EKONOMISKT STÖD

Nu är det hög tid att söka ekonomiskt stöd från Brå! I år prioriterar vi bland annat brottsförebyggande arbete som berör våld samt barn och unga som förövare, offer och deltagande.

Dödligt våld

Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2019 var offret en kvinna/flicka i 25 fall (23 %) och en man/pojke i 86 fall (77 %). Jämfört med 2018 var det 8 färre kvinnliga offer och 11 fler manliga offer.

Nu är det klart att nästa års konferens ska hållas i Karlstad. Välkomna dit! Missa heller inte filmerna från årets Råd för framtiden - bland annat fick vi lära oss mer om begreppet nudging.

Kristina Svartz

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I Brås senaste årsrapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.