Egna förberedelser

I det andra steget ska den egna organisationens samlade kunskap om den lokala situationen samlas och dokumenteras i en lägesbild. Den kommunala samordnaren respektive kommunpolisen är drivande i arbetet och sammanställer underlaget.

Målet med steg 2 är att kommun och polis tar fram egna översiktliga lägesbilder som beskriver de lokala förhållandena och behoven. Kunskapen om den lokala situationen kan med fördel breddas med hjälp av medarbetar- och medborgardialgoger. 

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Steg 2 är klart när följande är genomfört:

  • En egen översiktlig lägesbild är framtagen.
  • Medarbetardialoger är genomförda.
  • Respektive ledning har tagit del av underlaget.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan