Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort basutbildningen. Möjlighet att delta finns även för dig som har gått andra utbildningar och/ eller har yrkeserfarenhet från lokalt brottsförebyggande arbete och samverkan. Utbildningen inleds med en fördjupning i kriminologi och därefter fokuseras på en vidare­utveckling av samverkans­processen, med bl.a. målformulering och uppföljning.

Nästa påbyggnadsutbildning är planerad till höstterminen 2024.

Likt basutbildningen pågår även påbyggnadsutbildningen i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, föreläsningar, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås basutbildning eller motsvarande kunskaper som kommer att valideras. För närmare information; kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

Antal platser: 24

Kursmål

Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara kriminalitetens orsaker utifrån kriminologisk teoribildning
  • Urskilja och tillämpa stegen i samverkansprocessen
  • Förbereda och utforma en uppföljning


Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404