Introduktionsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som i stort saknar eller har begränsade förkunskaper och erfarenheter av kunskapsbaserat arbete och samverkan. Yrkesverksamma i kommuner uppmanas särskilt att anmäla sig då lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ges särskilt utrymme.

Introduktionsutbildningen pågår i två veckor med en beräknad studietid på 4-5 timmar/vecka och bygger på ett individuellt lärande. Utöver lagstiftningen för kommunerna fokuseras på grundläggande begrepp inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan.

Förkunskapskrav: Inga

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara innebörden av kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
  • Beskriva grunderna för samverkan

Anmälan

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Anmälan till nästa utbildningstillfälle med start 16 september öppnar 12 augusti.


Kontakt

Har du frågor om våra utbildningar? Kontakta oss så hjälper vi dig: kontaktpunkten@bra.se