PRELIMINÄR STATISTIK

Under 2019 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott – i stort sett oförändrat jämfört med 2018. De kategorier av anmälda brott som ökade mest var skadegörelsebrott samt narkotikabrott, medan bedrägeribrotten minskade mest. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2019.

Statistik

31 procent av all anmäld misshandel mot kvinnor utgörs av misshandel i en parrelation (2019).

Fler upplever att de är otrygga i socialt utsatta områden jämfört med andra områden. Hur ser problembilden ut och hur kan samhället arbeta för att öka tryggheten? Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till socialt utsatta områden.

Kristina Svartz

Regeringen har utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brå. Hon var tidigare chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och tillträdde sitt nya uppdrag den 7 januari.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.