Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

 

2021


Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66) Pdf, 144 kB.
2021-10-10
Diarienummer: 0276/21
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

En ny lag om ordningsvakter (SOU 2021:38) Pdf, 159 kB.
2021-10-08
Diarienummer: 0232/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen Pdf, 135 kB.
2021-10-05
Diarienummer: 0271/21
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) Pdf, 164 kB.
2021-10-05
Diarienummer: 0248/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43) Pdf, 178 kB.
2021-09-29
Diarienummer: 0224/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) Pdf, 110 kB.
2021-09-29
Diarienummer: 0242/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45) Pdf, 145 kB.
2021-09-28
Diarienummer: 0243/21
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) Pdf, 536 kB.
2021-09-27
Diarienummer: 0254/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) Pdf, 145 kB.
2021-09-15
Diarienummer: 0223/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37) Pdf, 138 kB.
2021-09-14
Diarienummer: 0235/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16) Pdf, 133 kB.
2021-09-14
Diarienummer: 0231/21
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) Pdf, 142 kB.
2021-09-14
Diarienummer: 0233/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27) Pdf, 183 kB.
2021-09-03
Diarienummer: 0177/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Nationell plan för trygghet och studiero Pdf, 558 kB.
2021-08-26
Diarienummer: 0193/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Skärpta straff för knivbrott Pdf, 162 kB.
2021-06-29
Diarienummer: 0191/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång Pdf, 150 kB.
2021-06-08
Diarienummer: 0148/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20) Pdf, 115 kB.
2021-06-22
Diarienummer: 0154/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15) Pdf, 142 kB.
2021-06-16
Diarienummer: 0104/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar Pdf, 132 kB.
2021-06-08
Diarienummer: 0172/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut Pdf, 111 kB.
2021-06-07
Diarienummer: 0094/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Utlandsspioneri Pdf, 131 kB.
2021-06-02
Diarienummer: 0147/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem Pdf, 113 kB.
2021-05-11
Diarienummer: 0095/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) Pdf, 131 kB.
2021-04-27
Diarienummer: 0028/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information Pdf, 120 kB.
2021-04-09
Diarienummer: 0051/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd Pdf, 120 kB.
2021-03-31
Diarienummer: 477/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) Pdf, 541 kB.
2021-03-31
Diarienummer: 0006/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Nedstängningsstöd Pdf, 111 kB.
2021-03-26
Diarienummer: 0102/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Pdf, 114 kB.
2021-03-11
Diarienummer: 0431/20
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket Pdf, 133 kB.
2021-03-11
Diarienummer: 0060/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Det skatterättsliga företrädaransvaret (SOU 2020:60) Pdf, 126 kB.
2021-03-02
Diarienummer: 0486/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En europeisk åklagarmyndighet (SOU 2020:74) Pdf, 139 kB.
2021-03-02
Diarienummer: 0471/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) Pdf, 118 kB.
2021-02-25
Diarienummer: 0485/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Tidsgräns för häktning av barn Pdf, 123 kB.
2021-02-04
Diarienummer: 0479/20
Departement/myndighet: Justitieutskottet


Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja Pdf, 110 kB.
2021-02-04
Diarienummer: 0427/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Pdf, 167 kB.
2021-01-20
Diarienummer: 0363/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Nya EU-bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel Pdf, 111 kB.
2021-01-19
Diarienummer: 0454/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet Pdf, 131 kB.
2021-01-19
Diarienummer: 0393/20
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet


Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) Pdf, 157 kB.
2021-01-19
Diarienummer: 0389/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23) Pdf, 158 kB.
2021-01-15
Diarienummer: 0426/20
Departement/myndighet: JustitiedepartementetSidan senast uppdaterad: