WEBBINARIUM

Ungdomars brott och utsatthet på nätet

Se Brås webbinarium som handlar om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad olika nationella myndigheter gör för att förebygga detta.

Bild på rapportomslag samt texten Beställ rapporten här

NTU 2019

Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Det är några av resultaten i årets Nationella trygghets­undersökning (NTU). Nytt för i år är att du kan skapa din egen tabell för att studera resultaten från NTU på regional och lokal nivå.

STATISTIK

Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommual nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.

Statistik

Under 2018 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 29 procent av samtliga anmälda brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brå. Nu kan du lyssna på våra seminarier som vi arrangerade under Almedalen 2019 med ämnen som spänner från brottsförebyggande arbete och statistik till skjutningar och dödligt våld.

I Brås årsredovisning kan du läsa om myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.