Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2019


En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Ju2019/03455/L5)
2019-12-22
Diarienummer: 0418/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
2019-11-22
Diarienummer: 0292/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Skatteverket 202 143715-1/113)
2019-11-21
Diarienummer: 0397/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)
2019-11-12
Diarienummer: 0273/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)
2019-11-11
Diarienummer: 0278/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)
2019-10-24
Diarienummer: 0271/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Santiagokon-ventionen mot organhandel (SOU 2019:1)
2019-10-23
Diarienummer: 0270/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)
2019-10-21
Diarienummer: 0255/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
2019-09-25
Diarienummer: 0279/19
Departement/myndighet: Socialstyrelsen


Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)
2019-09-25
Diarienummer: 0235/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Några frågor om straff för marknadsmissbruk (promemoria)
2019-09-20
Diarienummer: 0257/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (promemoria)
2019-09-18
Diarienummer: 0236/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)
2019-09-12
Diarienummer: 0225/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)
2019-09-11
Diarienummer: 0195/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)
2019-09-03
Diarienummer: 0209/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Etableringsjobb (Ds 2019:13)
2019-08-30
Diarienummer: 0240/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)
2019-08-27
Diarienummer: 0184/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)
2019-08-13
Diarienummer: 0203/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-06-28
Diarienummer: 0198/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare (promemoria)
2019-06-26
Diarienummer: 0199/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)
2019-06-26
Diarienummer: 0190/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
2019-06-07
Diarienummer: 0104/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ungdomsövervakning
2019-06-07
Diarienummer: 0169/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
2019-06-03
Diarienummer: 0086/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
2019-05-29
Diarienummer: 0111/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
2019-05-22
Diarienummer: 0080/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
2019-05-13
Diarienummer: 0081/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskyddsbestämmelser som komplettering till prop Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-05-06
Diarienummer: 0100/19
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
2019-04-04
Diarienummer: 0103/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
2019-01-29
Diarienummer: 0395/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)
2019-01-11
Diarienummer: 0361/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23