Introduktionsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som i stort saknar eller har begränsade förkunskaper och erfarenheter av kunskapsbaserat arbete och samverkan. Yrkesverksamma i kommuner uppmanas särskilt att anmäla sig då lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ges särskilt utrymme.

Introduktionsutbildningen pågår i två veckor med en beräknad studietid på 4-5 timmar/vecka och bygger på ett individuellt lärande. Utöver lagstiftningen för kommunerna fokuseras på grundläggande begrepp inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan.

Förkunskapskrav: Inga

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara innebörden av kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
  • Beskriva grunderna för samverkan

Anmälan till utbildningen med start den 22 januari är fulltecknad.

Anmälan

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 22 januari 2024 [FULLTECKNAD]


Kursstart

22 Jan

Nästa kurstillfälle startar den 22 januari 2024.

Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404