Webbaserad utbildning

Brås webbaserade utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete.

Brå kan erbjuda tre olika utbildningar som samtliga är helt webbaserade, vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång.

Introduktionsutbildning

OBS! Kurs med start den 29 augusti är nu fulltecknad. Anmälan till nästa kurs öppnar den 15 september.

Denna utbildning riktar sig särskilt till dig som är verksam i en kommun och är en kunskapshöjande insats inför lagförslaget om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Som introduktion riktas utbildningen till dig som i stort saknar förkunskaper och erfarenhet av kunskapsbaserat arbete och samverkan.

Utbildningen pågår i två veckor med en beräknad studietid på 4-5 timmar/vecka och bygger på ett individuellt lärande. Fokus ligger på faktakunskaper avseende grundläggande begrepp inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och hur detta kan användas inom ditt uppdrag.

Förkunskapskrav: inga.

Antal platser: 24

Intresseanmälan till pilotomgång med start den 29 augusti [FULLTECKNAD]

Basutbildning

OBS! Kurs med start den 26 september är nu fulltecknad.

Basutbildningen pågår i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Basutbildningen riktar sig till dig som har en del förkunskaper och viss yrkeserfarenhet som brottsförebyggare. Via ett mer aktivt erfarenhetsbyte och diskussioner mellan deltagarna går kursen djupare in på de olika delarna inom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan. Därtill ingår en del kriminologi.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås introduktionskurs eller motsvarande kunskaper. Kunskapsvalidering sker vid anmälan genom besvarande av några frågor om dina förkunskaper.

Antal platser: 24

Intresseanmälan till utbildning med start den 26 september [FULLTECKNAD]

Påbyggnadsutbildning

Likt basutbildningen pågår även påbyggnadsutbildningen i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen eller andra likvärdiga utbildningar. Utöver en vidareutveckling av samverkan, med orsaksanalys och uppföljning, återkommer även kriminologin.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås basutbildning eller motsvarande kunskaper. Kunskapsvalidering sker vid anmälan genom besvarande av några frågor om dina förkunskaper.

Antal platser: 24

  • Nästa utbildningsomgång sker VT 2023

Schema för starter under hösten 2022


Kurs

Kurs startar

Anmälan öppnar

Introutb.

29 aug

13 maj

Basutb.

26 sep

13 maj

Introutb.

28 nov

15 sep

Utbildningsansvarig

Anders Green
anders.green@bra.se

08-527 58 404

Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare, Karlshamns kommun.

Genom Brås utbildningar kan yrkesverksamma utveckla sina kunskaper med fokus på att i samverkan förebygga brott och öka tryggheten.