Upprätta kommunikationsplan

I det strukturerade arbetet med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften är den interna och externa kommunikationen viktig.

Effekterna av arbetet kan utebli om kommunikationen brister. Därför ska en övergripande kommunikationsplan arbetas fram där parterna enas om huvudbudskapen, och kommunikationsaktiviteterna ska samordnas.

Till den övergripande kommunikationsplanen ska en särskild plan för kommunikationen av medborgarlöften upprättas. Bäst är om det finns en gemensam kommunikationsplan. Alternativet är att respektive organisationer gör var sin.

Kommunikationsplanen är ett strategiskt dokument och ska ses som en hjälp på strategisk nivå, men den ska också vara ett stöd i det dagliga arbetet för kommunikatörer, kommunpoliser och kommunens samordnare.

En ansvarig för kommunikationsarbetet bör utses, och det ska vara någon med kommunikationskompetens. Kommunikationen ska följas upp och utvärderas likt andra aktiviteter i samverkansarbetet.

Stöd för att planera kommunikation

  • Vad är bakgrunden och syftet med kommunikationen, varför ska målgruppen lyssna?
  • Vilka är målgrupperna för kommunikationen? Vilka är viktigast att nå?
  • Vilka är målen för kommunikationen? Hur ska målgruppen tänka, känna och göra efter att ha nåtts av budskapen?
  • Vilka är era huvudbudskap och delbudskap?
  • På vilket sätt, hur ofta och när ska kommunikation genomföras?
  • Hur ska kommunikationen följas upp?
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan