Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2017


Ändringar av vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)PDF
2017-11-07
Diarienummer: 0191/17
Departement/myndighet: Finanspartementet

 

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU2017:52)PDF
2017-11-01
Diarienummer: 0175/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)PDF
2017-10-23
Diarienummer: 0176/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)PDF
2017-10-02
Diarienummer: 0166/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU2017:58)PDF
2017-10-02
Diarienummer: 0169/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) (promemoria)PDF
2017-10-02
Diarienummer: 0171/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)PDF
2017-09-14
Diarienummer: 0157/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)PDF
2017-09-14
Diarienummer: 0158/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)PDF
2017-09-07
Diarienummer: 0167/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)PDF
2017-09-07
Diarienummer: 0179/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En snabbare lagföring. Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (promemoria)PDF
2017-09-07
Diarienummer: 0188/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En utvidgning av kapningsbrottet (utkast till lagrådsremiss)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0177/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar (promemoria)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0178/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En amnesti för explosiva varor (promemoria)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0149/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0131/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)PDF
2017-08-29
Diarienummer: 0139/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)PDF
2017-08-18
Diarienummer: 0125/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF
2017-07-06
Diarienummer: 0126/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Brottsdatalag (SOU 2017:29)PDF
2017-06-28
Diarienummer: 116/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (DS 2017:5)PDF
2017-06-12
Diarienummer: 0115/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)PDF
2017-05-22
Diarienummer: 0047/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)PDF
2017-05-22
Diarienummer: 0049/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud (DS 2017:1)PDF
2017-05-04
Diarienummer: 0029/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92)PDF

2017-03-24
Diarienummer: 0033/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Vissa skollagsfrågorPDF
2017-03-01
Diarienummer: 0046/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)PDF

2017-01-27
Diarienummer: 0279/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-10