UNGDOMAR OCH BROTT

Vilken skola en elev går i påverkar sannolikheten att begå våldsbrott

Skolan har potential att påverka om ungdomar begår våldsbrott, inte enbart i skolan utan också på sin fritid. Det finns också systematiska skillnader mellan olika skolor i ungdomars sannolikhet att begå våldsbrott. Det framgår av en kortanalys från Brå som undersöker om det finns samband mellan faktorer hos skolan och ifall ungdomar begår något våldsbrott.

Anmälda brott 2022

Under 2022 anmäldes cirka 1,45 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Det visar den slutliga statistiken för 2022.

Illustration av poliser

Forskning om polisen

Letar du efter forskning om svensk polis? Brå har samlat över 600 publikationer om polisforskning i Sverige. Nu har vi uppdaterat samlingen, där du hittar du forskning om svensk polis från 2010 till 2022.

Bild på omslaget till skriften

Nytt metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Detta metodstöd beskriva hur kartläggningar av bland annat våld i nära relationer kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.