Insynsrådet

Brås insynsråd består av åtta ledamöter som är utsedda av regeringen samt Brås generaldirektör, som är ordförande i rådet.

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och generaldirektören ansvarar för att hålla rådet informerat om verksamheten. Ledamöterna har inga beslutsbefogenheter utan det är generaldirektören i egenskap av myndighetschef som är ansvarig för arbetet på myndigheten.

Ledamöter

  • Anti Avsan, Moderaternas representant (M)
  • Gabriella Bremberg, avdelningschef, Försäkringskassan
  • Gunilla Glasare, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminalvården
  • Johan Olsson, avdelningschef, Polismyndigheten
  • Jonas Riedel, kommunalråd, Sollentuna kommun (C)
  • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
  • Petter Löberg, riksdagsledamot (S).


Sidan senast uppdaterad: