Nätverk för brottsförebyggande aktörer

Brå medverkar i flera samverkansnätverk för att dela kunskap och erfarenheter med andra myndigheter och brottsförebyggande aktörer.

Nätverk för brottsförebyggande praktiker och forskare

Nätverket syftar till att öka informationsflödet mellan forskare och praktik på nationell, regional och lokal nivå inom det brottsförebyggande området i Sverige. Målet är att skapa ett större utbyte mellan den kunskap som finns inom praktiken och forskningen. Utbytet kan ske i form av:

  • digitala och fysiska träffar med fokus på spridning av befintlig forskning och erfarenhetsutbyte.
  • en nationell kontaktlista med information om vilka som bedriver forskning inom olika brottsförebyggande områden.

Nätverket drivs av länsstyrelserna tillsammans med Göteborgs universitet och Brå.

Mer information

Läs mer och prenumerera på nätverkets nyhetsbrev hos Länsstyrelsen Blekinge.

Victor Emanuel Mazilu (victor.mazilu@bra.se)

Samverkan mot brott (SAMBO), den nationella Grannsamverkansgruppen

Samverkan mot brott (SAMBO) är ett nätverk bestående av aktörer som genom åren samarbetat mot olika typer av brottslighet. Idag är nätverkets huvudsakliga verksamhet Grannsamverkan, med fokus på att öka tryggheten och förebygga brottslighet i bostadsområden.

Syftet är, förutom att sprida kunskap om Grannsamverkan, att ge praktiska förutsättningar för att lokala aktörer ska kunna arbeta med Grannsamverkan på ett kunskapsbaserat sätt. Dessa aktörer består vanligtvis av polisen, kommuner och fastighetsägare samt enskilda boende.

I nätverket ingår Brå, Polisen, SKR, Stöldskyddsföreningen (SSF), en rad försäkringsbolag, nationella intresseorganisationer för olika fastighetsbolag, boendeorganisationer samt brottsofferjouren.

Mer information

Brås representant i nätverket: Emelie Eriksson, emelie.eriksson@bra.se.

Läs mer hos SAMBO.

Nätverk för SIG och SSPF

Det finns nationella nätverk för lokala representanter för SIG respektive SSPF.

Mer information

Brås digitala nätverk

Brå driver ett digitalt nätverk som syftar till att skapa dialog och bidra till erfarenhetsutbyte mellan nätverkets medlemmar. Nätverket är till för dem som ansvarar för lokalt brottsförebyggande frågor inom ett specifikt geografiskt område, exempelvis chefer, samordnare, koordinatorer inom en kommun eller motsvarande inom Polisen.

Mer information

kontaktpunkten@bra.se

Nätverk för aktörer inom GVI

Det finns nationella och lokala nätverk för aktörer som arbetar med gruppvåldsvintervention (GVI).

Mer information