Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2024

 

Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) Pdf, 131 kB.
2024-05-27
Dnr 0146/24
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet

 

Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3) Pdf, 148 kB.
2024-05-17
Dnr 0124/24
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98) Pdf, 191 kB.
2024-05-17
Dnr 0136/24
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem Pdf, 129 kB.
2024-05-14
Dnr 0104/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

En reform för datadelning (SOU 2023:96) Pdf, 131 kB.
2024-04-22
Dnr 0077/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Förändring genom försök - Försöksverksamhet i den kommunala sektorn (SOU 2023:94) Pdf, 148 kB.
2024-04-15
Dnr 0023/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82) Pdf, 142 kB.
2024-04-12
Dnr 0119/24
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1) Pdf, 143 kB.
2024-04-03
Dnr 0025/24
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99) Pdf, 135 kB.
2024-03-19
Dnr 0001/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (SOU 2023:100) Pdf, 136 kB.
2024-03-19
Dnr 0040/24
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62) Pdf, 485 kB.
2024-03-15
Dnr 0045/24
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden (S2023/03181) Pdf, 157 kB.
2024-02-21
Dnr 0813/23
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten Pdf, 135 kB.
2024-02-13
Dnr 0028/24
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet

 

Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten Pdf, 128 kB.
2024-02-06
Dnr 0604/23
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering, Underlagsrapporter (SOU 2023:19) Pdf, 584 kB.
2024-01-30
Dnr 0089/23
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Stärkt skydd för vissa polisanställda (Ju2023/02861) Pdf, 143 kB.
2024-01-26
Dnr 0873/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61) Pdf, 133 kB.
2024-01-24
Dnr 0572/23
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Säkerhetszoner - ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31) Pdf, 145 kB.
2024-01-12
Dnr 0840/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Utredningen om Anonyma vittnen (SOU 2023:67) Pdf, 129 kB.
2024-01-10
Dnr 0571/23
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Sidan senast uppdaterad: