Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–maj 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

STATISTIK

Antalet anmälda brott i maj 2020 har minskat med 3 procent, jämfört med i maj förra året. Det är en minskning för tredje månaden i rad, men en svagare minskning jämfört med de första två pandemi­månaderna mars och april.

Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

ANALYS

Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.

Lagföringsbeslut

Lagföringsbeslut 2019, samtliga och efter lagföringstyp.

Kristina Svartz

I den senaste versionen av Klassificering av brott kan du bland annat läsa om vilka brottskoder som tillkommer och vilka som utgår.

Bedriver ni brottsförebyggande arbete och vill följa upp era insatser? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.