Introduktionsutbildning

Denna utbildning riktar sig särskilt till dig som är verksam i en kommun och är en kunskapshöjande insats inför lagförslaget om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Som introduktion riktas utbildningen till dig som i stort saknar förkunskaper och erfarenhet av kunskapsbaserat arbete och samverkan.

Anmälan till utbildningen med start den 6 mars är fulltecknad.

Nästa utbildningstillfälle för introduktionsutbildningen startar 15 maj och anmälan öppnar 1 mars.

Introduktionsutbildningen pågår i två veckor med en beräknad studietid på 4-5 timmar/vecka och bygger på ett individuellt lärande. Fokus ligger på faktakunskaper avseende grundläggande begrepp inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och hur detta kan användas inom ditt uppdrag.

Förkunskapskrav: Inga

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Antal platser: 25


Kursstart

6 Mars

Introduktionsutbildningen startar den 6 mars.

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta kursledare Amandha Larsson Ek.

E-post: amandha.larsson.ek@bra.se Telefon: 08-527 58 511