Hatbrottsmotiv fördelat på motivgrupp, 2022. Andel i procent.

STATISTIK

Polisanmälda hatbrott 2022

Över hälften av alla hatbrott har ett främlingsfientligt eller rasistiskt motiv. Därefter följer hatbrott mot religiösa grupper och hbtqi-relaterade hatbrott som stod för 16 respektive 12 procent av de anmälda hatbrotten 2022.

Utsatthet för brott 2022

Andel som uppger att de under 2022 utsattes för något av de brott som i NTU kategoriseras som brott mot enskild person.

  • Omslag till publikationen Polisanmälda hatbrott 2022. Teknisk rapport
    I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Polisanmälda hatbrott 2022.
  • Omslag till publikationen Polisanmälda hatbrott 2022
    I den här rapporten redovisas dels polisanmälda brott från 2022 vilka har hatbrottsmarkerats av polisen, dels omfattningen och karaktären på de hatbrott som Brå har identifierat i dessa anmälningar. Rapporten redovisar även handläggningsbeslut för de hatbrott som ingår i statistiken för år 2020.
  • Omslag till publikationen Politikernas trygghetsundersökning 2023
    Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2023 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2022. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.
Illustration av poliser

Det ökade våldet i kriminella miljöer

De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

Bild på omslaget till skriften

Nytt metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Detta metodstöd beskriva hur kartläggningar av bland annat våld i nära relationer kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.