Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort basutbildningen. Möjlighet att delta finns även för dig som har gått andra utbildningar och/ eller har yrkeserfarenhet från lokalt brottsförebyggande arbete och samverkan. Utbildningen inleds med en fördjupning i kriminologi och därefter fokuseras på en vidare­utveckling av samverkans­processen, med bl.a. målformulering och uppföljning.

Likt basutbildningen pågår även påbyggnadsutbildningen i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, föreläsningar, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås basutbildning eller motsvarande kunskaper som kommer att valideras. För närmare information; kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

Antal platser: 24

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara kriminalitetens orsaker utifrån kriminologisk teoribildning
  • Urskilja och tillämpa stegen i samverkansprocessen
  • Förbereda och utforma en uppföljning

Anmälan till utbildningen med start den 20 mars är fulltecknad.

Nästa utbildningstillfälle för påbyggnadsutbildningen startar 30 oktober. Anmälan öppnar 31 augusti.


Kursstart

30 Okt

Nästa kurstillfälle startar den 30/10.

Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404