Bild på rapportomslag samt texten Beställ rapporten här

UNDERSÖKNING

Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar Politikernas trygghets­undersökning 2019.

Statistik

Under 2018 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 29 procent av samtliga anmälda brott.

Kristina Svartz

Regeringen har utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brå. Hon är idag chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och tillträder sitt nya uppdrag den 7 januari.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brå. De senaste avsnitten handlar om ämnen som spänner från brottsförebyggande arbete och statistik till skjutningar och dödligt våld.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.