Webbaserad utbildning

Brås webbaserade utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete.

Brå kan erbjuda tre olika utbildningar som samtliga är helt webbaserade, vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång.

Introduktionsutbildning

Denna utbildning riktar sig särskilt till dig som är verksam i en kommun och är en kunskapshöjande insats inför lagförslaget om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Som introduktion riktas utbildningen till dig som i stort saknar förkunskaper och erfarenhet av kunskapsbaserat arbete och samverkan.

Utbildningen pågår i två veckor med en beräknad studietid på 4-5 timmar/vecka och bygger på ett individuellt lärande. Fokus ligger på faktakunskaper avseende grundläggande begrepp inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och hur detta kan användas inom ditt uppdrag.

Förkunskapskrav: inga.

Antal platser: 25

Intresseanmälan till utbildning med start den 6 mars (fulltecknat)

Basutbildning

Basutbildningen pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Basutbildningen riktar sig till dig som har en del förkunskaper och viss yrkeserfarenhet som brottsförebyggare. Via ett mer aktivt erfarenhetsbyte och diskussioner mellan deltagarna går kursen djupare in på de olika delarna inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan. Därtill ingår en del kriminologi.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås introduktionskurs eller motsvarande kunskaper. Kunskapsvalidering sker vid anmälan genom besvarande av några frågor om dina förkunskaper.

Antal platser: 24

Intresseanmälan till utbildning med start den 16 januari (fulltecknat)

Påbyggnadsutbildning

Likt basutbildningen pågår även påbyggnadsutbildningen i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen eller andra likvärdiga utbildningar. Utöver en vidareutveckling av samverkan, med orsaksanalys och uppföljning, återkommer även kriminologin.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås basutbildning eller motsvarande kunskaper som kommer att valideras av utbildningsansvarig.

Antal platser: 24

Intresseanmälan till utbildning med start den 20 mars (fulltecknat)

Utbildningar våren 2023


Kurs

Kurs startar

Anmälan öppnar

Basutbildning

16 jan

10 okt

Introduktionsutbildning

6 mars

9 jan

Påbyggnadsutbildning

20 mars

1 dec

Introduktionsutbildning

15 maj

1 mars

Utbildningsansvarig

Anders Green
anders.green@bra.se

08-527 58 404

Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare, Karlshamns kommun.

Genom Brås utbildningar kan yrkesverksamma utveckla sina kunskaper med fokus på att i samverkan förebygga brott och öka tryggheten.

Röster om introduktionsutbildningen

Kursen passade mig väldigt bra. Tack vare uppbyggnaden av kursen så gav det mig möjlighet att gå denna kurs, annars hade det varit svårt att få till. Rimligt med tid och bra med extra material.

Francisca Samuelsson, kommunal brottsförebyggande strateg, Upplands Väsby kommun

Så bra gjort! Bra med variation – det var podd, filmer, inspelningar, läsa in material själv. Otroligt varierat. Bra att det var uttalat vilka delar i texterna som skulle läsas, vilket indikerade att ni hade gått igenom materialet och valt ut det viktigaste. Då läste man själv ordentligt de delarna istället för att skumma igenom allt, tydligt!

Elin Wigermo, områdespolis, Polismyndigheten