, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.
 • Stora skillnader i utredningar av ungdomsbrott


  30 mars, 2012
  Trots ett särskilt skyndsamhetskrav vid utredningar av ungdomsbrott tar det i många fall längre tid för rättsväsendet att hantera ungdomsbrott.
 • Brå startar kartläggning av brott mot politiker


  20 mars, 2012
  Idag påbörjas en unik undersökning om brott mot politiker.
 • Var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen


  22 februari, 2012
  Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen enligt trygghetsundersökningen NTU 2011.
 • Rån och bilstöld ökar risken för fortsatt brottslighet


  07 februari, 2012
  De ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger särskilt i riskzonen för fortsatt brottslighet.
 • Erik Wennerström ny GD på Brottsförebyggande rådet


  01 februari, 2012
  — Det är en stor förmån och ett mycket spännande uppdrag att få leda Brå — en av Sveriges ledande kunskapsorganisationer, säger Erik Wennerström.
 • Grannsamverkan kan minska brotten i flerfamiljshus


  26 januari, 2012
  Brå har tillsammans med Rikspolisstyrelsen utvecklat grannsamverkan för att möta de utmaningar som kan finnas i områden med flerfamiljshus där utsattheten för brott är stor.
 • Fler anmälda brott under 2011


  12 januari, 2012
  Drygt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2011, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan.
 • Satsningen mot grov organiserad brottslighet bra men kan bli bättre


  15 december, 2011
  Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet är en lämplig form att arbeta mot grov organiserad brottslighet.
 • Fortfarande brister i kunskapen om prostitution och människohandel


  30 november, 2011
  Brå har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan mot prostitution.
 • Förutsättningar finns för platsbaserat polisarbete


  14 november, 2011
  Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser.
 • Minskad utsatthet för vissa brott


  09 november, 2011
  Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det visar en delrapport från NTU.
 • Våld mot barn polisanmäls allt oftare


  27 oktober, 2011
  En stor del av ökningen av den anmälda barnmisshandeln beror på att personal inom förskola och skola i större utsträckning anmäler misstänkta fall.
 • Pris till brottsförebyggande projekt i Tyresö


  17 oktober, 2011
  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
 • Antal personuppklarade brott oförändrat


  22 september, 2011
  Under första halvåret 2011 personuppklarade polis och åklagare 127 000 brott.
 • Rånutsatt butik drabbas ofta igen


  20 september, 2011
  Antalet butiksrån i Sverige har under stora delar av 00-talet ökat. En butik som redan tidigare utsatts löper relativt stor risk att drabbas igen.
 • Bidrags- och skattebrott kartlagda


  15 september, 2011
  Det finns personer som samtidigt begår bidragsbrott och skattebrott. Visserligen är denna dubbla kriminalitet ovanlig, men särskilt allvarlig eftersom den riktar sig mot två system.
 • Ungdomstjänst vanligaste påföljden — färre döms till vård


  01 september, 2011
  Ungdomstjänst har på kort tid blivit den vanligaste påföljden genom dom och andelen ungdomar som döms till böter eller vård har minskat kraftigt.
 • Så fungerar den storskaliga skattebrottsligheten


  29 augusti, 2011
  Storskaliga skattebrott kräver ofta att ett flertal personer är inblandade som organisatörer och medhjälpare.
 • Anmälda bostadsinbrott upp, bedrägerierna ner


  07 juli, 2011
  Den preliminära statistiken visar att det under det första halvåret 2011 totalt anmäldes cirka 674 000 brott, 1 procent fler brott jämfört med förra året.
 • Brå identifierar färre hatbrottsanmälningar


  30 juni, 2011
  Totalt sett minskade antalet identifierade hatbrott något 2010 jämfört med året innan, till 5 140 anmälda hatbrott.
 • Ny våldtäktslag fångar upp fler brott mot barn


  13 juni, 2011
  Ändringarna i våldtäktslagstiftningen har haft effekt och polisen registrerar nu fler typer av händelser som misstänkta våldtäkter mot barn.
 • Tro, arbete och kärlek nyckel till att sluta begå brott


  13 juni, 2011
  Vid omvälvande vändpunkter i livet kan även tungt kriminella personer sluta sin brottsliga bana.
 • Fler domslut 2010


  31 maj, 2011
  Under 2010 fattades totalt 138 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med året innan.
 • Penningtvättsregistret kan utnyttjas bättre


  29 april, 2011
  Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Det skulle emellertid kunna utnyttjas bättre.
 • Dödligt våld minskar


  27 april, 2011
  Morden har minskat med omkring 25 procent de senaste tjugo åren. Framför allt gäller det de alkoholrelaterade fallen.
 • Viss ökning av uppklarade brott 2010


  31 mars, 2011
  Förra året klarade polis och åklagare upp 39 procent av samtliga anmälda brott och vid knappt hälften av fallen kunde en person bindas till brottet.
 • Otryggheten minskar men slår ojämnt


  10 februari, 2011
  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.
 • Polisen och kommunerna vässar samarbetet


  27 januari, 2011
  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.
 • Färre anmälda brott under 2010


  13 januari, 2011
  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2010, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med året innan.
 • Bokslut för regeringens storsatsning mot mäns våld mot kvinnor


  22 december, 2010
  Regeringens handlingsplan har ökat kunskapen bland dem som möter våldsutsatta och bidragit till att många verksamheter startats och utvecklats.
 • Liten grupp drabbas av stor del av brottsligheten


  08 november, 2010
  Var fjärde person uppger att de utsattes för ett brott under förra året. Vanligast var hot och trakasserier.
 • Narkotikalagföringarna fördubblade på tio år


  29 oktober, 2010
  Under 00-talet mer än fördubblades antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott.
 • Svenska Bostäder prisas för brottsbekämpning


  04 oktober, 2010
  Det blev bostadsbolaget Svenska Bostäders trygghetsprojekt i Järva som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
 • Fler personer bundna till brott första halvåret


  23 september, 2010
  Under första halvåret 2010 lyckades polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret i fjol.
 • Något färre anmälda brott första halvåret


  08 juli, 2010
  Under första halvåret 2010 anmäldes 2 procent färre brott jämfört med motsvarande period förra året.
 • Oförändrat antal anmälda hatbrott


  01 juli, 2010
  Antalet hatbrottsanmälningar är stabilt jämfört med föregående år. Under 2009 anmäldes 5 800 hatbrott.
 • Utbildning i anstalt ökar chans till arbete


  30 juni, 2010
  När fängelsedömda ges chansen att utbilda sig inom ett yrke ökar andelen som får arbete.
 • Prisbelönte polisforskaren: Fokusera på platser, inte kriminella


  14 juni, 2010
  Polisen kan effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser.
 • Lagföringarna ökar — särskilt åklagarbesluten


  31 maj, 2010
  Antalet lagföringsbeslut ligger på den högsta nivån sedan början på 2000-talet och majoriteten av ökningen år 2009 består av åklagarbeslut.
 • Organiserad brottslighet bekämpas bäst lokalt


  11 maj, 2010
  Det går att arbeta effektivt mot organiserad brottslighet på lokal nivå och många fler än polisen kan — och behöver — bidra till att minska den organiserade brottsligheten.
 • Brottsstatistiken för 00-talet


  31 mars, 2010
  I dag redovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) slutlig statistik över antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2009.
 • Unga om egen brottslighet och utsatthet


  29 mars, 2010
  Det är relativt vanligt att ungdomar åtminstone vid något enstaka tillfälle begår brott.
 • Brottsoffers kontakter med rättsväsendet kartlagda


  08 februari, 2010
  Kvinnor och unga brottsoffer är överlag mer positiva än andra till hur de blir bemötta av rättsväsendet.
 • Svenska folkets utsatthet för brott och otrygghet — nya siffror


  01 februari, 2010
  Andelen personer som uppger att de känner sig trygga när de vistas ute sena kvällar har ökat från 79 till 84 procent sedan 2006.
 • Fler anmälda brott i slutet av decenniet


  14 januari, 2010
  Antalet anmälda brott ökade med 15 procent under 00-talet och den största ökningen kan hänföras till den senare hälften av decenniet.
 • Polisens storsatsning mot organiserad brottslighet utvärderad


  22 december, 2009
  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har gett effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.
 • Oavsett förtroendet för polisen — ungdomar anmäler inte brott


  07 december, 2009
  Generellt sett har unga högt förtroende för rättsväsendet, till och med högre än vuxna. Men graden av förtroende spelar inte någon avgörande roll för om de väljer att anmäla brott till polisen eller inte.
 • Yrkesutbildning i fängelse utvärderat


  02 december, 2009
  Intagna som får gå utbildning under tiden i fängelse är överlag mycket nöjda.
 • Polis och åklagare binder fler personer till brott


  24 september, 2009
  Första halvåret 2009 kunde polis och åklagare binda någon person till drygt 125.000 anmälda brott. Det är 3 procent fler brott än första halvåret 2008.
 • Maria Ungdom vann brottsförebyggande tävling


  21 september, 2009
  Det blev Polisen i samarbete med Maria Ungdom och socialtjänsten i Stockholm som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA för sitt projekt MUMIN, som ringat in en ny grupp kriminella ungdomar.
 • Oförändrat antal anmälda brott


  09 juli, 2009
  Under första halvåret 2009 anmäldes totalt 673 000 brott.
 • Rapport till regeringen om våldsam politisk extremism


  06 juli, 2009
  Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper.
 • Ny hatbrottsdefinition fångar upp fler hatbrott


  29 juni, 2009
  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.
 • Både män och kvinnor utsätts för relationsvåld


  09 juni, 2009
  Mäns våld mot kvinnor är grövre och mer upprepat och har större negativa konsekvenser för kvinnornas livskvalitet. De utsatta männen har däremot relativt sett sämre förtroende för rättsväsendet.
 • Lagföringsstatistiken 2008 – fler dömdes i domstol


  29 maj, 2009
  Antalet lagförda personer ökade förra året och merparten av ökningen bestod av personer som dömdes i tingsrätt.
 • Det går att minska gatuvåldet bland ungdomar


  28 april, 2009
  När polisen arbetar systematiskt med att minska tillgång och efterfrågan av alkohol hos ungdomar minskar våldsbrotten ute på stan.
 • Hot och trakasserier vid försök att påverka poliser


  07 april, 2009
  Poliser i yttre tjänst och närpoliser löper störst risk att utsättas för otillåten påverkan från organiserad brottslighet.
 • Fler brott anmäls och fler klaras upp


  31 mars, 2009
  Arbetsbördan ökade för rättsväsendet 2008 på grund av fler anmälda brott och fler misstänkta.
 • Grovt våld i skolan hänger ihop med mobbning


  30 mars, 2009
  Det finns en tydlig koppling mellan mobbning, skolklimat och utsatthet för skolvåld.
 • Ökat men sårbart förtroende för rättsväsendet


  27 februari, 2009
  Det grundläggande förtroendet för rättsväsendet ökade mellan 2006 och 2008.
 • Boendeområdet påverkar hur trygg du känner dig


  05 februari, 2009
  Boendesegregationen påverkar enskilda individers trygghet, oavsett vem man är.
 • Bedrägeri- och skadegörelsebrott ökade mest 2008


  15 januari, 2009
  De anmälda brotten ökade totalt med 5 procent 2008 jämfört med året innan.
 • Fler anmälningar om gatuvåld skulle kunna klaras upp


  12 januari, 2009
  Andelen polisanmälningar om "gatuvåld" som klaras upp skulle kunna öka från dagens 16 procent till över 30 procent om polisen arbetade mer effektivt med att utreda dem.

Kontakt

Monica Landergård: Foto: Lieselotte van der Meijs

Monica Landergård, Pressekreterare
Telefon: 072-99 58 500
E-post: press@bra.se