Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2018


Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)
2018-02-12
Diarienummer: 0302/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)
2018-02-12
Diarienummer: 0306/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
2018-02-12
Diarienummer: 0303/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
2018-02-12
Diarienummer: 0305/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)
2018-01-29
Diarienummer: 0287/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-16