ECPA 2008: Urbana områden

Här kan du läsa om 2008 års vinnare i ECPA-finalen samt den svenska deltävlingen. Temat för tävlingen detta år var Urbana områden och brott.

ECPA 2008 gick till det engelska projektet "Moppin up Dodge" Dodge är det lokala smeknamnet på en stadsdel i staden Preston i nordvästra England. År 2003 återfanns Dodge — ursprungligen byggt för att inkvartera återvändande soldater från andra världskriget — på listan över de 5 procent områden i Storbritannien som var värst drabbade av kriminalitet och social utslagning.

Området präglades av drogförsäljning, nedskräpning, klotter, stor utflyttning, tomma lägenheter och därtill en från början föga genomtänkt stadsplanering. För att få bukt med problemen tillsattes en grupp med brottsförebyggande aktörer, som bland annat bestod av polisen, bostadsbolag, brandkåren, lokala politiker och ungdomstjänsten. Teamet gjorde en detaljerad kartläggning av problemen utifrån polisens SARA-modell samt använde detaljerad statistik från Home Office, departementet i England som ansvarar för säkerhetsfrågor.

Några av projektets huvudmål blev att minska brottsligheten i området med 15 procent, minska antalet nödsamtal till olika säkerhetstjänster med 15 procent samt att minska antalet tomma lägenheter med 50 procent.

Social och situationell prevention

Projektmålen skulle nås med ett dubbelt angreppssätt, som innehöll förändringar i den fysiska utomhusmiljön och sociala insatser som skulle få människor att återigen våga sig ut på offentliga platser. Angreppssättet innehöll vad man inom kriminologin brukar benämna social och situationell prevention. Som en del av kartläggningsarbetet användes en modell i miniatyr över bostadsområdet. De boende fick placera ut flaggor i olika färger på ställen som de upplevde som problematiska och otrygga.

För polisens del innebar det att få till fler lagföringar för narkotikabrott. Kriminella personer som uppehöll sig i området fick tillsägelser av domstolar. Platser där det såldes kokain och hasch stängdes igen. Området fick också ny belysning, nya lekparker och ett kamerasystem installerades. Så kallade reparativa inslag förekom också i projektet. Det bestod i att polisen, skolan, domstolar och ett ungdomsteam samarbetade för att återföra problemungdomar till samhället och få dem att återställa saker som vandaliserats.

Vid prisutdelningen i Paris framhöll företrädare för projektet att den noggranna kartläggningen av hur problemen såg ut i området varit en viktig framgångsfaktor. Den medförde att tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden kunde mejslas fram och fördelas mellan de olika aktörerna. Hela teamet möttes en gång i månaden under en tolvmånadersperiod för att stämma av i vilken mån projektet rörde sig mot de i förväg uppsatta målen.

Projektet utvärderat med kontrollområde 

En annan framgångsfaktor som lyfts fram är projektets småskalighet, vilket ökar möjligheten att upprepa projektet i andra länder. Dodge består "enbart" av 210 familjebostäder, 60 enrumslägenheter samt en skola och ett kommunkontor.

Effekterna av projektet har utvärderats, bland annat med hjälp av ett så kallat kontrollområde. Denna utvärdering visar att brottsligheten i Dodge till följd av projektet minskat med 57 procent och samtalen till säkerhetstjänsten minskade med  46 procent. Antalet tomma lägenheter har minskat med 58 procent. Uträkningar som gjorts i anslutning till projektet har visat att samhället sparat drygt 100 000 engelska pund till följd av minskad kriminalitet och 110 000 engelska pund i form av färre tomma lägenheter.

I dag har inflyttningen till Dodge återigen ökat. För att permanenta projektets goda effekter har ett medborgarkontor (Community center) öppnat i Dodge. Kontoret har idag anställda personer som arbetar för att hjälpa unga föräldrar med bland annat utbildning, barnpassning och familjerådgivning.

Svenska vinnaren

Stockholms mobila poliskontor vann den svenska ECPA-uttagningen 2008. De mobila poliskontoren finns under helgnätterna på centrala Stockholms mest brottsutsatta platser, Stureplan och Medborgarplatsen, vilket ökat möjligheten att förebygga våld. Tanken är att också öka tryggheten och att polisen ska bli mer tillgänglig för allmänheten. Tillsammans med ordningsvakter och krogägare försöker polisen också skapa en gemensam bild av problemen under helgnätterna.


Projektet vann med motiveringen:  "Mobila poliskontor är ett lovande projekt som redan blivit en permanent del av Stockholmspolisens verksamhet. Projektet är utvecklingsbart och kan få betydande brottsförebyggande effekter på allmän plats och fungerar som en viktig pusselbit i samhällets ansträngningar att öka tryggheten bland medborgare".

Sidan senast uppdaterad: