Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

 

2020

 

En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
2020-03-12
Diarienummer: 0500/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)
2020-03-05
Diarienummer: 0490/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)
2020-02-19
Diarienummer: 0492/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Ju2019/03455/L5)
2020-01-22
Diarienummer: 0418/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work
2020-01-22
Diarienummer: 0433/19
Departement/myndighet: Svenska ILO-kommittén


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23