Unga gängkriminella, bedrägerier samt kommuners brottsförebyggande i fokus på Råd för framtiden

Pressmeddelande

Finns det någon koppling mellan barn som utsätts för våld i hemmet och senare involvering i gängkriminalitet? Hur kan man minska risken för privatpersoner att utsättas för bedrägerier? Det är några programpunkter som lyfts på Brottsförebyggande rådets årliga konferens. Den 10–11 april samlas drygt 1 100 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och på plats i Umeå.

Se konferensen i efterhand!

Har du inte möjlighet att delta på årets Råd för framtiden? Då kan det vara bra att veta att större delen av konferensen filmas och kommer att finnas tillgänglig att se i efterhand på bra.se/rff

Brås nya rapport om nuläge och utvecklingsbehov av det brottsförebyggande arbetet, är en viktig utgångspunkt i programmet för konferensen.

– En av slutsatserna i Brås genomgång är att sjukvårdsregionerna på ett tydligare sätt behöver ingå i det lokala samverkansarbetet. En annan slutsats är att det finns en risk att den vardagliga brottsligheten glöms bort i arbetet. Den typen av brottslighet drabbar många människor och kan få stora konsekvenser för deras vardag, men det får inte alltid så stora rubriker, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

På plats för att diskutera nuläge och utvecklingsbehov tillsammans med deltagarna finns bland andra justitieminister Gunnar Strömmer, som även kommer att hålla ett inledande tal. Andra exempel ur programmet är Dr Jade Levell, forskare vid University of Bristol, som delger sin forskning om unga pojkar i gängkriminalitet som tidigare utsatts för våld i sin uppväxtmiljö. Vilka långsiktiga konsekvenser får våldet och hur bör samhället fördela sina resurser i det brottsförebyggande arbetet? Vidare kommer Brå och polisen att berätta om hur man kan förebygga och förhindra att privatpersoner utsätts för bedrägerier, och representanter för Helsingborg och Nacka delger sina erfarenheter kring hur man kan få in det brottsförebyggande arbetet i ett tidigt skede, redan i samhällsplaneringsstadiet.

För första gången får också kommunerna en översiktlig lägesbild över det brottsförebyggande arbetet i varje enskild kommun, så som det såg ut innan lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft sommaren 2023.

Några andra programpunkter under konferensen:

  • Barn och unga i kriminella nätverk – inträde, brott, villkor och utträde.
  • Det brottsförebyggande arbetet i skolan.
  • Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

Media är välkomna att delta på konferensen, men föranmälan och presslegitimation krävs.

Om konferensen

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets årliga nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras konferensen i samarbete med Umeå kommun.

Tid: 10 april kl. 12.30–17.00 samt 11 april kl. 08.30–13.00

Plats: Umeå Folkets Hus. Det är även möjligt att delta digitalt.

Anmälan: Kontakta Brås presstjänst: press@bra.se, tfn: 072-99 58 500

Program: bra.se/rff

För ytterligare information:

Karin Svanberg, enhetschef, Brå, tfn: 072-99 58 494