Webbaserad utbildning i brottsförebyggande arbete

Brå erbjuder tre utbildningar som vänder sig till dig som är yrkesverksam med ett brottsförebyggande uppdrag. Du kan exempelvis arbeta inom kommun, polis, bostadsbolag, men även vid myndigheter eller inom näringslivet.

Utbildningarna syftar till att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Brå vill framhålla vikten av att olika yrkesgrupper deltar i utbildningarna. Detta brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv kan ges utrymme.

Utbildningarna kan genomföras stegvis eller utifrån nivån på dina förkunskaper och yrkeserfarenheter. Gå in på respektive utbildning för att läsa mer om innehållet och för att bedöma vilken nivå du befinner dig på.

Kvarvarande utbildningar våren 2024


Kurs

Startdatum

Anmälan öppnar

Introduktionsutbildning (steg 1)

29 april

18 mars

Kommande utbildningar hösten 2024


Kurs

Startdatum

Anmälan öppnar

Basutbildning (steg 2)

2 september

25 april

Påbyggnadsutbildning (steg 3)

4 november

2 september

OBS! Datumen för hösten är preliminära och kan komma att ändras.

Introduktionsutbildningen är under omarbetning. Mer information kommer senare.

Kursupplägg

Brå använder en digital läroplattform och om du har internetuppkoppling kan du delta var du än befinner dig. Utbildningsmaterialet består av bland annat förinspelade föreläsningar, filmer, poddar och kurslitteratur. Det finns inga fasta tider för föreläsningar eller seminarium. Som deltagare lägger man därför själv upp när under veckorna man vill studera, med syftet att kunna arbeta som vanligt under studietiden. Varje utbildning avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift.

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria.

Gällande bas- och påbyggnadsutbildningarna erhåller deltagaren en del litteratur av Brå. Om studierna avbryts åläggs deltagaren att betala 500:- för litteraturen.

Röster om utbildningarna

Kursen passade mig väldigt bra. Tack vare uppbyggnaden av kursen så gav det mig möjlighet att gå denna kurs, annars hade det varit svårt att få till. Rimligt med tid och bra med extra material.

Francisca Samuelsson, kommunal brottsförebyggande strateg, Upplands Väsby kommun

Jag är väldigt nöjd med utbildningen, både basutbildningen och påbyggnadskursen. Kursens upplägg och tydlighet gör att man hinner med utöver sin vanliga tjänst. Kursen går hand i hand med polisens brottsförebyggande strategi. Det är kunskap alla poliser ska använda sig av för att kunna arbeta tydligare och bättre med just brottsförebyggande insatser.

Ted Eriksson, polisinspektör, Polismyndigheten


Anders Green, Monika Persson Remes, Fredrik Granhag

Vi jobbar med Brås utbildningar

  • Anders Green, utbildningsansvarig
    E-post: anders.green@bra.se
    Telefon: 08-527 58 404
  • Monika Persson Remes, administratör
  • Fredrik Granhag, kursledare