Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2019


Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
2019-05-13
Diarienummer: 0081/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Dataskyddsbestämmelser som komplettering till prop Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-05-06
Diarienummer: 0100/19
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
2019-04-04
Diarienummer: 0103/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
2019-01-29
Diarienummer: 0395/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)
2019-01-11
Diarienummer: 0361/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-16