KONFERENS

Se sändningen från Råd för framtiden 2019

Här livesänder vi från konferensen Råd för framtiden – om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras i samarbete med Göteborgs Stad och äger rum den 3–4 april.

KONFERENS

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangerades denna gång i samarbete med Göteborgs Stad och ägde rum på Svenska mässan i Göteborg den 3–4 april 2019.

Nu kan du se filmerna från konferensen.

Statistik

Under 2018 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 29 procent av samtliga anmälda brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brå. I det senaste avsnittet pratar vi om ungdomsbrottslighet. Vilken typ av brott är vanligast och finns det någon skillnad mellan tjejer och killar?

I Brås årsredovisning kan du läsa om myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.