Webbaserad utbildning i brottsförebyggande arbete

Brå erbjuder tre utbildningar som vänder sig till dig som är yrkesverksam med ett brottsförebyggande uppdrag. Du kan exempelvis arbeta inom kommun, polis, bostadsbolag, men även vid myndigheter eller inom näringslivet.

Utbildningarna syftar till att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Brå vill framhålla vikten av att olika yrkesgrupper deltar i utbildningarna. Detta brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv kan ges utrymme.

Utbildningarna kan genomföras stegvis eller utifrån nivån på dina förkunskaper och yrkeserfarenheter. Gå in på respektive utbildning för att läsa mer om innehållet och för att bedöma vilken nivå du befinner dig på.

Kommande utbildningar 2023


Kurs

Startdatum

Anmälan öppnar

Basutbildning (steg 2)

28 augusti

Fulltecknad

Påbyggnadsutbildning (steg 3)

30 oktober

31 augusti

Introduktionsutbildning (steg 1)

30 oktober

4 september

Introduktionsutbildning (steg 1)

27 november

2 oktober

Kursupplägg

Brå använder en digital läroplattform och om du har internetuppkoppling kan du delta var du än befinner dig. Utbildningsmaterialet består av bland annat förinspelade föreläsningar, filmer, poddar och kurslitteratur. Det finns inga fasta tider för föreläsningar eller seminarium. Som deltagare lägger man därför själv upp när under veckorna man vill studera, med syftet att kunna arbeta som vanligt under studietiden. Varje utbildning avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift.

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria.

Gällande bas- och påbyggnadsutbildningarna erhåller deltagaren en del litteratur av Brå. Om studierna avbryts åläggs deltagaren att betala 500:- för litteraturen.

Röster om utbildningarna

Kursen passade mig väldigt bra. Tack vare uppbyggnaden av kursen så gav det mig möjlighet att gå denna kurs, annars hade det varit svårt att få till. Rimligt med tid och bra med extra material.

Francisca Samuelsson, kommunal brottsförebyggande strateg, Upplands Väsby kommun

Så bra gjort! Bra med variation – det var podd, filmer, inspelningar, läsa in material själv. Otroligt varierat. Bra att det var uttalat vilka delar i texterna som skulle läsas, vilket indikerade att ni hade gått igenom materialet och valt ut det viktigaste. Då läste man själv ordentligt de delarna istället för att skumma igenom allt, tydligt!

Elin Wigermo, områdespolis, Polismyndigheten


Anders Green och Amandha Ek, Brottsförebyggande rådet

Utbildningsansvarig

Anders Green
E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404

Kursledare

Amandha Larsson Ek
E-post: amandha.larsson.ek@bra.se
Telefon: 08-527 58 511

Intervju med kursledarna

Utbildningsansvarige Anders Green och kursledaren Amandha Larsson Ek berättar här om nyheterna inom Brås utbildningsverksamhet.

Läs intervjun här