Upphandlingar


[0376/19] Filmning och streaming i samband med konferenser och event

Sista dag för att lämna in anbud är 2019-11-21

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-28

Läs mer

Information om upphandlingslagstiftningen finns på
Upphandlingsmyndighetens webbplats.