STATISTIK

Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik som bygger på uppgifter från övriga myndigheter i rättsväsendet. Här kan du läsa om syftet med denna statistik – vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?

Statistik

Under 2017 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 32 procent av samtliga anmälda brott.

Stockholmspriset i kriminologi år 2019 går till Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.