Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

 

2024

 

Arbetslivskriminalitet – myndighetssamverkan, en gemensam tipsfunktion, lärdomar från Belgien och gränsöverskridande arbete (SOU 2024:14) Pdf, 138 kB.
2024-06-19
Dnr 0185/24
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring Pdf, 134 kB.
2024-06-17
Dnr 0199/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring (Ekonomistyrningsverket 2024:23; Statskontoret 2024:4) Pdf, 138 kB.
2024-06-17
Dnr 0195/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) Pdf, 131 kB.
2024-05-27
Dnr 0146/24
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet

 

Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3) Pdf, 148 kB.
2024-05-17
Dnr 0124/24
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98) Pdf, 191 kB.
2024-05-17
Dnr 0136/24
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem Pdf, 129 kB.
2024-05-14
Dnr 0104/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Skolor mot brott (SOU 2024:17) Pdf, 178 kB.
2024-05-06
Dnr 0165/24
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

En reform för datadelning (SOU 2023:96) Pdf, 131 kB.
2024-04-22
Dnr 0077/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Förändring genom försök - Försöksverksamhet i den kommunala sektorn (SOU 2023:94) Pdf, 148 kB.
2024-04-15
Dnr 0023/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82) Pdf, 142 kB.
2024-04-12
Dnr 0119/24
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1) Pdf, 143 kB.
2024-04-03
Dnr 0025/24
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99) Pdf, 135 kB.
2024-03-19
Dnr 0001/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (SOU 2023:100) Pdf, 136 kB.
2024-03-19
Dnr 0040/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62) Pdf, 485 kB.
2024-03-15
Dnr 0045/24
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden (S2023/03181) Pdf, 157 kB.
2024-02-21
Dnr 0813/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten Pdf, 135 kB.
2024-02-13
Dnr 0028/24
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet

 

Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten Pdf, 128 kB.
2024-02-06
Dnr 0604/23
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering, Underlagsrapporter (SOU 2023:19) Pdf, 584 kB.
2024-01-30
Dnr 0089/23
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Stärkt skydd för vissa polisanställda (Ju2023/02861) Pdf, 143 kB.
2024-01-26
Dnr 0873/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61) Pdf, 133 kB.
2024-01-24
Dnr 0572/23
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Säkerhetszoner - ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31) Pdf, 145 kB.
2024-01-12
Dnr 0840/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Utredningen om Anonyma vittnen (SOU 2023:67) Pdf, 129 kB.
2024-01-10
Dnr 0571/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Sidan senast uppdaterad: