Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

 

2023

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål (Ju2023/00194) Pdf, 581 kB.

2023-03-23
Dnr: 0048/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Pdf, 137 kB.

2023-03-16
Dnr: 0515/22
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Fler veckor med omställningsstudiestöd (Ds 2022:29) Pdf, 132 kB.

2023-03-15
Dnr: 0114/23
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

Sidan senast uppdaterad: