SNACKA OM BROTT

I ett öppet samhälle är politiker tillgängliga för media och allmänhet. Men det har också en baksida – att de riskerar att bli utsatta för hot och hat. Lyssna på Brås podd eller läs Brås rapport PTU som kartlägger hur utsattheten ser ut för våra förtroendevalda.

Statistik

24%

Nästan var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2017 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Nytt center mot våldsbejakande extremism

Den 1 januari 2018 startade det nya centret som ska förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.