Följ upp arbetet

För att kunna förbättra den pågående verksamheten behöver arbetet följas upp. En uppföljning är alltså inte ett slutligt utlåtande av verksamheten utan ett sätt att dra lärdomar inför det fortsatta arbetet.

Uppföljningen behöver planeras redan vid utformningen av samverkan, och arbetet som ska följas upp behöver genomföras planmässigt och strukturerat. Överenskommelsen, åtgärdsplanerna och medborgarlöftena kan fungera som ett stöd för uppföljningsarbetet.

Skillnaden mellan utvärdering och uppföljning

I en uppföljning studeras vad som händer i samband med en åtgärd. En uppföljning ger svar på vilket resultat ett arbete gett. En utvärdering är en mer systematisk och strukturerad studie av verksamheten med en mer forskningsbaserad ansats vid en utvärdering.

 

En uppföljning förutsätter att det finns:

  • Uppgifter om situationen innan arbetet inleddes – en lägesbeskrivning.
  • Uppgifter om hur valda åtgärder skulle påverka brottsligheten och hur åtgärderna skulle genomföras.
  • Tydligt formulerade mål för arbetet.
  • Avsatta resurser och tid för att genomföra uppföljningen

Olika typer av uppföljningar:

  • En produktionsuppföljning innebär att undersöka om åtaganden genomförts, till exempel hur många gånger man genomfört en åtgärd eller hur många som berördes av den.
  • En processuppföljning bedömer vad, hur och varför något har genomförts.
  • En effektuppföljning bedömer på vilket sätt arbetet har påverkat problemet. En effektuppföljning bygger på process- och produktionsuppföljningen.

Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar och var det är mest effektivt att lägga sina resurser. Under denna session presenteras ett exempel på systematisk uppföljning. Vi får även höra om goda exempel på utvärderingar som utförts. Från konferensen Råd för framtiden i Gävle 2022.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Lokal uppföljning av brottsförebyggande åtgärder och projekt

Detta fördjupningsmaterial fokuserar främst på egen, lokal uppföljning av brottsförebyggande åtgärder och projekt, och syftar till att underlätta detta arbete.

Ekonomiskt stöd

Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsföre­byggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan