Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2018

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras denna gång i samarbete med Örebro kommun och äger rum på Conventum i Örebro den 19–20 april 2018.

    Anmälan

Antalet platser är begränsat och konferensen blir oftast fullbokad kort efter att anmälan öppnas. Principen ”först till kvarn” tillämpas.

Samma princip gäller även de valbara sessionerna, som hålls parallellt vid två tillfällen, den 19 och den 20 april (ett pass per dag). Det är obligatoriskt att välja den session du vill gå på för att få delta.

Konferensen är kostnadsfri. Kaffe och lunch båda dagarna samt middag på torsdagkvällen ingår.

Anmälningsvillkor
Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Eventuella avbokningar accepteras endast fram till två veckor före konferensens början. Därefter debiteras en avgift om 1 250 kronor för dem som uteblir. Om du får förhinder har du dock möjlighet att överlåta din plats till en kollega. Eventuell avbokning eller ändring av deltagande måste ske skriftligt till rff@bra.se.


Råd för framtiden 2018 är nu fullbokad!

För att ställa dig på väntelistan, fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Brå kontaktar dig så snart en ledig plats dyker upp i den ordning anmälan skett nedan.

Årets program

Nu ska regeringens nationella brottsförebyggande program genomföras – program ska bli praktik. Hur ska det gå till på nationell, regional och lokal nivå? Finns det utmaningar som kräver nya lösningar? Förhoppningen med årets Råd för framtiden är att kunna ge den lokala brottsförebyggaren verktyg och inspiration till att gå ett steg längre i arbetet. Vi erbjuder kunskap om brottstyper och metoder på det breda fält som kallas brottsförebyggande arbete. I årets program ingår bland annat presentationer om hur kameraövervakning blir som mest effektiv, hur stadsplanering kan skapa tryggare och mer hållbara stadsmiljöer och hur man kan förbättra arbetet kring brott mot äldre. Vi visar även hur näringsliv och civilsamhälle kan bidra och besvarar frågan om det finns parallella samhällsstrukturer i socialt utsatta områden.

Konferensen erbjuder som alltid möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte deltagare emellan, i samband med fikapauser och luncher, liksom under middagen. Det finns också utrymme för detta inplanerat i programmet, i form av olika sessioner, studiebesök och utställningar. Förhoppningen med årets Råd för framtiden är att deltagarna ska kunna lotsas från program till praktik, i ett effektivt och kunskapsbaserat arbete.

Varmt välkomna!

Program

Moderator: Gabriella Ahlström

    Före konferensen

De som anländer tidigt erbjuds flera intressanta extraaktiviteter redan på onsdagkvällen och torsdagförmiddagen, i regi av Örebro universitet, Örebro kommun och City Örebro.

Onsdag kväll

Onsdagen den 18 april bjuder Örebro kommun in till välkomstmingel på Örebro slott klockan 19.00.

Torsdag förmiddag

Torsdagen den 19 april, innan själva konferensen börjar, erbjuder Örebro universitet ett separat program på Conventum på förmiddagen. Parallellt med detta anordnas en stadsvandring, arrangerad av City Örebro i samarbete med Örebro kommun och näringslivet i city.

 • Örebro universitet på Conventum
  9.30–10.15 Aktuell kriminologisk forskning vid Örebro universitet
  Forskningscentret CAPS vid Örebro universitet presenterar aktuella kriminologiska forsknings­projekt och förklarar forskningens betydelse i praktiskt brottsförebyggande arbete.
  10.30–11.30 Paneldebatt: Framtidens universitetsutbildade kriminologer – Vilka roller och vilka kompetenser?
  Företrädare för universitet och högskolor med kandidatnivåutbildning i kriminologi bjuds in med en representant vardera, tillsammans med företrädare för polis, kommun, näringsliv, m.fl.

 • Stadsvandring
  10.00–11.00 Stadsvandring med särskilt fokus på trygghetsfrågor [FULLBOKAD]
  Samling vid Engelbrektsstatyn på Stortorget klockan 10.00.
    Dag 1, torsdag 19 april

10.00–12.30 Registrering

11.30–12.30 Lunch stående i utställningen

12.30–12.45 Välkomsthälsningar

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Agneta Blom, ordförande i kommunfullmäktige, Örebro kommun

12.45–13.30 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2018
Hur arbetar olika aktörer brottsförebyggande? Vilka är de största utmaningarna, och vad skulle behöva utvecklas? Brå presenterar en nulägesbild av det brottsförebyggande arbetet och de främsta utvecklingsbehoven.

 • Malin Jonsson, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet

13.30–14.15 Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
Brå släpper den 15 mars 2018 en rapport om relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Den tar upp aspekter som de boendes förtroende för rättsväsendet, deras känsla av trygghet, vad de upplever för brottsproblem samt om det förekommer parallella samhällsstrukturer. Förutom att ge en beskrivning av situationen och särskilda utmaningar med att arbeta i socialt utsatta områden kommer en kunnig panel att diskutera hur man kan arbeta i praktiken. (Paneldeltagarnas namn publiceras här inom kort.)

14.15–14.45 Fika i utställningen

14.45–16.00 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Hur kan vi bygga, utveckla och förvalta trygga och socialt hållbara stadsmiljöer?
 2. Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys
 3. Trygga, säkra evenemang
 4. Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling
 5. Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet
 6. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag
 7. Fastighetsbolagens roll i ett lokalt brottsförebyggande arbete (studiebesök i Vivalla).

18.00–19.00 Fördrink i posterutställningen

19.00–01.00 Konferensmiddag

 • Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.

Detta program kan komma att ändras.

    Dag 2, fredag 20 april

08.00–08.30 Registrering

08.30–09.45 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Hur kan vi bygga, utveckla och förvalta trygga och socialt hållbara stadsmiljöer?
 2. Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys
 3. Trygga, säkra evenemang
 4. Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling
 5. Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet
 6. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag
 7. Fastighetsbolagens roll i ett lokalt brottsförebyggande arbete (studiebesök i Vivalla).

09.45–10.15 Fika i utställningen

10.15–11.05 Förhindrar kameraövervakning kriminalitet? Enkla frågor, komplexa svar och konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet

 • (Föreläsningen hålls på engelska)

Kameraövervakning har blivit en vanlig brottsförebyggande metod runt om i världen. Man har utforskat övervakningskamerornas effektivitet men däremot inte i någon större omfattning hur kameratekniken bör användas i brottsförebyggande syfte.

Eric L. Piza från City University of New York presenterar resultat från sina forskningsprojekt om kameraövervakning i USA, och beskriver faktorer som påverkar kameraövervakningens effektivitet. Denna forskning syftar till att fördjupa frågan Fungerar kameraövervakning? till Under vilka förhållanden fungerar kameraövervakning bäst? Forskningsresultaten kan vara användbara både vid införandet av kameraövervakning och för att utveckla användningen av redan befintliga kameror.

11.05–11.30 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om regeringens brottsförebyggande satsning

11.30–12.30 Lunch vid sittande bord, med efterföljande kaffe i utställningen

12.30–13.35 Hur fungerar samverkan runt unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil?
Samverkan runt unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil har utvecklats på många sätt det senaste decenniet. Tack vare flera parallella utvärderingar har vi möjlighet att jämföra insatserna. Är utmaningarna desamma oavsett om insatsen heter SIG (social insatsgrupp) eller SSP (socialtjänst, skola, polis), eller finns det skillnader? Hur behöver samverkan anpassas för att ge effekt i olika sammanhang och i förhållande till olika problem? Hur tar vi nästa steg? (Medverkande publiceras här inom kort.)

13.35–14.05 Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
Den 1 januari inrättades vid Brå det nya centret mot våldsbejakande extremism. Vilket stöd och vilken kunskap kommer att erbjudas? Hur kommer centret att samverka med Brås brottsförebyggande verksamhet? CVE presenterar en nulägesbild av det nya centret och uppdraget att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

14.05–14.15 Avslutande reflektioner och summering av dagarna

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

14.15 Slut på konferensen. Alla deltagare bjuds på en fikapåse att ta med sig.

Detta program kan komma att ändras.

    Parallella sessioner
 1. Hur kan vi bygga, utveckla och förvalta trygga och socialt hållbara stadsmiljöer?
  Social hållbarhet, trygghet och minskade möjligheter att begå brott blir allt viktigare frågor inom planering, byggnation och förvaltning av våra stadsmiljöer. Hur kan stadsplaneringsprocessen integreras med trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete? Hur kan förvaltning och utveckling av befintliga platser och fastighetsbestånd bidra till social hållbarhet och människors trygghet?

 2. Bli en bättre brottsförebyggare med kartläggning och orsaksanalys
  Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar en ny skrift om orsaksanalys. Därefter följer tre praktiska exempel på hur polis och kommun genomfört gemensam kartläggning och orsaksanalys. Sessionen beskriver hur man går till väga, vilka utmaningar och möjligheter som finns samt vilket stöd man kan få från universitet, högskolor och Brå.

 3. Trygga, säkra evenemang
  Tillsammans för trygga, säkra festivaler och publika evenemang, där samverkan står i fokus som ett medel för att nå målet. I den här sessionen diskuteras det utvecklade samverkansarbetet kring sexualbrott, och hur polis, arrangörer, näringsliv och civilsamhälle i samverkan kan arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande, utifrån sina olika roller. Ett exempel som tas upp och där detta använts är festivalen Way Out West, sommaren 2017. Medverkande är representanter från polisen, Svensk Live, RFSU, länsstyrelsen i Stockholm samt Way Out West-arrangörerna.

 4. Effektivt samarbete i linjeverksamheten – om en metodik som leder till handling
  Under 2017 har Brå tillsammans med sju pilotområden testat och vidareutvecklat en metodik för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bygger på samverkan i den vardagliga linjeverksamheten. Den bygger på handböckerna Samverkan mot social oro och Effektiv samordning för trygghet, och har utvecklats och anpassats för att kunna möta olika behov. Utvecklingsarbetet har fokuserat på att integrera det händelseinriktade och det långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

 5. Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brottslighet
  Vi följer den obeskattade/illegala tobakens väg, från den enskilde tobakshandlarens butik via grossistledet tillbaka till den organiserade brottsligheten. Oavsett om tobaken har producerats illegalt i Sverige eller smugglats in i landet hamnar den till slut för försäljning i butik. Inte sällan säljs tobaken till ungdomar. Dessutom bidrar den till den svarta ekonomin. Hur går det till när polis och/eller tillsynshandläggare upptäcker tobaken? Och vilka verktyg har de brottsbekämpande myndigheterna i kampen mot obeskattad/illegal tobak? Syftet med sessionen är att belysa hur vi kan stärka samverkan mellan olika aktörer och därmed bidra till en effektiv tillsyn och brottsbekämpning.

 6. Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag
  Trots en kontinuerligt åldrande befolkning och den särskilda sårbarhet för brott som åldrandet kan medföra har kunskapen kring äldre som brottsoffer varit begränsad i Sverige. Brå presenterar en nyligen publicerad kartläggning som tar ett samlat grepp kring frågan om brott mot äldre; såväl gruppens utsatthet för olika brott som deras rädsla för brott har analyserats. Därefter diskuteras åtgärdsförslag, för ökad trygghet och stöd till äldre, med representanter för polisen och andra sakkunniga.

 7. Fastighetsbolagens roll i ett lokalt brottsförebyggande arbete (studiebesök i Vivalla)
  Hur samverkar de båda kommunala bostads- och fastighetsbolagen i Örebro (Västerporten fastigheter och ÖrebroBostäder AB) med polisen och Örebro kommun för att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet Vivalla?

Hotell

Inför Råd för framtiden 2018 har Brå reserverat ett antal rum på hotell som ligger i nära anslutning till konferensanläggningen Conventum i Örebro. För mer information om dessa hotell och hur man kan boka dem, vänligen klicka här.

Posterutställning

I samband med konferensen arrangeras en posterutställning med syfte att uppmärksamma och sprida goda erfarenheter om pågående projekt inom brottsförebyggande arbete och aktuell forskning på området.

Vill ni vara med i posterutställningen? Välkommen att mejla in en kort presentation om ert arbete, senast den 25 februari 2018. Det finns ett begränsat antal platser och vi återkommer med besked om er poster har blivit accepterad. Ladda ner specifikationer och villkor för posterutställningen här.

Se vad deltagarna tyckte om 2017 års konferens

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02