Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2019


Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) Pdf, 92 kB.
2019-11-22
Diarienummer: 0292/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Skatteverket 202 143715-1/113) Pdf, 93 kB.
2019-11-21
Diarienummer: 0397/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38) Pdf, 94 kB.
2019-11-12
Diarienummer: 0273/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18) Pdf, 92 kB.
2019-11-11
Diarienummer: 0278/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14) Pdf, 91 kB.
2019-10-24
Diarienummer: 0271/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Santiagokon-ventionen mot organhandel (SOU 2019:1) Pdf, 60 kB.
2019-10-23
Diarienummer: 0270/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31) Pdf, 121 kB.
2019-10-21
Diarienummer: 0255/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare Pdf, 140 kB.
2019-09-25
Diarienummer: 0279/19
Departement/myndighet: Socialstyrelsen


Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32) Pdf, 106 kB.
2019-09-25
Diarienummer: 0235/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Några frågor om straff för marknadsmissbruk (promemoria) Pdf, 93 kB.
2019-09-20
Diarienummer: 0257/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (promemoria) Pdf, 100 kB.
2019-09-18
Diarienummer: 0236/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) Pdf, 96 kB.
2019-09-12
Diarienummer: 0225/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5) Pdf, 93 kB.
2019-09-11
Diarienummer: 0195/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) Pdf, 114 kB.
2019-09-03
Diarienummer: 0209/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Etableringsjobb (Ds 2019:13) Pdf, 113 kB.
2019-08-30
Diarienummer: 0240/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14) Pdf, 94 kB.
2019-08-27
Diarienummer: 0184/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10) Pdf, 126 kB.
2019-08-13
Diarienummer: 0203/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation Pdf, 93 kB.
2019-06-28
Diarienummer: 0198/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare (promemoria) Pdf, 88 kB.
2019-06-26
Diarienummer: 0199/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6) Pdf, 125 kB.
2019-06-26
Diarienummer: 0190/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8) Pdf, 92 kB.
2019-06-07
Diarienummer: 0104/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ungdomsövervakning Pdf, 106 kB.
2019-06-07
Diarienummer: 0169/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Pdf, 219 kB.
2019-06-03
Diarienummer: 0086/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) Pdf, 257 kB.
2019-05-29
Diarienummer: 0111/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Pdf, 218 kB.
2019-05-22
Diarienummer: 0080/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) Pdf, 234 kB.
2019-05-13
Diarienummer: 0081/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskyddsbestämmelser som komplettering till prop Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Pdf, 216 kB.
2019-05-06
Diarienummer: 0100/19
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Pdf, 80 kB.
2019-04-04
Diarienummer: 0103/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) Pdf, 227 kB.
2019-01-29
Diarienummer: 0395/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75) Pdf, 254 kB.
2019-01-11
Diarienummer: 0361/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: