Råd för framtiden 2024

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om brottsförebyggande arbete. Den här gången arrangerades konferensen i samarbete med Umeå kommun, och ägde rum på Umeå Folkets hus den 10–11 april. Det var även möjligt att delta digitalt.

Se konferensen i efterhand

Missade du Råd för framtiden 2024? De flesta sessioner filmades och finns nu tillgängliga att se i efterhand på Brås webbplats.

Program

Moderator: Kerstin Rörsch, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Umeå kommuns förmiddagsprogram

Innan själva konferensen börjar erbjuder Umeå kommun ett separat förmiddagsprogram den 10 april för deltagare på plats i Umeå. Umeå kommun ansvarar för förmiddagsprogrammet och dess innehåll. Du uppger i anmälan till Råd för framtiden om du vill delta i förmiddagsprogrammet.

9.30–9.45 Inledning och kort presentation av Umeås vision

 • Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Umebrå, Umeå kommun.
 • Michael Rystedt, polisintendent och chef lokalpolisområde Umeå, Polismyndigheten Region Nord.

9.45–10.15 Umeå växer tryggt och säkert

Sedan 2018 har Umeå kommun, polisen och näringslivet i Umeå samverkat för att förebygga social oro, brott och otrygghet i tre stadsdelar. Det riktade samarbetet fick namnet Umeå växer tryggt och säkert och består av ett antal sociala och situationella åtgärder. Programmet har utvärderats under tre år av Umeå universitet med medel från Brå. Polisen och Umeå kommun reflekterar över erfarenheter från arbetet, framgångar såväl som bakslag, och berättar om hur samverkan kommer intensifieras ytterligare under 2024 för att förebygga rekrytering av unga in i gängrelaterad brottslighet.

 • Cecilia Ravry, brottsförebyggande samordnare, Umeå kommun.
 • Mats Bäckström, kommunpolis, Umeå kommun.

10.15–10.30 Kommunikation i det förebyggande arbetet

Umeå växer. En attraktiv stad ger en levande region, men i den snabba utvecklingen som sker i norra Sverige behöver det förebyggande arbetet ligga steget före. Hur kan vi illustrera, visualisera och paketera kommunikationen för att nå ut, så att Umeå kan växa tryggt och säkert?

 • Thomas Hansen, kommunikationsdirektör, Umeå Kommun.
 • Mia Han, kommunikatör för Umebrå, Umeå kommun.

10.30–10.40 Paus

10.40–11.00 Risker i en samhällsomvandling

En samhällsomvandling för en omställning till grön energi och tillväxt är önskvärt, men i kölvattnet riskerar osunda aktörer se möjligheter. Ekobrottsmyndigheten beskriver sina spaningar kring detta och resonerar hur vi kan hjälpas åt att skydda samhällsomvandlingen, våra skattepengar och våra sunda bolag, och i slutändan värna vår demokrati.

 • Tomas Andersson, polisoperativ chef, Ekobrottsmyndigheten.

11.00–11.20 Våld mot samiska kvinnor i Sverige

Den här presentationen ger en inblick i resultaten från forskningsprojektet Våld mot samiska kvinnor i Sverige, finansierat av Sametinget. I projektet har våldsutsatthet bland samiska kvinnor studerats, liksom erfarenheter och problembilder av våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödsystem för våldsutsatta.

 • Jennie Brandén, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

11.20–11.30 Summering och avslut av förmiddagsprogrammet

 • Kerstin Rörsch, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Detta program kan komma att ändras.

09.00–12.30 Registrering

(Gäller endast deltagare på plats i Umeå.)

11.30–12.30 Lunch

12.30–12.45 Välkomsthälsningar

 • Mattias Larsson, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Michael Rystedt, polisintendent och chef lokalpolisområde Umeå, Polismyndigheten, polisregion Nord.
 • Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Umebrå, Umeå kommun.

12.45–13.30 Regeringens brottsförebyggande arbete

 • Gunnar Strömmer, justitieminister.

13.35–13.55 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov

 • Katarina Ramanius, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

13.55–14.25 Fikapaus

14.25–14.55 Med problemet i centrum

Det brottsförebyggande arbetet har en viktig del i brottsbekämpningen. Genom att olika aktörer samlas med ett tydligt definierat brottsproblem som gemensam nämnare, kan man gemensamt bekämpa det med olika metoder. På så sätt skapas ett starkare tryck, från olika håll, mot problemet. Hur integrerar Polisen nationellt det brottsförebyggande arbetet i brottsbekämpningen, och hur har den nya brottsförebyggande strategin implementerats?

 • Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef, Polismyndigheten, polisregion Nord.

14.55–15.35 Bedrägerier mot privatpersoner

Antalet bedrägerier mot privatpersoner ökar. Äldre som drabbas av bedrägerier är en särskilt utsatt grupp och det kan vara svårt att hänga med när bedrägerierna ständigt utvecklas och tar nya former. Hur kan vi förebygga denna typ av brott och vilka av de åtgärderna kan göras lokalt? Föreläsarna presenterar resultat och rekommendationer från Brås rapport Bedrägerier mot privatpersoner, och Polismyndighetens nationella bedrägericentrum berättar om sitt bedrägeriförebyggande arbete och hur de ser på möjligheterna att arbeta mot bedrägerier lokalt.

 • Lina Fjelkegård utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Anna Horgby, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Lotta Mauritzson, brottsförebyggare, Polisens nationella bedrägericentrum, Nationella operativa avdelningen (Noa).

15.35–15.45 Förflyttning till parallella sessioner

15.45–17.00 Parallella sessioner

Föranmälan är nödvändig och görs i samband med anmälan till konferensen. Läs mer om respektive session längre ner på sidan.

 • Från norr till söder – framgångsexempel utifrån den nya lagstiftningen
  (Begränsat antal platser och endast för deltagare på plats i Umeå.)
 • Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet
 • Går pengarna dit de ska? Utmaningar i ett växande samhälle
 • Det brottsförebyggande arbetet i skolan
 • Hur kan vi arbeta brottsförebyggande på digitala plattformar?
 • Om att utvärdera brottsförebyggande arbete
 • Workshop: Konkreta verktyg för att göra en orsaksanalys
  (Begränsat antal platser och endast för deltagare på plats i Umeå.)
 • En busstur i Umeås könade landskap
  (Begränsat antal platser och endast för deltagare på plats i Umeå.)

19.00 Konferensmiddag

(Gäller endast deltagare på plats i Umeå.)


Detta program kan komma att ändras.

8.30–9.45 Parallella sessioner

Föranmälan är nödvändig och görs i samband med anmälan till konferensen. Läs mer om respektive session längre ner på sidan.

 • Från norr till söder – framgångsexempel utifrån den nya lagstiftningen
  (Begränsat antal platser och endast för deltagare på plats i Umeå.)
 • Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet
 • Går pengarna dit de ska? Utmaningar i ett växande samhälle
 • Det brottsförebyggande arbetet i skolan
 • Hur kan vi arbeta brottsförebyggande på digitala plattformar?
 • Om att utvärdera brottsförebyggande arbete
 • Workshop: Konkreta verktyg för att göra en orsaksanalys
  (Begränsat antal platser och endast för deltagare på plats i Umeå.)
 • En busstur i Umeås könade landskap
  (Begränsat antal platser och endast för deltagare på plats i Umeå.)

9.45–10.15 Fikapaus

10.15–11.00 Barn och unga i kriminella nätverk – inträde, brott, villkor och utträde

Det grova gängvåldet har på senare tid fått stor uppmärksamhet. Både offer och gärningspersoner blir allt yngre. Hur ser våldet bland de unga ut och hur kan nyrekryteringen till gängen stoppas och förebyggas? Vilka metoder och åtgärder fungerar för att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet? Ta del av aktuella rapporter från Brå och SBU om barn och unga i kriminella nätverk.

 • Anna Jonsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Maral Jolstedt, projektledare, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

11.05–11.45 Brottsförebyggande arbete i samhällsbyggnadsprocessen

Hur kan vi få in det brottsförebyggande arbetet redan i samhällsplaneringsstadiet, och i vilka delar i processen ska det in? Hur sker samverkan mellan de inblandade aktörerna på bästa sätt? Du får lyssna på Nacka kommuns framgångsrika arbete samt ta del av erfarenheter från arbetet med, och implementeringen av, arbetssättet SafeGrowth i Drottninghög i Helsingborg.

 • Susanne Sellami, stadsdelsutvecklare och strateg, Kulturförvaltningen Helsingborgs stad
 • Erika Duvner, säkerhetsstrateg, avdelning Strategisk samhällsutveckling, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad.
 • Jan Landström, biträdande säkerhetschef, Stadsledningskontoret, Nacka kommun.

11.45–12.00 Paus

12.00–12.45 Boys, childhood domestic abuse and gang involvement

Föreläsningen hålls på engelska.
Hur ser överlappningen ut mellan gängkriminalitet och pojkar som upplever eller utsätts för våld i nära relationer? Vilka långsiktiga konsekvenser får våldet och hur bör samhället fördela sina resurser på det brottsförebyggande arbetet? Vi får ta del av forskning som visar hur unga pojkar i gängkriminalitet tidigare utsatts för våld i sin uppväxtmiljö. Dessutom får vi veta mer om hur den uppväxten kan påverka synen på maskulinitet och kriminalitet.

 • Jade Levell, Senior Lecturer in Social and Public Policy (Criminology and Gender Violence), University of Bristol.

Läs mer om Jade och hennes forskning på University of Bristols webbplats.

12.45–13.00 Avslutande reflektioner

Reflektioner kring Jade Levells föreläsning och en presentation av vilken kommun som är samarrangerande kommun för Råd för framtiden 2025.

 • Mattias Larsson, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Anders Alenskär, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten.

13.00–14.00 Lunch


Detta program kan komma att ändras.

Från norr till söder – framgångsexempel utifrån den nya lagstiftningen

Lokal: Tonsalen

Inspireras av framgångsexempel från olika typer av kommuner från norr till söder, med utgångspunkt i kommunernas unika förutsättningar. Du får ta del av erfarenheter och konkreta tips inom bland annat samverkan mellan kommun och näringsliv, kartläggning och lägesbild. På denna session får du även möjlighet att ställa frågor till kommunerna och lära dig mer om deras specifika arbete.

Denna session är enbart tillgänglig för deltagare på plats i Umeå.

 • Charlie Karlsson, brottsförebyggande samordnare, Mölndals stad.
 • Robert Gatugård, samordnare för narkotikaförebyggande arbete/ ANDTS-samordnare, Sundsvalls kommun.
 • Lukas Carlstedt, trygghetssamordnare, Järfälla kommun.
 • Anna Ohlsson, verksamhetsutvecklare, Burlövs kommun.

Moderator: Victor Emanuel Mazilu, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet

Lokal: Idun

Hur kan civilsamhället bidra till det brottsförebyggande arbetet och hur skapar vi en samverkan på bästa sätt för att nå personer som riskerar att dras in i kriminalitet eller som vill lämna ett kriminellt liv? Du får ta del av erfarenheter från bland annat Fryshuset och idrottsrörelsen för att ge dig inspiration och kunskap om civilsamhällets viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet.

 • Jeremija Isakovic, projektledare, NOD.
 • Sarah Dolah, metodutvecklare, Fryshuset.
 • Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef Barn och Ungdom, Östergötlands Stadsmission.
 • Petra Jacob, grundare och verksamhetschef, LEBI.

Moderator: Mesir Taki, handläggare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Går pengarna dit de ska? Utmaningar i ett växande samhälle

Lokal: Grim

Samhällsutvecklingen i norra Sverige har inneburit nya behov av infrastruktur och ett ökat antal bostäder. Den snabba utvecklingen, bland annat i och med industrisatsningen, har också inneburit att den sociala servicen behöver byggas ut. Enorma summor investeras. Hur kan vi försäkra oss om att pengarna inte går till de kriminella eller en kriminell etablering i lokalsamhället? Hur skapar vi förutsättningar för en fungerande samverkan mellan region, polis, näringsliv och kommun för att förebygga ekonomisk brottslighet? Du får ta del av erfarenheter från norr som ger dig inspiration och verktyg att använda i ditt arbete.

 • Jon Josefsson, risksamordnare välfärdsbrottslighet, Skellefteå kommun.
 • Anna Lundström, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten.
 • Lars Westermark, chef lokalpolisområde Skellefteå, Polismyndigheten.

Moderator: Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det brottsförebyggande arbetet i skolan

Lokal: Loke

Skolan omnämns ofta som en av samhällets viktigaste brottsförebyggande aktörer. Men hur ser våldet ut i skolan? Vilka verktyg kan skolan använda för att förebygga att brott sker i skolan? Hur ska skolan samverka med andra aktörer för att på bästa sätt fånga upp de unga i riskzoner för kriminalitet, och för att arbeta brottsförebyggande?

 • Henrik Williamsson, rektor Lextorpsskolan, Trollhättans Stad.
 • Rafelle Azzawi, samordnare för våldsprevention, 0-12 år, Botkyrka kommun.
 • Jenny Wiberg Jönsson, rektor Solbackeskolan, Halmstads kommun.
 • Johanna Olseryd, projektledare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Moderator: Fredrik Granhag, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Hur kan vi arbeta brottsförebyggande på digitala plattformar?

Lokal: Miklagård

En stor del av brottsligheten sker idag på internet, på digitala plattformar tillgängliga för unga användare som ofta saknar vuxen närvaro. Hur kartlägger vi den brottslighet som sker på internet och hur ökar vi unga användares kunskaper om dessa brott? Hur kan vi använda digitala plattformar för att nå unga som annars är svåra att nå?

 • Jonathan Ekros, verksamhetsledare Neighbourhood, Ulriksbergskyrkan.
 • Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige.
 • John Forsberg, chef utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten.

Moderator: William Wikström, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Om att utvärdera brottsförebyggande arbete

Lokal: Peterson-Bergersalen

Föreläsningen hålls delvis på engelska.
Hur kan du veta om ditt brottsförebyggande arbete ger några effekter och att det når de formulerade målen? På detta seminarium får du inledningsvis en beskrivning av begreppen uppföljning och utvärdering, skillnaderna dem emellan samt praktiska tips för att utveckla arbetet. Därefter presenterar European Crime Prevention Network (EUCPN) sitt arbete med utvärderingar.

 • Sarah Bosman, Research Officer, EUCPN (European crime prevention network).

Moderator: Anders Green, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Workshop: Konkreta verktyg för att göra en orsaksanalys

Lokal: Balder

Ta steget från lägesbild och kartläggning, till orsaksanalys och slutligen åtgärdsplan, och lär dig mer om vad som krävs enligt lagstiftningen. Under denna workshop får du konkreta verktyg för hur du utifrån en lägesbild gör en orsaksanalys. I mindre grupp kommer du, med handledningsstöd, få arbeta med ett case om orsaksanalys för att sedan diskutera i större grupp.

Denna workshop är enbart tillgänglig för deltagare på plats i Umeå.

Workshopledare: Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå).

En busstur i Umeås könade landskap

Samling vid huvudentrén.

Hur hänger ett parkeringshus, en gångtunnel och offentlig konst ihop med frågor om makt och kön? På bussturen tas du med på en guidad tur genom Umeå, där staden visas som spelplats för jämställdhet och ojämställdhet, med perspektivet hur normer och strukturer kring kön spelar roll i staden. Turens fokus ligger på exempel på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samhällsplaneringen, för att synliggöra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete och frågeställningar kring det arbetet.

Läs mer på Gendered Landscapes webbplats.

Denna busstur är enbart tillgänglig för deltagare på plats i Umeå.

Turledare: Annika Dalén, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun och Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Detta program kan komma att ändras.


Sidan senast uppdaterad:

#rådförframtiden

Kontakt

Lisa Persson
rff@bra.se

08-518 32 411

Råd för framtiden 2025

Råd för framtiden 2025 kommer att arrangeras i samarbete med Linköpings kommun och äger rum den 1-2 april 2025.