Upphandlingar

Här hittar du all information om Brås aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

När du vill lämna anbud

För att kunna lämna anbud måste du som leverantör logga in i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Du kan skicka anbudet till Brå via Mercell Tendsign fram till sista anbudsdagens sista timme. Du fyller i och lämnar anbud helt elektroniskt.

All tillkommande information om upphandlingen erhålls via Tendsign. Det är viktigt att hålla dig uppdaterad eftersom eventuella frågor och svar samt förtydliganden och kompletteringar som Brå gör är en del av upphandlingsdokumentet. Om du hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt än genom upphandlingsverktyget kan vi inte garantera att ni får all information under anbudstiden.

Så här gör du

  • Registrera dig för ett leverantörskonto via tendsign.com (kostnadsfritt).
  • Logga in i Mercell Tendsign som ny användare och gå igenom en introduktion.
  • Därefter kommer du in på aktuell upphandling i systemet.

För frågor och support

Har du frågor som berör ditt konto i TendSign eller frågor kring hantering av systemet kontaktar du Tendsigns support. På Tendsigns webbplats och i systemet finns också vanliga frågor och svar, vägledningar och guider.

Sidan senast uppdaterad: 2024-01-12

Läs mer

Information om upphandlingslagstiftningen finns på
Upphandlingsmyndighetens webbplats.