Dokumentation från Råd för framtiden 2011

Dagens ungdom - problem eller lösning? För tolfte gången genomfördes konferensen Råd för framtiden, denna gång i Uppsala. Datum för konferensen var den 17 och 18 oktober 2011. Årets tema var Dagens ungdom - problem eller lösning.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Konferens om brottsförebyggande frågor

Efterfrågan på kunskap om vad brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete innebär i praktiken och hur man kan arbeta på lokal nivå är stor. Det bedrivs mycket arbete som vi kan lära av. På konferensen Råd för framtiden fanns stora möjligheter att inhämta kunskap och att låta sig inspireras av andras erfarenheter.  Råd för framtiden är en konferens som främst riktar sig till personer som arbetar lokalt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Under årets konferens handlade många av föredragen och seminarierna om förebyggande arbete riktat mot ungdomar. Men också andra frågor diskuterades, exempelvis polisens brottsförebyggande arbete, samverkan kommun - polis, socioekonomiska orsaker till brottslighet samt hur man bäst kan samordna förebyggande arbete mot brott med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger och tobak). 

Fakta om publikationen

Författare: Sara Jilmstad, Monica Landergård, Susanne Lekengård, Helene Parmbäck
Publikationsår: 2011

Kundkorg

Summa: