Läs mer

Information om upphandlingslagstiftningen finns på
Upphandlingsmyndighetens webbplats.