Introduktionsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som i stort saknar eller har begränsade förkunskaper och erfarenheter av kunskapsbaserat arbete och samverkan. Yrkesverksamma i kommuner uppmanas särskilt att anmäla sig då lagförslaget om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ges särskilt utrymme.

Introduktionsutbildningen pågår i två veckor med en beräknad studietid på 4-5 timmar/vecka och bygger på ett individuellt lärande. Utöver lagstiftningen för kommunerna fokuseras på grundläggande begrepp inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan.

Förkunskapskrav: Inga

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara innebörden av kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
  • Beskriva grunderna för samverkan

Anmälan till utbildningen med start den 15 maj är fulltecknad.

Anmälan till nästa utbildningstillfälle för introduktions­utbildningen öppnar 4 september, och utbildningen startar 30 oktober.


Kursstart

15 Maj

Nästa kurstillfälle startar den 15 maj.

Amandha Ek, kursledare

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta kursledare Amandha Larsson Ek.

E-post: amandha.larsson.ek@bra.se Telefon: 08-527 58 511