Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2019

 

Förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare
2019-09-25
Diarienummer: 0279/19
Departement/myndighet: Socialstyrelsen

 

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)
2019-09-25
Diarienummer: 0235/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Några frågor om straff för marknadsmissbruk (promemoria)
2019-09-20
Diarienummer: 0257/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (promemoria)
2019-09-18
Diarienummer: 0236/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)
2019-09-12
Diarienummer: 0225/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)
2019-09-11
Diarienummer: 0195/19
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)
2019-09-03
Diarienummer: 0209/19
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Etableringsjobb (Ds 2019:13)
2019-08-30
Diarienummer: 0240/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)
2019-08-27
Diarienummer: 0184/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)
2019-08-13
Diarienummer: 0203/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-06-28
Diarienummer: 0198/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare (promemoria)
2019-06-26
Diarienummer: 0199/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)
2019-06-26
Diarienummer: 0190/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
2019-06-07
Diarienummer: 0104/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ungdomsövervakning
2019-06-07
Diarienummer: 0169/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
2019-06-03
Diarienummer: 0086/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
2019-05-29
Diarienummer: 0111/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
2019-05-22
Diarienummer: 0080/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
2019-05-13
Diarienummer: 0081/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Dataskyddsbestämmelser som komplettering till prop Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-05-06
Diarienummer: 0100/19
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
2019-04-04
Diarienummer: 0103/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
2019-01-29
Diarienummer: 0395/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)
2019-01-11
Diarienummer: 0361/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-07