SNACKA OM BROTT

Brå publicerade nyligen en rapport om ungdomsrån. Nu kan du höra tre nya avsnitt av vår podd Snacka om brott där vi berättar om rån mellan unga gärningspersoner och unga brottsutsatta. I ett avsnitt får vi möta Abbe, idag 18 år, som tidigare rånat andra unga. I ett annat avsnitt berättar Kasper, 18 år, om sina erfarenheter av att ha blivit rånad, och det stöd han har fått efteråt.

Försäljnings­bedrägerier

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-24 år","25-44 år","45-64 år","65-84 år"],datasets : [{"label": "2019","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.9","6.6","5.6","2.0"],"borderColor": "","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.5)"},{"label": "2020","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.7","7.0","6.3","2.5"],"borderColor": "","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,1)"}]}

Det är fler som uppger att de under 2020 blivit lurade på pengar då de har köpt eller sålt något, jämfört med året innan. Ökningen är störst bland medelålders och äldre. Källa: NTU

  • Omslag till publikationen Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet
    Denna vägledande guide fokuserar på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brotts­förebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt. Skriften är utgiven i ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelserna och Polisen.
  • Omslag till publikationen Klassificering av brott
    Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
  • Omslag till publikationen Ungdomsrån
    Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.
Grön grafisk bild med siluetter av människor och byggnader

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Denna vägledande guide fokuserar på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brotts­förebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt.

Lila grafisk bild med texten Snacka om brott en podd från BRÅ

Lyssna på poddar från Brå

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. Vi tar bland annat upp ämnen som skjutvapenvåld, hatbrott, unga och brott och mycket annat.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.