Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2020

På Råd för framtiden träffas drygt 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Nästa års konferens arrangerar vi i samarbete med Gävle kommun, den 26-27 mars på Gävle Konserthus. Vi ses!

Intresseanmälan

Redan nu kan du anmäla ditt intresse till konferensen via formuläret nedan. Genom att anmäla ditt intresse är du en av de första som Brå kontaktar så snart anmälan till konferensen har öppnat.

OBS! Detta är endast en intresseanmälan och ingen garanti för en plats på konferensen.

Vi använder enbart dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med konferensen Råd för framtiden.

Posterutställning

I samband med konferensen arrangerar vi en posterutställning för att sprida goda erfarenheter om pågående projekt och aktuell forskning inom brottsförebyggande arbete. Ta chansen att presentera det arbete ni gjort för drygt 600 andra lokala, regionala och nationella brottsförebyggare i Sverige.

Vill du vara med i posterutställningen? Välkommen att mejla in en kort presentation om ert arbete till rff@bra.se, senast den 31 januari 2020. Vi återkommer med besked om din poster har blivit accepterad. Som posterpresentatör är du garanterad en plats på konferensen.

Se alla filmerna från Råd för framtiden 2019

    Föreläsningar från Kongresshallen

Välkomsthälsningar

Medverkande: Björn Borschos, ställföreträdande generaldirektör, Brottsförebyggande rådet och Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Regeringens brottsförebyggande arbete: Tillsammans mot brott

Medverkande: Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2019

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut efter två år med det nationella brottsförebyggande programmet? Brå presenterar en nulägesbild och ger exempel på vad som gjorts under det gångna året.

Medverkande: Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Identifiera ensamagerande våldsverkare med hjälp av teknik?

Att förebygga brott kan ske på många sätt, och att ta hjälp av teknik är en metod under utveckling. Hur ser forskningsläget ut? Och vilka möjligheter ger den nya tekniken för det brottsförebyggande arbetet?

Medverkande: Lisa Kaati, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Hur förebygger man våldsbejakande extremism på lokal nivå?

Vad gör man när en klassförälder också är ortens nazistledare? Är det något att hålla koll på när tonåringen byter ut träningsbyxorna och luvtröjan mot traditionell thawb och helskägg?

Medverkande: Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brotts­förebyggande rådet

Kriminologi som redskap i brottsförebyggande arbete

Vilken roll har teoretiska kunskaper i kriminologi, när man arbetar praktiskt med brottsförebyggande arbete? Tips om hur kriminologi kan användas i praktiken.

Medverkande: Christoffer Carlsson, forskare, Stockholms universitet

Framtidens hållbara samhällen

När brottsförebyggande arbete ska prioriteras kan det uppstå målkonflikter, på både lokal och regional nivå, i relation till övriga verksamheter. Men det kan också finnas synergieffekter mellan olika områden. Hur kan det brottsförebyggande arbetet bidra till målen i Agenda 2030, i ett långsiktigt perspektiv?

Medverkande: Ida Texell, medlem i Agenda 2030-delegationen och räddningschef för Brandkåren Attunda

Skjutningar i kriminella miljöer

Det dödliga skjutvapenvåldet inom kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Här presenteras en rapport baserad på intervjuer med personer som har erfarenhet från dessa miljöer. Vi får även ta del av Biskopsgårdens långsiktiga, förebyggande arbete inom ramen för Trygg i Västra Hisingen, som bedrivs i samverkan mellan bland annat polis och kommun. Sessionen avslutas med en diskussion.

Medverkande: Daniel Vesterhav, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
Erik Nilsson, utredare, Brottsförebyggande rådet
Daniel Neck, kommunpolis, Polismyndigheten
Lovisa Trell, utvecklingsledare, Göteborgs Stad

Avslutande reflektioner och summering av dagarna

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

    Parallella sessioner

Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder

Lägesbilder är grundläggande i ett kunskapsbaserat brottförebyggande arbete, men hur kan man utforma dem så att de verkligen utgör den kunskapsbas man behöver? Under den här sessionen diskuterar vi strategier för att skapa lägesbilder, för både kort och lång sikt, men också vilka utmaningar som finns.

Medverkande: Carl Gynne, samordnare brottsförebyggande arbete, Enköpings kommun
Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare, Huddinge kommun
Anders Östlund, kriminolog, Polismyndigheten
Robert Björklund, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Linda Lindblom, projektledare, Brottsförebyggande rådet

Hur fungerar arbetet med medborgarlöften?

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och syftar till ett effektivare lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att engagera och involvera medborgare, medarbetare, kommuner och andra samhällsaktörer. Men hur har arbetet med medborgarlöften fungerat så här långt? Ta del av en nyutgiven rapport, om både framgångar och utvecklingsmöjligheter, och lyssna på en diskussion om hur polis och kommun kan använda dessa erfarenheter framöver.

Medverkande: Anna Hansson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Håkan Jarborg Eriksson, chef utvecklingscentrum Syd, Polismyndigheten

Moderator: Erika Sallander, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Att beställa brottsförebyggande arbete

Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens, så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Var med och diskutera vilka utmaningar som finns och hur man kan förstå andra organisationer som arbetar brottsförebyggande, samt ta del av konkreta exempel från andra kommuner.

Medverkande: Annika Laestadius, lokalpolisområdeschef LPO Örebro, Polismyndigheten
Johanna Johansson, kommunpolis Örebro, Polismyndigheten
Astrid Bayard, chef, Kungsbacka kommun

Moderator: Anders Green, utredare, Brottsförebyggande rådet

Arbeta brottsförebyggande i små kommuner

UHur bygger man upp ett effektivt och systematiskt brottsförebyggande arbete i små kommuner, med begränsade resurser? Hur anpassar man arbetssätt och metoder, så att de är genomförbara i olika kommuner, med olika förutsättningar? Tips och verktyg till dig som vill ha grundläggande kunskaper om brottsförebyggande arbete.

Medverkande: Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Skåne
Erika Duvner, trygghetssamordnare, Bjuvs kommun
Dag Högrell, säkerhetssamordnare, Götene kommun
Oscar Svantesson, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Linda Wikman, projektledare, Brottsförebyggande rådet

Skapa trygga och säkra idrottsevenemang

Idrottsevenemang innebär för de allra flesta något spännande och stämningsfullt. Men de utgör också en risksituation, där våld, ordningsstörningar och annan brottslighet kan ske. Hur kan man arrangera trygga och säkra evenemang? Och hur når man detta genom samverkan? Ta del av både nationella strategier och lokala exempel på hur man arbetar för att förebygga idrottsrelaterad brottslighet.

Medverkande: Anders Almgren, operativt ansvarig, Enable Sverige
Lena Sahlin, säkerhetsansvarig, Riksidrottsförbundet
Jens Lindgren, tillförordnad gruppchef, supporter- och evenemangspolisen, Polismyndigheten
Mats Norlin, processledare och nationell samordnare för idrott, Polismyndigheten

Moderator: Karolina Hurve, utredare, Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande bebyggelseplanering

I samband med att man utvecklar den fysiska miljön i en kommun, görs ofta exempelvis miljö- eller barnkonsekvensanalyser. Men utveckling av fysiska miljöer kan också påverka brottsligheten, vilket gör att även en brottskonsekvensanalys är lämplig i beslutsunderlaget. Detta seminarium omfattar föredrag och diskussioner om hur sådana analyser kan utvecklas och användas i det lokala arbetet.

Medverkande: Anders Persson, handläggare brottsförebyggande frågor, Justitiedepartementet
Ulf Malm, VD, Fastighetsägare i Järva

Moderator: Jan Landström, säkerhetssamordnare, Nacka kommun

    Intervjuer

Greta Berg (SKL) om medborgarlöften

Greta Berg, expert från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om hur medborgarlöften kan göra det brottsförebyggande arbetet mer effektivt.

Christoffer Carlsson (Stockholms universitet) om kriminologisk forskning i brottsförebyggande arbete

Christoffer Carlsson från Stockholms universitet berättar om hur man kan använda kriminologisk forskning i det dagliga brottsförebyggande arbetet.

Lisa Kaati (Totalförsvarets forskningsinstitut) om ensamagerande våldsverkare

Lisa Kaati, forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut berättar om vilka möjligheter den nya tekniken ger att identifiera ensamagerande våldsverkare.

Carl Gynne (Enköpings kommun) om kartläggning

Carl Gynne, samordare för brottsförebyggande arbete i Enköpings kommun, berättar om vikten av att göra en kartläggning.

Se ett sammandrag från 2018

På Råd för framtiden i Örebro den 19-20 april 2018 träffades 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Här berättar några av deltagarna om vad som togs upp under dagarna. (7 min)

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-20