Webbinarier

Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis. Du kan anmäla dig i förväg om du vill delta på plats.

26

26 november: Räknas allt våld?

Hur våld i nära relation i högre utsträckning kan bli en del av lokalt brottsförebyggande arbete

Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Studeras, analyseras och operationaliseras våld i nära relation som sker i hus och hem på samma sätt som våld på gator och torg? Det sorgliga svaret: allt för sällan. Förklaringarna är många men grundproblemet kvarstår; mäns våld mot kvinnor och barn tas mer undantagsvis med i lokala lägesbilder. Det behöver förändras! Under ”En vecka fri från våld” (v. 48) genomför Brå tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten det webbsända seminariet Räknas allt våld?

Tidigare webbinarier

Ungdomars brott och utsatthet på nätet

Innehåll och medverkande

Ett webbinarium om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta, helt enkelt: Vad gör vi och kan vi göra för att förebygga dessa utmaningar?

Skolinspektionen, Statens medieråd och Polisen deltog i detta samtal. Karin Svanberg (enhetschef) berättade vad Brå vet om detta fenomen och hon utgår ifrån flera rapporter och undersökningar som Brå tagit fram. Syftet med frukostmötet var att sprida kunskap om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta, helt enkelt: Vad gör vi och kan vi göra för att förebygga dessa utmaningar?

Medverkande:

 • Ida Lithell - Projektledare No Hate Speech Movement, Statens medieråd
 • Karin Ström Nordlund - Jurist Barn och elevombudet, Skolinspektionen
 • Jenny Göransson - Verksamhetsutvecklare, utvecklingscentrum Mitt, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Hur kan vi med hjälp av tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?

Innehåll och medverkande

I många kommuner förekommer ekonomisk brottlighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. Men hur mycket pengar motsvarar egentligen den ekonomiska brottsligheten runt om i landet och hur kan vi arbeta för att förebygga att dessa brott begås? Ett sätt att förebygga och komma åt denna typ av brottslighet är att arbeta med tillsyn av olika slag. Tillsynen behöver vara samordnad i hela kommunen för att den ska kunna ge effekt.

Under webbinariet deltar Ekobrottsmyndigheten och berättar om hur den ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i Södertälje deltar och berättar om hur de arbetar brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur de samordnar detta arbete i sitt område.

Medverkande:

 • Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten
 • Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje)
 • Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje)

Trafikbrott – det lokala problemet alla pratar om

Innehåll och medverkande

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige. I Brås senaste årsrapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige uppger kommunpoliser och kommunala samordnare att trafikproblem är ett av de vanligaste förekommande brottsproblemen i deras kommun eller lokalpolisområde. Även annan brottslighet kan gynnas av situationer där trafiken inte är planerad ur ett brottsförebyggande perspektiv. Så hur löser vi trafikproblemen på bästa sätt? Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott i trafiken. Vid det här webbinariet kommer vi att fokusera på hur vi kan förebygga buskörning.

Medverkande:

 • Katarina Bokström, projektansvarig, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
 • Thomas Bergqvist, kommunpolis Eskilstuna, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Trygga och säkra skolor

Innehåll och medverkande

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet? Hur får vi det situationella och sociala brottsförebyggande perspektivet att gå hand i hand när det gäller att planera och skapa en trygg skolmiljö? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under detta webbinarium. Vi får även ta del av såväl lokala som nationella exempel och perspektiv på frågan.

Medverkande:

 • Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket
 • Esbjörn Jonsson, förstelärare, Tullgårdsskolan
 • Sofia Löwhagen, arkitekt SAR/MSA, Codesign
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå

Trygga stationsmiljöer

Innehåll och medverkande

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande. En plats där många samlas vid olika tidpunkter på dagen. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga men eftersom det är många som samlas kan det också uppstå problem. Hur kan vi ta tag i problemen? Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna? Vilka aktörer kan hjälpa till med lösningar?

Medverkande:

 • Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning, Trafikverket
 • Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB
 • Ulf Lundgren, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå