Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2019


Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
2019-11-22
Diarienummer: 0292/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Skatteverket 202 143715-1/113)
2019-11-21
Diarienummer: 0397/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)
2019-11-12
Diarienummer: 0273/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)
2019-11-11
Diarienummer: 0278/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)
2019-10-24
Diarienummer: 0271/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Santiagokon-ventionen mot organhandel (SOU 2019:1)
2019-10-23
Diarienummer: 0270/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)
2019-10-21
Diarienummer: 0255/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
2019-09-25
Diarienummer: 0279/19
Departement/myndighet: Socialstyrelsen


Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)
2019-09-25
Diarienummer: 0235/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Några frågor om straff för marknadsmissbruk (promemoria)
2019-09-20
Diarienummer: 0257/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (promemoria)
2019-09-18
Diarienummer: 0236/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)
2019-09-12
Diarienummer: 0225/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)
2019-09-11
Diarienummer: 0195/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)
2019-09-03
Diarienummer: 0209/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Etableringsjobb (Ds 2019:13)
2019-08-30
Diarienummer: 0240/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)
2019-08-27
Diarienummer: 0184/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)
2019-08-13
Diarienummer: 0203/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-06-28
Diarienummer: 0198/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare (promemoria)
2019-06-26
Diarienummer: 0199/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)
2019-06-26
Diarienummer: 0190/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
2019-06-07
Diarienummer: 0104/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ungdomsövervakning
2019-06-07
Diarienummer: 0169/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
2019-06-03
Diarienummer: 0086/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
2019-05-29
Diarienummer: 0111/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
2019-05-22
Diarienummer: 0080/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
2019-05-13
Diarienummer: 0081/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskyddsbestämmelser som komplettering till prop Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-05-06
Diarienummer: 0100/19
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
2019-04-04
Diarienummer: 0103/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
2019-01-29
Diarienummer: 0395/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)
2019-01-11
Diarienummer: 0361/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23