NYTT PODDAVSNITT

Polisens arbete med profilering och likabehandling

Det vilar ett stort ansvar på poliser i yttre tjänst när de ska avgöra vem som ska stoppas och kontrolleras för exempelvis narkotikabrott. Finns det några gemensamma nämnare bland de som polisen kontrollerar?Vad har polisen för vägledning och hur dokumenteras deras arbete? Och vad tänker man om visitationszoner?

Utsatthet för brott 2022

Andel som uppger att de under 2022 utsattes för något av de brott som i NTU kategoriseras som brott mot enskild person.

  • Omslag till publikationen Årsredovisning 2023
    Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2023 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.
  • Omslag till publikationen Hot och våld mot elever i skolmiljö
    Den här kortanalysen undersöker elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö. Hot eller våld används här som samlingsbegrepp för hot, misshandel, sexualbrott eller rån.
  • Omslag till publikationen Anmälda brott 2023
    Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.
Bild på polisbil

Ny nationell strategi mot organiserad brottslighet

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet med prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Illustration av poliser

Det ökade våldet i kriminella miljöer

De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.