Alternativa format

Om du inte kan ta del av informationen på det vanliga sättet ska du få den på ett sätt som fungerar för dig.

Det innebär att du till exempel ska kunna få tag i material på ett sätt som kan hanteras av en enskild medborgare även om du är gravt synskadad, synsvag eller har dyslexi.

Kontakta gärna oss på tillgangligt@bra.se så ser vi vilken lösning som passar dina behov. Brå producerar alternativa format först efter beställning av användarna. Det gör att vi inte har material på lager att skicka ut utan allt produceras från start ifall alternativa material önskas. Ibland går det snabbare att vi på informationsenheten till exempel läser upp materialet, förstorar punkterna i en publikation eller svarar på frågor istället för att producera material i alternativ form. Det beror på vilken lösning som passar bäst för tillfället.

Kostar som en vanlig publikation

Kostnaden för alternativa format, i de fall vi måste producera det externt, uppgår till samma kostnad som om man skulle köpt publikationen i tryckt format.