Brott mot äldre

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet. Äldre är särskilt sårbara för vissa brott, där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som bristande digitala kunskaper. Det är viktigt att uppmärksamma och förebygga brott mot äldre då brotten ofta kan få särskilt allvarliga konsekvenser. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bör inriktas mot att minska utsattheten, men även lindra konsekvenserna när äldre väl utsatts för brott, samt minska oro och öka tryggheten för denna grupp.

Kunskapsbaserat arbetsätt

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. 

Publikation

Andelen äldre i befolkningen ökar. Brås nya kartläggning av brott mot äldre fyller kunskapsluckan och bidrar med ett underlag inför kommande satsningar på att förebygga brott mot äldre och öka tryggheten i deras vardag.

Stödmaterial

Faktablad

Kortfattade fakta samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot de brott där någon stjäl något i en bostad utan att bryta sig in, exempelvis genom att ta sig in genom en olåst dörr eller att lura sig in. Ett annat av våra faktablad handlar om kortbedrägerier, ett brott som ofta riktar sig mot äldre.

Stödmaterial

Film om hur äldre själva kan förebygga brott

Väskan – en film att inte bli rädd för är ett verktyg och en ingång till gruppdiskussioner. Filmen och det tillhörande informationsmaterialet finns tillgängligt på tolv olika språk och kan användas till utbildning och studiecirklar. Materialet togs fram i lokal samverkan mellan olika aktörer i Göteborgs Stad 2010.

råd för framtiden 2018

Brott mot äldre – ny kartläggning och åtgärdsförslag

Under konferensen Råd för framtiden 2018 presenterade Brå kartläggningen om brott mot äldre. Därefter diskuteras åtgärdsförslag, för ökad trygghet och stöd till äldre, med representanter för polisen och andra sakkunniga.

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Snacka om brott: avsnitt 10

Brott mot äldre - Hur kan de förebyggas?

Stödmaterial

Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre

Försök inte lura mig är en utbildningskampanj för att motverka bedrägeri mot äldre. De har tagit fram ett mötespaket som består av en handledning, filmer och deltagarmaterial som ger kunskap om hur man som äldre kan skydda sig mot bedrägeri. Kampanjen är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Projektet var det svenska bidraget i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbetet ECPA år 2016.